LNAB probleem ('t zal wel weer eens niet)

+4 votes
174 views

Dag collega's,

Ik heb weer eens een LNAB probleem: Mijn stammoeder Van_der_Block-4 is getrouwd en begraven als "Lijsbeth van der Blo(c)k" (zie profiel voor de links naar de documenten op "Stadsarchief Delft").
Ze is echter gedoopt als dochter van "Philips Lourisz" (https://hdl.handle.net/21.12115/NL-DtAD24608868). Ik was dus al een beetje voorbarig haar "van der Block" als LNAB te geven.
Die vader op zijn beurt is begraven als "Philps Lourisz van der Block" (https://hdl.handle.net/21.12115/NL-DtAD21603680) wat "van der Block" als LNAB toch weer een beetje dichterbij brengt. Haar opa die ook bij de doop getuige was, heet daar "Louris Block" maar is begraven als "Louris van der Block" (https://hdl.handle.net/21.12115/NL-DtAD21603680).

Ik ben geneigd vader en opa als ik ze ga toevoegen op WT, de LNAB "Van der Block" te geven. Dat zou de familie relatie duidelijk maken. Maar: "mag" dat, c.q. is dat "verantwoord"?

Peter

WikiTree profile: Lijsbeth van der Block
in The Tree House by Peter van Munster G2G6 (8.8k points)

2 Answers

+3 votes
Gewoonlijk wat we doen met een lnab met een voorvoegsel, is ze toevoegen aan het andere naamvak. In de loop van de tijd hebben veel mensen dat deel van hun achternaam laten vallen. Ik zou haar lnab Block maken en van der Block in het andere naamveld zetten. maar haar lnab zal Block zijn. Als je besluit om haar lnab te verlaten, zet dan Blokkeren in het andere naamveld.
by Laura DeSpain G2G6 Pilot (406k points)

smiley The translation to 'Blokkeren' is really funny wink

So my hunch following the rules is that LNAB should actually be the patronymic 'Lourisz', adding to the confusion.

Typo? blush

Did you call someone a 1811+junkie, below? cheeky

@ laura

It's no typo. He is saying he loves to do genealogy in the time period after 1811. Lots of sources for that period are easier to find after that year because of the introduction of the "burgelijke stand". Every birth, marriage or death had to be registrated from that year on.

I was joking about the typo. I realized my mistake in the translation after Michael pointed it out. smiley

+6 votes
Hoi Peter,

Ik heb het ook vaak gezien: de beschrijvingen op documenten zijn lastig te vereenzelvigen met het idee van een standaard familienaam.

De regel die we eigenlijk aan houden is de spelling bij het eerste document aan te houden. Dus doop/geboorte proberen te achterhalen. De naam bij dood komt bij current last name te staan.

Dit houdt wel vaak het toevoegen van profielen tegen, want ja: vaak heb je alleen een ander document en niet de doop. In dat geval is het toch handiger om de familie in een vaststaand profiel te beschrijven en te wachten met toevoegen. Het systeem is wat lastig met het wijzigen van de LNAB. Dit levert elke keer een redirect op wat niet goed is voor de technische bereikbaarheid. Niet dat je je daar tegen door moet laten, maar toch.

Ik denk dat het antwoord dus is dat zij "Lijsbeth Lourisz" heet. Block en Blok en van der Block komen dan in het veld voor andere namen.

Maar... ik ben een echte 1811+ junkie, en mogelijk kunnen de echte experts er meer over zeggen.
by Michel Vorenhout G2G6 Pilot (267k points)
Aangezien de vader bij haar doop Philips Lourisz wordt genoemd is mijn opvatting dat de LNAB "Philips" zou moeten zijn. Lourisz komt pas in beeld als patroniem bij haar vader.
Klopt helemaal Jan, althans volgens de theorie. Het probleem dat ik wilde aanzwengelen is dat er straks een hele tak familieleden ontstaat met allemaal een verschillende LNAB. Terwijl er een "grootste gemene deler"bestaat. En duidelijkheid c.q. eenduidigheid is toch ook wat waard.
Ja Peter, inderdaad, er is veel voor te zeggen [van der] Block als LNAB te nemen, met de door jou al gegeven argumenten en documenten. We moeten niet de regels naleven puur voor de regels. Er moet ruimte zijn voor beargumenteerde afwijkingen. Zoals hier. Dus gewoon zo laten, is mijn mening.

Related questions

+10 votes
3 answers
+3 votes
0 answers
+6 votes
3 answers
303 views asked Apr 21, 2022 in Genealogy Help by Kim de Groot G2G6 Mach 1 (18.0k points)
+3 votes
1 answer
49 views asked Mar 21, 2021 in Genealogy Help by Joke van Veenendaal G2G6 Mach 4 (46.8k points)
+7 votes
4 answers
+11 votes
2 answers
480 views asked Feb 22, 2019 in Genealogy Help by Connie Graham G2G6 Mach 1 (20.0k points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...