Total number of Dutch persons from 1581 until now: 59 million

+15 votes
287 views

Demographers from the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute arrived at 59,148,187 when, at the request of Quest Historie, they considered the question: 'How many Dutch people have been there in total?'. Because a number of estimates and assumptions had to be made during the calculation, `` about 59 million '' is a safer answer to the question, say the demographers.

For example, the first national census did not take place until 1795. From that year on, the figures on the number of inhabitants of the Netherlands have been quite reliable. For the period before that, the demographers had to use historical estimates.

The current residents of the Netherlands together make up more than a quarter of the total number of Dutch people. In the first centuries, the Netherlands was still sparsely populated. In the 219 years between 1581 and 1800, the Netherlands was populated by a total of 14 million people. From William of Orange, during the Golden Age and the entire following century, fewer Dutch people lived in the country than at present.

The signing of the Plakkaat van Verlatinghe in 1581, distancing himself from the Spanish king Philip II, is seen as the declaration of independence of the Netherlands.


Demografen van het Nederlands Interdisciplinair Demografische Instituut kwamen uit op het aantal 59.148.187, toen ze zich op verzoek van Quest Historie bogen over de vraag: 'Hoeveel Nederlanders zijn er in totaal geweest?'. Omdat tijdens de berekening noodgedwongen een aantal schattingen en aannames moest worden gedaan, is 'ongeveer 59 miljoen' een veiliger antwoord op de vraag, zeggen de demografen.

Zo vond de eerste landelijke volkstelling pas plaats in 1795. Vanaf dat jaar zijn de cijfers over het aantal inwoners van Nederland behoorlijk betrouwbaar. Voor de periode ervoor moesten de demografen gebruikmaken van historische schattingen.

De huidige bewoners van Nederland maken tezamen ruim een kwart uit van het totaal aantal Nederlanders. In de eerste eeuwen was Nederland nog dunbevolkt. In de 219 jaar tussen 1581 en 1800 werd Nederland bevolkt door in totaal 14 miljoen mensen. Vanaf Willem van Oranje, gedurende de Gouden Eeuw én de hele daaropvolgende eeuw, leefden er dus minder Nederlanders dan momenteel in het land.

De ondertekening van het Plakkaat van Verlatinghe in 1581, waarmee afstand wordt genomen van de Spaanse koning Filips II, wordt wel gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland.

in The Tree House by Living Terink G2G6 Pilot (303k points)
Ik keek eens in mijn database: van mijn voorvader Cornelis van Achthoven, geboren rond 1593, zijn mij 927 afstammelingen bekend, over 13 generaties, van 1593 t/m 2016. En dat zijn ze zeker niet allemaal! Dit gaf me wel een idee over aantallen.
Mooie boom, Frans!
en dat is ongeveer x 1,7 per generatie: mijn R getal. Dus reken maar uit voor heel Nederland...

3 Answers

+10 votes
Should get that done in a couple of years then.
by C. Mackinnon G2G6 Pilot (346k points)

You are very welcome to join the Netherlands/Dutch Roots project and do a few... smiley

+7 votes
That's fascinating!  Thanks for posting the information!
by Bertram Sluys G2G6 Mach 3 (39.1k points)
+5 votes

Wow Jan! Way to go! laugh

by Astrid Spaargaren G2G6 Pilot (293k points)

Related questions

+12 votes
3 answers
+7 votes
3 answers
+9 votes
1 answer
+13 votes
1 answer
+32 votes
2 answers
+35 votes
4 answers
+41 votes
5 answers
1.1k views asked Mar 23, 2022 in The Tree House by Pip Sheppard G2G Astronaut (2.8m points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...