no image

William (Stourton) de Stourton's Family Tree

Privacy Level: Open (White)
*
William de Stourton formerly Stourton
Born about 1373
Died 18 Sep 1413

Brother of Anastasia Stourton, Edith Stourton, Margaret Stourton, Anne Stourton, Edmund Stourton, Elizabeth Lutterell and John Luttrell

Husband of Elizabeth Moyne

Father of John Stourton

*
John Stourton ancestors
abt 1364 - 1364
*
William Stourton ancestors
abt 1328 -
* [Stourton great-grandfather?] *
*
* [Stourton great-grandmother?] *
*
*
Jane Vernan ancestors
abt 1332 -
* [Vernan great-grandfather?] *
*
* [Vernan great-grandmother?] *
*
*
Katherine Beaumont ancestors
1354 - 28 Aug 1435
*
Henry Beaumont ancestors
abt 1328 - 17 Jun 1369
* [Beaumont great-grandfather?] *
*
* [Beaumont great-grandmother?] *
*
*
Elizabeth Stowel ancestors
1326 - 1360
* [Stowel great-grandfather?] *
*
* [Stowel great-grandmother?] *
*

S  >  Stourton  |  D  >  de Stourton  >  William de Stourton