Transcription of Danish baptism record 1758.

+2 votes
54 views
I tried to read the baptism of Peder Otthe, but I have some mistakes and question marks. Grateful for help and corrections.

My interpretation:

Dom: 2 advent: blev döbt Johan ? sön
fra Egense, han blev baaren til daaben af
fru Rosenörns page paa Jerstrup, frue
? ? Tange faddr: Usella(?) Rasch fra Jerstrup
monsr Nels af Höpfner ibid, monsr Lang fra gylden?s:
barnets nafn vor Peder Otthe.

Source:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137627#179338,30416968

(It probably has spelling mistakes too because I'm not that familiar with written Danish.)
WikiTree profile: Peter Pettersson
in Genealogy Help by Maria Lundholm G2G6 Pilot (138k points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer
1758 Dom: 2 advent: Blev Døbt Johan Skræders Søn fra Egense, det blev Baaren til Daaben af Frue Rosenørns Pige paa Jerstrup, hvis tilnafn er Tange. Fadd: Usella Rasch fra Jerstrup, Mons. Nels ? Høpfner ibed, Mons. Lang fra Gyldenst: Barnets nafn var Peder Otthe.
by Hanne Henriksen G2G6 Mach 1 (11.0k points)
selected by Maria Lundholm
Thank you very much Hanne!

Related questions

+1 vote
2 answers
50 views asked Jun 8, 2021 in Genealogy Help by Maria Lundholm G2G6 Pilot (138k points)
+3 votes
1 answer
+2 votes
0 answers
101 views asked May 19, 2020 in Genealogy Help by Maria Lundholm G2G6 Pilot (138k points)
+2 votes
1 answer
+2 votes
0 answers
+4 votes
4 answers
+6 votes
3 answers
+3 votes
1 answer
85 views asked May 7, 2020 in Genealogy Help by Maria Lundholm G2G6 Pilot (138k points)
+1 vote
1 answer

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...