LNAB, Berendsen of Kaspertsen?

+3 votes
43 views
In 1808 wordt in Putten (Gelderland) gedoopt: Kasper, zoon van Berend Kaspertsen en Evertje Roeters. Er wordt dus niet expliciet een patroniem of achternaam voor Kasper vermeld.

Je zou verwachten dat Kasper de achternaam Berendsen krijgt, maar in alles wat ik heb kunnen vinden (huwelijk, geboorten van kinderen, overlijden) wordt hij Kasper Kaspertsen of Kasper Kaspersen genoemd.

Ik heb geen akte van naamsaanneming voor Kasper kunnen vinden en zijn vader is al in 1809 overleden, dus dat helpt ook niet.

Wat is de juiste LNAB voor Kasper?
in Genealogy Help by Joke van Veenendaal G2G6 Mach 3 (38.4k points)
edited by Joke van Veenendaal

1 Answer

+3 votes
 
Best answer
Als de doop geen achternaam oplevert dan zou ik het op eén na oudste document nemen waarin hij wordt vermeldt en de naam daarin aanhouden.
by Eef van Hout G2G6 Pilot (131k points)
selected by Joke van Veenendaal

Related questions

+7 votes
4 answers
+4 votes
2 answers
+11 votes
2 answers
337 views asked Feb 22, 2019 in Genealogy Help by Connie Graham G2G6 Mach 1 (12.1k points)
+5 votes
1 answer
101 views asked Dec 27, 2018 in Genealogy Help by Scott Fulkerson G2G Astronaut (1.2m points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...