Should I record the name of a person born when the Netherlands were part of the French Empire in Dutch or in French?

+4 votes
127 views

Apologies if this question has been asked before, I figured it would have but could not find it.

This question is in regard to a Dutch person born in the Empire Français in what later would be known as Nederland. Their birth record has their name in French as Jeannette Gertrude but it is more likely that this is just a translation of the name their parents gave her. Both her marriage and death records show the name as Johanna Gertruda. Her mother, whom she is probably named after, has exactly the reverse situation. She was born as Joanna and listed as Jeanette on her daughters birth record.

Should I record her Proper First Name in French as per her birth record or in Dutch as per the language she most likely used in life?


Excuses als deze vraag al eerder is gesteld, ik had verwacht van wel maar kon dit niet vinden.

Deze vraag gaat over een Nederlandse geboren in het Empire Français in wat later bekend zou zijn als Nederland. Haar geboorteakte heeft haar naam in het Frans als Jeannette Gertrude, maar het is waarschijnlijker dat dit slechts een vertaling is van de naam die haar ouders hebben aangegeven. Zowel haar huwelijks- als overlijdensakten vermelden de naam als Johanna Gertruda. Haar moeder, naar wie ze waarschijnlijk vernoemd is, heeft de omgekeerde sitatie. Zij is geboren als Joanna maar wordt Jeanette genoemd in de geboorteakte van haar dochter.

Moet ik haar Proper First Name in het Frans invoeren aldus haar geboorteakte of in het Nederlands aldus de taal die ze waarschijnlijk zelf sprak?

WikiTree profile: Johanna Gertruda Nass
in Policy and Style by Henk Elemans G2G1 (1.4k points)
edited by Henk Elemans

For reference, this is a similar issue to the "Latinization" of names before (and sometimes still after) the period of the Empire Francais. There's a wiki page on Flemish naming conventions, but it only acknowledges the problem (both the Latin and the French) without offering any guidelines. The page on Dutch naming conventions doesn't mention it at all.

Flemish Naming Conventions

1 Answer

+5 votes
 
Best answer

Hallo Henk, 

in principe worden de namen in de velden LNAB en het PFN overgenomen zoals in de officiële geboorteakte zijn gespeld. In dit geval de Franse spelling. Bij de preferred name kun je dan de Nederlandse namen neerzetten. Zie voor uitgebreide informatie over namen in het Nederlands: Nederlandse en Vlaamse Naamvelden.

Mvg Joop

by Joop van Belzen G2G6 Pilot (129k points)
selected by Henk Elemans

Dat is ook precies wat ik dacht. De reden dat ik begon te twijfelen was omdat in het volgende uittreksel van de richtlijnen specifiek verwezen werd naar de taal die de persoon sprak.

For example, English-speaking WikiTree users know William the Conqueror. But French-speakers know Guillaume le Conquérant. Even if 90% of current WikiTree users speak English, William should be Guillaume in our database because he himself spoke French. We can all share one profile even though we don't share one language.

Uiteraard is in dat geval waarschijnlijk ook de geboorteakte in het Frans maar dat stond niet genoemd als de reden.

Het voorbeeld van Willem de Veroveraar is een advies hoe je omgaat met beroemde namen uit de Middeleeuwen zoals bijvoorbeeld Karel de Grote die heerste over een groot deel van Europa en ik elk taalgebied anders genoemd werd. DuitsKarl der GroßeFrans en EngelsCharlemagneLatijnCarolus Magnus of Karolus Magnus) In die tijd was er nog geen spraken van doopboeken, de eerste verschenen omstreeks 1560. Akten van de burgerlijke stand in Nederland verschenen omstreeks 1811. Profielen van voor de periode 1560 zijn dus lastig en voorbehouden aan "deskundigen" die weten welke bronnen betrouwbaar zijn uit die tijd. Vandaar dat je dan ook een speciale badge nodig hebt (pre-1500 badge) om hier aan te kunnen werken.

Dus na 1560 geld de regel dat  namen worden gespeld zoals in de Doopinschrijving of Geboorteakte. Als die er niet zijn gebruik je bijvoorbeeld een trouwinschrijving, volkstelling of overlijdensakte/begrafenisaantekening enz. Testamenten zijn in de regel ook goede bronnen.

Mvg Joop

Related questions

+8 votes
2 answers
+4 votes
1 answer
+9 votes
2 answers
+7 votes
8 answers
+4 votes
3 answers
+11 votes
5 answers
+5 votes
3 answers
160 views asked Apr 1, 2018 in Genealogy Help by J Palotay G2G6 Mach 7 (70.3k points)
+7 votes
1 answer

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...