polskie herby

+6 votes
242 views
how are polish 'herby' 'clans' 'coat of arms' best handled in wikitree, for example the surname Choroszewski can belong to one of three 'coats of arms' eg Choroszewski h Jastrzembiec or Choroszewski h Sreniawa or Choroszewski h Belty.

Jak najlepiej podawac herby polskie:
Biblioteki Jagiellonskiej ; cytuje "Istnialo kilka odgalezien rodziny Choroszewskich .Herbarz Seweryna Uruskiego pt."Rodzina" ( T.II.Warszawa 1905,s.243 ) notuje linie kowienska pieczetujaca sie herbem Jastrzebiec oraz wilenska z herbem Szreniawa ( Sreniawa) .
W "Polskiej Encyklopedii Szlacheckiej " ( T. IV, Warszawa 1936, s.361 )
wystepuje ponadto rodzina Chorowskich ( Choroszewskich ) herbu Belty
z Chorowa ostrogskiego."
in Genealogy Help by Mike Choroszewski G2G Crew (680 points)
retagged by Keith Hathaway

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+3 votes
1 answer
+2 votes
1 answer
+1 vote
2 answers
+2 votes
1 answer
+4 votes
0 answers
70 views asked Mar 8, 2018 in The Tree House by Mark Sutherland-Fisher G2G6 Mach 3 (34.9k points)
+4 votes
2 answers
109 views asked Sep 1, 2017 in The Tree House by J G G2G6 Mach 8 (84.7k points)
+7 votes
1 answer
+7 votes
2 answers
263 views asked Jul 7, 2016 in The Tree House by B Collett G2G2 (2.2k points)
+11 votes
3 answers
226 views asked Feb 3, 2016 in The Tree House by Lisa Murphy G2G6 Pilot (138k points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...