"van den gehele bedde" in het Engels [closed]

+7 votes
213 views
Dag allemaal,

Ik ben bezig een transcriptie en een vertaling (in het Engels) te maken van het document op https://hdl.handle.net/21.12115/NL-DtAD16821997 (Stadsarchief Delft, notariƫle akte) waarin de term "van den gehele/halve bedde" voorkomt. Ik weet wel wat ermee bedoeld wordt maar ik kan geen Engelse term vinden. Iemand enig idee (first degree/second degree??).

Nu we toch bezig zijn: wat is een marktschipper in het Engels? "Market skipper" smaakt niet goed.

Overigens is mijn plan origineel document, transcriptie en vertaling aan elkaar te plakken en dan in een free space profiel te zetten en daarnaar teverwijzen in de profielen die erop betrekking hebben (Van_Munster-124, Van_Munster-19 en nog een paar). Goed plan??

Peter
closed with the note: See my last comment (2020-11-05)
in The Tree House by Peter van Munster G2G6 (8.7k points)
closed by Peter van Munster
I have finished my combined document. Before placing it in https://www.wikitree.com/wiki/Space:Documents_concerning_Phlip_van_Munster I would like to offer it to the community for comments and improvement. I could offer the document as a ".doc", a ".pdf" or ".jpg". Anyone interested?

Or should I just dump it there and hope for the best (possibly having to delete and replace it by a newer version multiple times)?

Hello, Peter.  I'm not at all sure I understand everything that's been discussed here, but I have a couple of suggestions anyway. smiley

If you are still seeking input, it might be useful to add some tags.  I suggest "dutch-roots", "translation", and maybe "transcription".  Also possibly "formatting" and "free-space profiles".

As for the free-space page, one thing you might want to keep in mind is image size.  I think I would upload the image of the will, but paste the text of the transcription and translation into the main text area.  You could do all that now, and then if you want to change the translation, it would just be a simple edit and not an upload.

Het gecombineerde document is klaar en kan bekeken worden op Space:Documents_concerning_Phlip_van_Munster. Dank aan iedereen die er hier aan bijgedragen heeft. Wat mij betreft is deze vraag afgesloten.

The combined document is ready and can be viewed at Space:Documents_concerning_Phlip_van_Munster. Thank you to all who have contributed here. As far as I am concerned this question is now closed
Peter, you can edit your question if you wish.  There is a "close" button.

Thanks Julie, I just did smiley

5 Answers

+6 votes
Niet echt een antwoord, maar mogelijk is het handig om de term in het Engels uit te leggen en de natives een woord te laten geven?

Het verwijzen naar het vertaalde document binnen WT lijkt me ook een goed plan. En misschien heeft het archief Delft ook wel interesse?
by Michel Vorenhout G2G6 Pilot (262k points)

Hoi Michel,

Dat idee had ik ook al eens en kan ik nader uitwerken. Maar ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er op Dutch Roots wel een paar mensen zijn die het gewoon weten wink.

Met Delft ga ik nog wel een paar keer contact hebben al was het maar omdat ik alle links in mijn profielen waar Delft in voorkomt, kan gaan checken omdat de URL's niet meer werken sad

Ja, links bijhouden kan een klus zijn. De URL zoals je die nu gebruikt moet wel echt voor langere tijd blijven werken hoor. Is mooi voorbeeld van goed permanent linken.
+7 votes
Gehele vs halve bedde gaat toch over volle broers/zussen vs half-broers/zussen? Je zou dat dan in minder letterlijk kunnen vertalen met 'full and half siblings' of als 'siblings, full and half'.

Misschien kan marktschipper vertaald worden met merchant shipper, maar dat kan ook een algemere term zijn.
by Koen van Hoof G2G6 Mach 6 (61.5k points)

In Engeland had je vergelijkbare schippers langs de kanalen. Maar ik kom echt niet op de term die daar voor dit soort schippers wordt gebruikt.

Een wat meer recente term met min of meer dezelfde betekenis is beurtschipper. Google komt niet verder dan skipper sad

In contemporary English, "skipper" is more slang than an official job description. 

The person who commands a ship is variously called a "shipmaster", "master", or "captain" (quite independent of any military/naval rank).

A "shipper" can be either a person who owns or manages a shipping line, or, in the warehouse industry, somebody who actually packs shipments for transport and supervises/tracks when the shipment is picked up by a trucker, courier, etc. (Although often, at least in companies which aren't large enough to have separate shipping and receiving departments, that person will be called a "shipper/receiver". I once worked in the shipping and receiving department of a small factory, and when truckers would drive up and ask, "Are you the shipper?" I would reply, "I'm the vice deputy assistant undershipper." (We didn't actually have anywhere near that many levels of employees. I was just using a funny way to say that I was at the bottom of the totem pole.)

Nice reply Greg, appreciate it!

The type of vessel we're talking about probably was a barge (that he possibly owned). In this context I have seen "bargeman" as translation for "schipper". Does that make sense to you?

The "marktschipper" indicates that he ran a regular service (at least on marketdays). Does that bring more ideas?

I am no longer part of the Categorization Project, and I haven't checked through the Dutch categories to make sure that there is an equivalent to the English Occupations category (although in my opinion there should be), so don't take my word for this, but I remember being asked some years ago for an English equivalent to a job which only existed in Sweden. (At least I think it was Sweden.) In the end, what I suggested was to create a category for that occupation within the Swedish category hierarchy, rather than creating an English category for a job that didn't exist in English. In this case, I'm inclined to suggest the same thing. Eventually, somebody may find an English equivalent for marktschipper, but it seems to me that it would make sense to create a Dutch category for marktschipper, because you know that's going to be correct.

