Welke Pieter Wierings is de partner van Adriana Vissers?

+3 votes
127 views

Adriana Vissers is getrouwd met Pieter Wierings. In de huwelijksakte en de overlijdensakte worden andere ouders genoemd voor Pieter. 

Geboorteakte van Pieter Wetering 18-02-1855

Geboorteakte van Pieter Weterings 30-10-1854

Welke akte spreekt de 'waarheid'? Of zie ik iets over het hoofd?

in Genealogy Help by D. Kruithof G2G2 (2.5k points)
Je zou nog kunnen kijken of er huwelijkse bijlagen te vinden zijn.

3 Answers

+4 votes
 
Best answer

Embregt Weterings (1782-1855) & Hendrina Nelo (1790-1859) zijn de ouders van onder andere:

1. Willem Weterings, geboren 13 september 1816 Geboorte Willem 1816
2. Pieter Weterings, geboren 29 januari 1829 Geboorte Pieter 1829

ad 1) Willem Weterings trouwt op 19 februari 1852 met Hendrika van Boxtel en krijgen onder andere:Huwelijksakte
3. Pieter Weterings, geboren 18 februari 1855

ad 2) Pieter Weterings trouwt op 9 februari 1854 met Margaretha Jacobs en krijgen onder andere:
4. Pieter Weterings, geboren 30 oktober 1854

Kortom de beiden Pieters zijn volle neven en schelen qua leeftijd slechts 3,5 maand.

ad 4) Pieter Sr. trouwt te Princenhage op 27 april 1881 met Adriana Vissers (uit Princenhage !). Bij het huwelijk zijn zijn ouders Pieter Weterings en Margaretha Jacobs aanwezig. De huwelijksbijlagen bevatten een doopextract waaruit blijkt dat Pieter is geboren op 30 oktober 1854 en dat zijn ouders inderdaad Pieter en Margaretha zijn. Tevens is er een verklaring nationale militie waaruit blijkt dat hij was vrijgesteld vanwege te klein te zijnHuwelijksbijlagen Pieter & Adriana . Pieter & Adriana Vissers krijgen vervolgens samen in de periode van 1882 tot en met 1899 twaalf kinderen.

maar 7 jaar later...

ad 3) op 3 mei 1888 trouwt een Pieter Weterings nu te Oosterhout met Hendrika van Bavel (uit Oosterhout !). Bij het huwelijk zijn de ouders van Pieter NIET aanwezig. De huwelijksbijlagen bevatten hetzelfde doopextract en vrijstelling van de dienstplicht als bij het huwelijk in 1881...
Pieter & Hendrika van Bavel krijgen vervolgens samen in de periode van 1889 tot en met 1905 negen kinderen.

Locaties zijn ook interessant:

Pieter Senior is geboren in Oosterhout maar trouwt en woont te Princenhage (horende bij Breda). Pieter Junior is ook geboren in Oosterhout, trouwt en blijft in Oosterhout (dichtbij Breda maar administratief horende bij Tilburg)

Er zijn twee overlijdensakten:

Op 16 januari 1930 te Oosterhout (!) overlijdt Pieter Weterings, echtgenoot van Hendrika van Bavel, zoon van Pieter en Margaretha. Aangever is Petrus Cornelis, oud 31 jaar. Er is maar één Petrus Cornelis Weterings geboren 27 januari 1898 als zoon van Pieter en Hendrika.

Op 30 mei 1932 overlijdt te Princenhage (!) Pieter Weterings, echtgenoot van Adriana Vissers, zoon van Willem en Hendrika. Aangever is zijn zoon Johannes Weterings, oud 48 jaar. Er is maar één Johannes Weterings geboren 18 juli 1883 te Princenhage als zoon van Pieter en Adriana.

Voorlopige conclusie:

Er zijn 2 Pieters, volle neven, die qua leeftijd maar een paar maanden schelen. Het is aannemelijk dat Pieter Sr., zoon van Pieter en Margaretha daadwerkelijk met Adriana Vissers is getrouwd omdat zijn beide ouders bij het huwelijk aanwezig waren en zijn vader heeft getekend. Omdat het mij niet aannemelijk lijkt dat Pieter Sr. tegelijkertijd met twee vrouwen getrouwd was en meerdere kinderen kreeg, lijkt het mij meer aannemelijk dat de Pieter die getrouwd was met Hendrika van Bavel, een zoon is van Willem Weterings en Hendrica van Boxtel.

