Transcription of handwritten Polish marriage document? [closed]

+2 votes
89 views

Beginning here (right-hand side, midway down at the "27" in the margin) is the 1819 marriage document for my ancestors Georg Friedrich Schramm and Anna Regina Schmidt (Jerzy Fryderyk Szram and Anna Regina Szmitowna in Polish), who were married in the parish of Żbików just outside of Warsaw.

This document goes on for two pages and probably contains quite a few nuggets on both parties (I can already see that it lists Anna Regina's parents as Gottliba Szmita [i.e., Gottlieb Schmidt] and Anny Elzbiety z Berlerow [i.e., Anna Elisabeth Berler]).

Would it be possible for a kind soul to provide a transcription of the Polish handwriting (or at least of the genealogically and biographically relevant passages) so that I can feed it into Google Translate?

Thank you so much!

closed with the note: asked-for transcription has been provided
in Genealogy Help by Living Geschwind G2G6 Mach 8 (83.9k points)
closed by Living Geschwind

1 Answer

+4 votes
 
Best answer
27.

Roku 1819 dnia

14 listopada o godzinie 2 po południu

przed Nami Wikarym Parafii Żbikowskiej, sprawującym

Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy

Żbikowskiej w Województwie Mazowieckim, obwodzie Warszawskim.

Stawił się Jerzy Fryderyk Szram,

lat 37, podług Metryki wyjętej z Ksiąg

Kościoła Grosschrym do Akt Stanu Cywilnego Gminy

Wolskiej w Roku 1813 w czasie pierwszego

ślubowania złożonego w tym Sądzie Pokoju Wydziału

trzeciego Powiatu i Miasta Warszawy znajdujący się, której

Extrakt

Extrakt przez Sąd Pokoju wydziału trzeciego Powiatu i Miasta

Warszawy wydany, przed Nami został złożony. Wdowiec po

zmarłej Annie z Achtnichów (Achtnik) przy małżonce jak świadczy. Akt

Zejścia (akt zgonu) wyjęty z Ksiąg Stanu Cywilnego Gminy Wolskiej,

Profesji Młynarskiej (młynarz) w Marymoncie przy Ulicy Młynarskiej

zamieszkały. Stawiła się także Anna Regina Szmitowna

panna, licząca lat 16, podług Metryki wyjętej z Ksiąg

Kościoła Parafialnego Żbikowskiego, córka Gottliba Szmita (Gotlib Szmit)

i Anny Elżbiety z Bezlerów (Anna Elżbieta Bezler), obojga żyjących we Wsi Koszajec

na gospodarstwie osiadłych, przy rodzicach zamieszkała, w asystencji

tychże, które to Metryki i Sepultura w Annex dołączają.

Strony stawające żądają, ażebyśmy przystąpili do

ułożonego między nimi obchodu małżeństwa, którego zapowiedzi

wyszły przed głównymi drzwiami domu naszego Gminnego

to jest pierwsza dnia 17, druga zaś dnia 24

obydwie w Miesiącu Października roku tego (1819),

o godzinie 12 w południe w Niedzielę. W Gminie zaś Wolskiej

tej zapowiedzi wyszły pierwsza dnia 24,

druga zaś dnia 31, obydwie w Miesiącu

Października o godzinie 12 w południe w Niedzielę

roku tego (1819). Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa

powiadomieni nie zostaliśmy, a rodzice panny młodej na Obchód

małżeński zezwalają, przychylając się za tym do żądania strony,

po przeczytaniu wszystkich wyżej wyrażonych papierów jako też

działu

działu szóstego Kodeksu Cywilnego w tytule o małżeństwie

zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki

czyli chcą połączyć się z sobą związkiem małżeńskim ? na co

gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest

 wola, ogłaszamy w Imieniu Prawa iż Jerzy Fryderyk Szram

wdowiec i Anna Regina Szmitowna, panna połączeni są

z sobą węzłem małżeństwa. Tego wszystkiego spisaliśmy

Akt w przytomności Krzysztofa Kunt, liczącego lat 60,

Jana Gruntmana liczącego lat 40,

Mateusza Sipki (?) liczącego lat 33 i Wilhelma

Tynler liczącego lat 36, wszystkich gospodarzy

we wsi Koszajec zamieszkałych, który stawającym przeczytany

i przy Nas i przez Pana Młodego podpisany został. Świadkowie

zaś wyznali iż pisać nie umieją. Ksiądz Feliks Zawistowski Wikary

Żbikowski, sprawujący Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.

(-) Ksiądz Feliks Zawistowski
by Tomasz Boroń G2G6 (6.5k points)
selected by Living Geschwind
Thank you, Tomasz - this is extremely helpful!

Related questions

+4 votes
1 answer
+5 votes
1 answer
80 views asked Jan 30, 2021 in Genealogy Help by Mindy Silva G2G6 Pilot (871k points)
+3 votes
1 answer
66 views asked Jan 30, 2021 in Genealogy Help by Mindy Silva G2G6 Pilot (871k points)
+4 votes
3 answers
+1 vote
1 answer
0 votes
1 answer
+3 votes
0 answers

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...