project managed profiles from the Netherlands: which ones are and which ones aren't

+8 votes
160 views
Which profiles are managed by the Dutch Roots Project? I thought I noticed a change in  the rules. Before all profiles from before 1810 were put in the project but I noticed the date seems to have changed to 1700. Can anyone tell me since when and why?
in Requests for Project Volunteers by Eef van Hout G2G6 Pilot (117k points)
I will gladly await the answer from the project leader.

2 Answers

+4 votes

The project 'Mission' has the following:

The Dutch Roots Project is a project for WikiTreers interested in improving the profiles of early (Pre-1811) Dutch people and their descendants (so Pre-1811 till now).

It looks like they have Sub-projects for Pre-1700 and 1700-1811 and after 1811.

by Linda Peterson G2G6 Pilot (501k points)
The division in sub-projects is virtual. No leaders, coordinators or teams in place. No one is aware of or cares about them.

Project managemnet of profiles is as stated in my answer below.
I even started to remove the project as manager, because it doesn't have any function at all. If it's not managed.
The mission does not say anything about 'management' of profiles. It talks about a community, helping each other and improving profiles with a Dutch root. If management aka project protection is an aim, it should be included in the mission... and there should be (enough) volunteers doing that work.

The first will be easy, the second a big undertaking.
Most projects on wikitree do 'not' want to manage profiles unless there have been issues with Last Name or confusion of profiles related to it, which would probably entail the PPP Project Protection to be added to the profile.  

If someone requests a profile to be managed by the Project, they normally would request it to the Project or in G2G, with the reasons why it should be done.  Then the project would add the Project Box and Project Account to the profile, 'if' they determined that they should 'help' manage or 'protect' it.

I copied the Mission because the initial question was about a certain time period, which I did not see on the Project page.
Margaret, if you are removing the Project as a Manager, make sure you are changing the Project Box to a sticker or you will cause Suggestions.  When Project is PM, Project Box is required, and vice-versa.
+5 votes

AFAIK these guidelines in the project pages are still current:

Dutch Roots Needs Templates and Categories

Dutch Roots Needs Templates en Categoriƫn

No mention of a 1700 boundary, so all eligible 18th century profiles (over 100K) should be project managed...

by Jan Terink G2G6 Pilot (238k points)
edited by Jan Terink
So for those before 1811 we can add [[Dutch Roots]] and the project as manager......

De richtlijn zegt:

Alle vroege Nederlandse (Pre-1811) profielen komen, vanwege o.a de patroniemen en problemen met de LNAB (=last name at birth of achternaam bij geboorte) en het vaak grotere risico op duplicaten, in aanmerking voor beheer en bescherming van het Dutch Roots Project.

Is dus geen objectief hanteerbaar criterium, meer "het kan vriezen, het kan dooien".  Veiligheidshalve kun je dan streng zijn en alles pre-1811 project managed maken. Maar, zoals ik eerder al aangaf, dat leidt dan tot gigantische aantallen project managed profielen, met bijbehorende activiteit feed. Wie gaat dat bewaken en opvolgen?

Dus voor profielen van voor 1811 de mogelijkheid om er een project managed profiel van te maken maar geen verplichting?

En voor 1700 verplichting?

Er is volgens mij geen afwijkende richtlijn voor pre-1700 profielen. Op zich is 1700 natuurlijk volkomen arbitrair. Voor Nederland zou 1564, de invoering van doopregisters na het Concilie van Trente, logischer zijn. Maar dat terzijde.

En inderdaad, het is geen verplichting. En het inschatten van de "risico's" van duplicaten is volmaakt subjectief. Je zou kunnen zeggen dat als pre-1811 al een achternaam gebruikt wordt die ook door nakomelingen (mogelijk met spellingsvariaties) gebruikt wordt, dat er dan in ieder geval geen noodzaak is tot project management. Tenzij er natuurlijk een "groter risico op duplicaten" is, maar ja, hoe schat je dat in 's hemelsnaam in?

Kortom, er kunnen boekwerken over geschreven worden...

duidelijk........ voor zover mogelijk in dit geval...
Ik heb de discussie gevolgd; ook bij de 18e eeuw profielen komen ondanks de doopboeken er vele spel varianten voor.... Een zoon Cornelis van een Jan Tielman (geen concreet voorbeeld!) kun je later tegenkomen als Cornelis Jansen, Cornelis Tielman, Cornelis Tilman, Cornelis Tielmans, Cornelis Tielman en Cornelis Tilmans en mogelijkerwijze nog enkele andere varianten...... Eerst na 1811 komt er dan meer orde op zaken. Maar toegegeven: wie beheert dat allemaal?
Inderdaad, Jan. En dan gaat ie ook nog emigreren en heet dan ineens Cornelius Tealman.

En de vraag is natuurlijk ook hoe effectief het hebben van het project als (co-)manager van een profiel is in het voorkomen van duplicaten. Als Cornelis Tielman zo gemanaged wordt en iemand voert hem ook nog op als Cornelis Jansen dan is er geen haan die ernaar kraait.
Ik denk wel dat het handig kan zijn om aan oudere profielen het project als manager toe te voegen. Een profile manager heeft de mogelijkheid om de LNAB aan te passen, wat andere bijdragers niet kunnen.

Ik zie vaak dat achternamen van nakomelingen worden gebruikt of dat bijvoorbeeld tussenvoegsels verkeerd worden geschreven (met hoofdletter of aan elkaar). Een voorouder krijgt dan als LNAB de achternaam van de nakomeling die als eerste deze voorouder heeft toegevoegd. Vaak zijn ze niet meer actief en is het lastig om verbeteringen aan te brengen.

Over het jaartal vanaf waar dit nuttig is, valt natuurlijk te twisten. Ik zou die grens ergens in de 18e eeuw leggen.
Are there many project leaders that can edit LNAB for project managed profiles? While project management allows the project to correct the LNAB as needed and ensure it doesn't get incorrectly altered, is this an undue burden on project leaders to track all these profiles and make corrections? (I focus on 19cen, especially on orphans, so I really have no no idea about this).

If a profile has an inactive manager and the LNAB is wrong, it really doesn't matter what era it is from. There are many pre-1811 profiles that do not have the project as a manager, and I expect many of these have inactive managers.
W, there are currently 567 profiles marked with 'LNAB', with only a few of those managed by the project. As far as I can tell, the Dutch Roots /Netherlands project has 1 leader and 2-5 active coordinators.

The main issue with LNAB, as I see it, is that the current profile managers hardly ever respond to our requests to change the LNAB field (or dot not even know it is important).

Related questions

+5 votes
1 answer
97 views asked Jan 14, 2020 in Photos by Koen van Hoof G2G6 Mach 3 (38.6k points)
+6 votes
1 answer
+10 votes
2 answers
185 views asked Dec 7, 2020 in Genealogy Help by Deborah Spence G2G Crew (460 points)
+3 votes
2 answers

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...