De enige reden die ik nu kan bedenken voor de "valse" informatie bij het huwelijk, is dat een Pieter de vrijstelling van de dienstplicht van de andere bijna even oude neef heeft gebruikt en dat een van hen de leugen in stand heeft gehouden.

Dan rest de vraag waarom de zonen Petrus Cornelis en Johannes bij het overlijden in resp. 1930 en 1932 beiden de verkeerde grootouders opgeven. Dat zou ervoor pleiten dat deze akten wel goed zijn en dat dus Pieter1855 als eerste is getrouwd met Adriana Vissers in 1881 en dat hij met medeweten van oom en tante de vrijstelling dienstplicht van zijn oudere neef heeft gebruikt.

Er is maar één document dat deze hypothese versterkt. Er is namelijk één gezinskaart uit de periode 1907-1938 te Princenhage waarop Adriana Vissers staat vermeld samen met een Pieter Weterings die als geboortedatum 18-2-1855 opgeeft. Alle gezinskaarten van Adriana en Pieter voor de periode van 1907-1938 vermelden als geboortedatum 30-10-1854.

Gek genoeg meldt de Pieter te Oosterhout jarenlang de verkeerde geboortedatum van 31 oktober 1854 ipv 30 oktober. Alleen de laatste kaart van de periode 1921-1930 meldt 30 oktober 1854.

Zouden ze op het eind van hun leven schoon schip hebben willen maken? Dat pleit er dan voor dat de beide overlijdensakten juist zijn. In dat geval is alleen de info bij het eerste huwelijk onjuist en is de jonge neef als eerste getrouwd met Adriana en hebben zijn oom en tante zich voorgedaan als de ouders...

by Remko Stift G2G1 (1.9k points)
edited by Remko Stift
Bijkomend is dat Pieter Jr. als eerste is komen te overlijden zodat Pieter Sr. niet nog eens kon overlijden ?

Dit alles is misschien onopgemerkt gebleven doordat Oosterhout administratief onder Tilburg viel en Princenhage onder Breda.
Mooi verhaal!

Na zijn huwelijk met Hendrika van Bavel blijft Pieter consequent de geboortedatum 30 oktober 1854 opgeven bij de bevolkingsregistratie. Er is slechts één registratie te Princenhage (!) met de datum 18 februari 1855. Helaas en gek genoeg is precies deze akte vanwege privacy/auteursrechten niet in te zien.

Daarom heb ik gezocht op Adriana Vissers te Princenhage en gevonden dat zij op dezelfde gezinskaart staat als Pieter Weterings geboren 18 februari 1855 !! Dit is de enige gezinskaart waarop Pieter1855 en Adriana aan elkaar gekoppeld worden.

Pieter op gezinskaart nr. 1360

Adriana op gezinskaart nr. 1360

Overlijdensakte met aangever zoon Petrus Cornelus.

Je was mij net voor, hier de overlijdensakte via FamilySearch:

"Netherlands, Noord-Brabant Province, Civil Registration, 1811-1942," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-K8S1-Q9?cc=2026223&wc=MVNJ-ZNP%3A1057385401%2C1057424801 : 22 May 2014), Oosterhout > Overlijden 1903-1930 > image 2078 of 2135; Nederlands Rijksarchiefdienst, Hertogenbosch (Netherlands National Archives, Hertogenbosch).

Dank Kruithof en Joop.

Petrus Cornelis, geboren op 27 januari 1898, is een zoon van Pieter Weterings en Hendrika van Bavel.Geboorteakte

+4 votes

Adriana Vissers geboren 14 Juli 1855 woonde samen met Pieter Weterings geboren 31 Oktober 1854 te Oosterhout. Bevolkingsregister Princenhage

Zoekende op Pieter Weterings geboren 31 Oktober 1854 vind ik zijn huwelijk met Adriana Visser op 27 april 1881 te Princenhage Huwelijksakte

Hierbij staan vermeld als ouders Pieter Weterings en Margaretha Jacobs. Zo op het eerste gezicht zijn dit dus de ouders... Bij de registratie in het bevolkingsregister valt wel op dat er een dochter is die geboren is voor het huwelijk in 1881.

by Remko Stift G2G1 (1.9k points)
In de overlijdensakte van de andere Pieter staat dat hij de partner is/was van Adriana Vissers!
Had ik gezien. De aangever van het overlijden is zijn zoon Johannes Wetering geboren in 1884. Deze zoon staat niet genoemd op de gezinskaart van Pieter geboren 31-10-1854. Wel kreeg hij op 24 september 1884 een zoon Hendrikus.

