Huwelijksdatum en huwelijksplaats veranderen niet mogelijk !! [closed]

+1 vote
40 views
Bij "Bewerken" en "Familie bewerken" verschijnt heel even de mogelijkheid om verbeteringen aan te brengen in huwelijksdatum en huwelijksplaats. en verdwijnt dan direct weer van het scherm.

Ook een 2e echtgenoot kan ik daarom  niet toevoegen.
in WikiTree Tech by Pieter van Oostrum G2G Crew (580 points)
closed by Julie Ricketts

Related questions

+3 votes
2 answers
+2 votes
2 answers
60 views asked Mar 30, 2017 in Genealogy Help by Jentsje Leistra G2G Crew (380 points)
+1 vote
1 answer
27 views asked Mar 15 in WikiTree Tech by Pieter van Oostrum G2G Crew (580 points)
+4 votes
2 answers
41 views asked Sep 10, 2017 in WikiTree Tech by Roelof Scholtens G2G3 (4.0k points)
+4 votes
2 answers
+5 votes
1 answer
0 votes
1 answer
+6 votes
2 answers
+5 votes
1 answer
55 views asked Aug 13, 2016 in Policy and Style by Marianne van Dijk G2G1 (1.8k points)
+10 votes
3 answers

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...