LNAB als kind later wordt erkend door vader

+7 votes
112 views

Als ik kijk naar de documentatie op https://www.wikitree.com/wiki/Project:Nederlands_Portaal/Nederlands_en_Vlaamstalige_Naamvelden

worden er veel voorbeelden genoemd, maar het voorbeeld dat ik het vaakst zie niet: de erkenning van een kind (ruim) na geboorte door de vader.

Ik beb nu bezig met een familie waar de kinderen pas jaren later zijn erkend door de vader, en de vader is ook niet vermeld bij de geboorte acte. Bijvoorbeeld https://www.allegroningers.nl/zoeken-op-naam/deeds/09775dce-e63f-eba3-5946-5d29f6e3f87a

Concreet: Is dit Willem van Oosten, of Willem Voornhout bij geboorte?

Breder: kan een oud gediende een paragraaf toevoegen aan de documentatie met de juiste afspraak?

in Policy and Style by Michel Vorenhout G2G6 Pilot (225k points)

4 Answers

+3 votes
 
Best answer
De achternaam bij geboorte, in dit de geval de achternaam van de moeder, wordt ingevuld in de LNAB. Immers dit was de naam waar hij of zij in de eerste instantie bekend stond. De achternaam van de vader, indien later officieel erkent, vul je in bij Current Last Name. Ik heb zelf een soortgelijk geval in mijn stamboom, helaas kan ik het niet tonen omdat een aantal naaste familieleden nog leven.
by Joop van Belzen G2G6 Pilot (123k points)
selected by Niek Boevé
+5 votes
Ik zou zeggen dat het kind dan bij geboorte de achternaam van de moeder kreeg en pas later die van de vader, dus de last name at birth is de achternaam van de moeder.

In dit geval:

- LNAB: van Oosten

- CLN: Voornhout
by Koen van Hoof G2G6 Mach 4 (44.6k points)
+4 votes

Hallo Michel, inmiddels heb ik een regel toegevoegd in de sectie: Naamvelden bij Current Last Name.

Gr. Joop

by Joop van Belzen G2G6 Pilot (123k points)
+3 votes
Hoe dient hiermee te worden omgegaan indien het kind binnen korte tijd door de vader wordt erkend?

Mijn grootvader is geboren voordat zijn ouders waren gehuwd (moeder was nog 17). Na haar 18e verjaardag zijn ze gehuwd en werd hij erkend en kreeg de achternaam van vader.

Er is niemand die hem ooit met de naam van moeder heeft gekend, ook al staat die naam wel in eerste instantie in de geboorte akte. Daar staat een aantekening dat na het huwelijk hij door vader is erkend en zijn naam is gewijzigd.
by Niels de Wit G2G Crew (540 points)

De algemene regel voor de LNAB is: "Achternaam inclusief voorzetsels vermeld in de officiële geboorteakte ...." Als je deze regel rechtlijnig volgt en de geboorteakte wordt kort daarna gewijzigd heb je de keus. Je kunt gebruik maken van het veld Current Last Name voor de correctie of kun je er voor kiezen de gecorrigeerde naam in de LNAB in te vullen. Je kunt dan bijvoorbeeld het veld Other Lastname(s) gebruiken voor de eerste naam en in de biografie verder uitleg geven, over de gecorrigeerde akte, het is natuurlijk ook een stukje familiegeschiedenis.

Het veld Current Last Name wordt ook wel gebruikt om de Achternaam van de echtgenoot in te vullen. Vooral in Groot Brittanië en de VS is dit gebruikelijk. In dat geval geval kun je ook het veld Other Lastname(s) gebruiken.

Related questions

+3 votes
1 answer
43 views asked Mar 21 in Genealogy Help by Joke van Veenendaal G2G6 Mach 3 (38.4k points)
+4 votes
2 answers
+11 votes
2 answers
337 views asked Feb 22, 2019 in Genealogy Help by Connie Graham G2G6 Mach 1 (12.1k points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...