Inderdaad een leuke puzzel. Ga nog even verder zoeken.

De Pieter die een zoon is van Pieter en Margaretha Jacobs is overleden op 16 januari 1930 te Oosterhout.Overlijden Pieter Weterings.

Als relatie wordt genoemd Hendrika van Bavel. Zij is op 3 mei 1888 met Pieter getrouwd.Huwelijk Pieter en Hendrika van Bavel

De gezinskaart vemeld een geboorte op 30 Oktober 1854 (dus geen 31...)Gezinskaart Hendrika van Bavel

Begin te denken dat de geboortedatum van 31 oktober 1854 op de gezinskaart van Pieter Weterings x Adriana Visser foutief is en behoort bij de Pieter die in 1888 getrouwd is met Hendrika van Bavel... zal morgen eens verder kijken.
Het is zeker een leuke puzzel! Ik ben er al een paar dagen mee bezig. Ik ben benieuwd of jij de missing link vindt. Het is voor mij geen halszaak aangezien het geen directe familie van mij is.
+2 votes
In de huwelijksakte staat dat Margaretha Jacobs zijn moeder is. Dus geboorteakte van 1854 is de goede.
by Joop van Belzen G2G6 Pilot (107k points)

Klopt, maar dat was niet gelijk duidelijk want zijn 3,5 maand oudere neef met dezelfde naam Pieter Weterings meldt bij zijn huwelijk 7 jaar later dat hij ook in 1854 geboren is met Pieter en Margaretha als ouders. Terwijl hij m.i. in 1855 is geboren en Willem en Hendrika als ouders heeft. Feit is dat de twee neven een gelijke identiteit hebben aangenomen. Vraag is alleen wie de ware is. Mijn hypothese is dus, gebaseerd op senioriteit, eerste die in het huwelijk treedt, ouders bij het huwelijk aanwezig en locatie dat Pieter Sr. de ware is. Dat betekent echter dat er op beide overlijdensakten de ouders verkeerd vermeld staan. Echter, als je ervan uitgaat dat de overlijdensakten juist zijn, betekent dat niet alleen dat Pieter Sr. tijdens zijn huwelijk gelogen heeft maar ook zijn ouders die aanwezig waren en toestemming gaven. Ervan uitgaande dat Pieter Sr. als eerste gekeurd moest worden voor de dienstplicht en dus vrijstelling kreeg, vond ik het aannemelijker dat Pieter Jr. deze vrijstelling heeft misbruikt.

Maar ik sta open voor een goede hypothese waaruit blijkt dat Pieter1854 bij zijn huwelijk gejokt heeft. Dan zouden de overlijdensakten kunnen kloppen. Het is jammer en vreemd dat de bevolkingsregistratie van Pieter1855 heden vanwege privacy/auteursrechten niet ingezien kan worden. Feit is dat beide Pieters na hun huwelijk claimen op 30 oktober 1854 geboren te zijn en dat dus één van de twee heeft gejokt.

Ja ik zie het nu in het resultaat van jouw speurwerk hierboven. Knap werk... als is de leugen nog zo snel.... na 150 jaar kom tie toch aan het licht devil

Huwelijksbijlagen 1881

Keuring dienstplicht was in 1873 dus ruim 8 jaar voor het eerste huwelijk van één van de Pieters...

Zouden de overlijdensakten dan toch juist zijn? ;-)

Het is zo wel een leuk familieverhaal! Remko bedankt voor het uitwerken en jouw gedachten.

Related questions

+4 votes
2 answers
+6 votes
1 answer
+15 votes
5 answers
+5 votes
5 answers
+7 votes
5 answers

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...