Transcription of Danish baptism 1762.

+1 vote
50 views
Christian was baptised in 1762, and I have big problems in interpreting it. I would be grateful for help. Thanks!

Johan Sæbye husar, hans drenge
barn blev hem?döbt then(?) 22 December
og kaldet Christian, husar(?) Carl(?) ?
 ? af Egense, holdt baarnet til daaben
og hun(?) ? ? ?,
til barnet, ? ? ?
 ? ? ? fraa Egense.

Edit: forgot the source:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137627#179338,30416970
WikiTree profile: Christian Sæbye
in Genealogy Help by Maria Lundholm G2G6 Pilot (138k points)

2 Answers

+1 vote
 
Best answer
That is a bit nasty - There are 2 posts, 1st at home and then in church:

1762 19 Johan Sæbys Husar, Hands Drenge Barn blev Himmedøbt, den 22 December og Kaldet Christian, Anders Ladefogeds Kone af Egense, Holdt Barnet til Daaben og over været Fader og Moder til Barnet, item Knud Eriksens og Jørgen Hansens Kone fra Egense.

1762 Fer: 2 Nat: Christi blev Husar Johan Sæbys Hands Barns Daab confirmeret Barnet Christian blev Baaren af Commerce Raad Lindholms Frue paa Jerstrup, Fadder: Commerce Raad Lindholm, Mons. Thrane fra Jerstrup og Gynther Zeuthen præstens Søn i Schambye

(Fer: 2 Nat: Christi is 26 dec)
by Hanne Henriksen G2G6 Mach 1 (11.0k points)
selected by Ole Selmer
Hanne, firsly, I want to thank you for seeing the baptism confirmation record! I had missed it. Secondly, thank you for the transcriptions, they are just what I was wishing for.
+1 vote

I know nothing just used a translation site but this is what came out 

Johan Sæbye husar, his boys
children became home? baptized then (?) 22 December
and called Christian, husar (?) Carl (?)?
 ? of Egense, kept the child for baptism
and she(?) ? ? ?,
to the child,? ? ?
 ? ? ? from Egense.
by Lynn L G2G6 Mach 9 (96.1k points)
Thank you Lynn!

Related questions

+2 votes
1 answer
+3 votes
1 answer
+2 votes
0 answers
101 views asked May 19, 2020 in Genealogy Help by Maria Lundholm G2G6 Pilot (138k points)
+2 votes
1 answer
+2 votes
0 answers
+4 votes
4 answers
+6 votes
3 answers
+3 votes
1 answer
85 views asked May 7, 2020 in Genealogy Help by Maria Lundholm G2G6 Pilot (138k points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...