Thank you Greg for another constructive answer. I know that the "authority for Dutch affairs on WT"wink "Dutch Roots" keeps an eye on what is being said here and I'm sure they will pick this up.

+4 votes
Hi Peter,

I've googled the terminology and found the explanation of van halven bedde on the Dutch genealogy Website form Yvette Hoitink: https://www.dutchgenealogy.nl/van-halven-bedde/#:~:text=Van%20halven%20bedde%20literally%20means,half%2Daunts%20and%20%2Duncles.

So it seems "half-brother" could be a correct term or half-sibbling"
by Margreet Beers G2G6 Pilot (124k points)
edited by Margreet Beers
This confirms what I already knew. I'll be using the full/half sibling terminology in  my translation (as Koen also proposed).

Thanks to both of you for the tip!
+5 votes

En op een website over oude beroepen staat in het nederlands mooi uitgelegd wat een marktschipper is, maar dat zou je dan inderdaad in het Engels moeten omschrijven. Of wellicht dat Greg er nog een correcte engelse term voor heeft. 

Schipper (binnenvaart en Zuiderzee)

Dit is geen verdwenen beroep, maar in het vervoer te water hebben zich de nodige veranderingen voorgedaan.
Vindt tegenwoordig een groot deel van het vervoer over de weg, per spoor of per vliegtuig plaats, vroeger was men vooral op vervoer over het water aangewezen. Dit gold zowel voor het personen als het vrachtvervoer.
Het spreekt welhaast vanzelf dat hier een uitgebreide regelgeving voor nodig was. Dit betrof zowel de regelgeving door de overheid als de regelgeving door de schippers zelf. Zij waren georganiseerd in de schippersgilden. Wat het goederenvervoer betreft ontstonden allerlei voorschriften, vastgesteld in reglementen waarin o.a. de vracht en bestellonen waren vastgelegd.
De overheid (stadsbesturen) regelden allerlei zaken.
Voor vervoer tussen verschillende steden maakten deze steden afspraken. Zo werden voor de verschillende bestemmingen vaste beurt- of marktschippers aangesteld. Omdat er voor bepaalde routes meerdere schippers werden aangesteld, die evenals bij sommige andere beroepen om de beurt aan bod kwamen, ontstond het woord beurtschipper. Verder bepaalden de overheden o.a. de ligplaatsen, de vaartijden enz. Voor het toezicht op de verbindingen werden commissarissen aangesteld. Voor het vervoer van personen werd vooral gebruik gemaakt van trekschuiten. De schipper en zijn knecht bestuurden het schip, dat door een scheepsjager met paard werd voortgetrokken. Dit trekvaartnetwerk ontwikkelde zich sterk vanaf het midden van de zeventiende eeuw. Ook poststukken en kleine pakjes mochten door de trekschuitschipper worden meegenomen. Vaartijden en aanlegplaatsen waren uiteraard vastgelegd per veerverbindingen, uiteraard altijd in overleg met de steden waar naar toe werd gevaren. Deze vormen van vervoer waren vooral populair in het waterrijke Holland. Maar waar mogelijk werd ook elders gevaren, soms met aangepaste schepen, zoals de zompen uit Overijssel.

Voor lokaal vervoer binnen een stad of over korte afstanden werden vletters gebruikt. Deze maakten gebruik van platbodems en pramen. Omdat niet altijd de beste schepen werden gebruikt die ook niet altijd goed werden onderhouden, waardoor er schade aan de lading ontstond werden ook voor hen regelingen ingevoerd.
Ook het goederenvervoer in, van en naar de andere gewesten vond, waar mogelijk, zoveel mogelijk over het water plaats. Denk maar aan het vervoer van bijv. stenen, turf, hooi en vee.

In de archieven is nog veel informatie te vinden. Dit betreft de regelgeving. Ten tijde van de tachtigjarige oorlog bijv. werd begonnen met het registreren van lading en bestemming van vrachtschippers en werd een heffing ingesteld, die men na de goederen inderdaad ter plekke gelost te hebben terugkreeg. Dit gold niet voor beurt- en marktschippers. De vrachtschippers, die niet aan een vaste dienstregeling of een vaste bestemming waren gebonden waren aantrekkelijk voor de kooplieden. In de archieven zijn vaak allerlei gegevens betreffende schippers te vinden, niet alleen uit de zestiende en zeventiende eeuw, maar ook uit latere tijd, bijv. belastingheffing zoals patentrechten.

by Margreet Beers G2G6 Pilot (124k points)

Een mooie en duidelijke uitleg. Bedankt voor het opzoeken en delen er van!

Helaas geen vertaling maar ik wacht rustig af; er komt vast nog meer commentaar smiley

+2 votes
He Peter,
Ik had iets verder naar beneden moeten scrollen, Je hebt antwoorden gekregen..........

by Astrid Spaargaren G2G6 Pilot (258k points)

Related questions

+2 votes
1 answer
+9 votes
3 answers
+5 votes
0 answers
67 views asked Oct 22, 2022 in Genealogy Help by Daniel Bamberger G2G6 Mach 2 (20.7k points)
+10 votes
1 answer
+4 votes
1 answer

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...