Geboorte of doopaantekening (seeking birth or baptism of) Daniel van Belsen

+5 votes
196 views

Kan iemand mij helpen met het vinden van de geboorte of doopaantekening van Daniël (Danielse) van Belsen of Bilsen. Geboren omstreeks 1722 in Noordmonster (onder Middelburg)  Zeeland. 

Can someone help me with finding the birth or baptismal records of Daniel (Danielse) van Belsen or van Bilsen. Born about 1722 Noordmonster (near Middelburg Zeeland, the Netherlands). 

 

http://www.wikitree.com/wiki/Van_Belsen-9

Gr. Joop

WikiTree profile: Daniel van Belzen
in Genealogy Help by Joop van Belzen G2G6 Pilot (148k points)
edited by Keith Hathaway
Joop said " Can someone help me with finding the birth or baptismal records of Daniel (Danielse) of Belsen or Bilsen. Born in North omstreeksc1722 Monster (under Middelburg) Zeeland. "
Thanks John, I fortgot the Englisch part.
You are welcome Sir. I hope google translate did that good. :)
Google Translation for 95% correct. Only the name is "van Belsen" not "of Belsen" But we can't blame Google for that, it dont see the differents between a usual word and the part of a Name.

Greetings from the Netherlands,  Joop
Birth or baptismal record of Daniel Belsen

Birth or baptismal record of Daniel Danielse van Belsen. About 1722

Checked it out at familysearch.org including making a range of 1700 to 1704 for the baptismal record. Could not find anything. Sorry.

Widened the range, still no result:

No records found for Name: Danielse van Belsen, Event: Birth, Place: Noordmonster, Event Range: 1700-1730

Thanks for the effort Frank,

North Monster was a hamlet between Middelburg and Arnemuiden. I've searched through Archieven.nl and FamilySearch indexes Walcheren (the island on which they are situated). Without result.

De vroegste Daniel van Belzen bij wiewaswie is deze

Earliest Daniel van Belzen at wiewaswie is this one 

marriage Daniel van Belzen and Catharina Meeuwsen

november 5 1797 in Middelburg

and here a / en hier een Daniel van Belzen 5-10-1795 deceased/ overleden age 73 jaar oud, leaving behind his wife/ nalatende zijn vrouw Grietje Janse (Arnemuiden) 

 

Bedankt, dit is een van de vele en past wel ergens in de stamboom., de vroegste die ik heb is van 1640.

Het gaat mij speciaal om de geboorte van de Daniel uit Noordmonster. Huweljik en overlijden heb ik al.

In de kerkboeken van Arnemuiden of Middelburg kan ik ze niet vinden. Er is een Noordmonsterkerk in Middelburg maar weet niet of daar een relatie mee is.
O jaa zie t nu, (archieven.nl) een hele rits Daniels van Belsen of van Belzen'...geen geboorteakte en het zou zomaar kunnen dat je die nooit kunt vinden hoor, Middelburg mist nogal het een en ander door allerlei rampen....
Denk het ook, Arnemuiden vindt je terug tot voor 1600 maar Middelburg is lastig.

English translation:

Thanks, this is one of the many fits somewhere in the family tree . , The earliest I have is from 1640 .

For me specifically to the birth of Daniel from North Monster. Huweljik death and I already have.

In the church books of Arnemuiden and Middelburg I can not find them. There is a North Monster Kerk in Middelburg but do not know if there is a relationship.
Translation of next post:

 

WooHoo t now ( archieven.nl ) a whole bunch Daniels Belsen or hoster ' ... no birth certificate and it could just be that you never can find enough, Middelburg missing quite a few things by all kinds of disasters. ...

Maybe Noordmonster had its own Church, and are there churchrecords available. Mariage en Death notes I found already in Church records of  Arnemuiden.

Sorry Frank and others , will add it in English from now :P Here are the Dutch search engine Archieven.nl search results for Daniel van Belsen or van Belzen. 

And was telling how maybe we would never find the Birthrecord for him, a lot of Middelburg family records (almost all from before 1900) were lost/destroyed in May 1940

 

1 Answer

+1 vote
 
Best answer

Joop,

Noordmonster:

Arnemuiden:

 • Dopen 1722 niet beschikbaar op zeeuwengezocht,nl
 • Wel beschikbaar op familysearch
 • Visueel gescand, geen Daniel als zoon van Daniel en Adriana gevonden in de jaren 1819 t/m 1825, wel doop van mogelijke zuster Grietje, januari 1721: "Netherlands, Zeeland Province, Church Records, 1527-1907," images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31111-22425-2?cc=2036997 : accessed 5 April 2016), Nederlands Hervormd > Arnemuiden > Dopen 1593-1627, 1660-1811 > image 205 of 448; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Middelburg:

 • Hiervan zijn geen DTB's beschikbaar

Fiches dopen Walcheren:

 • Op Familysearch aanwezig via zoekakten.nl
 • Doorzocht, maar ook hier alleen doop van zuster gevonden

Helaas Joop, ik weet niet waar ik verder nog zou kunnen zoeken.


Noordmonster:


Arnemuiden:

 •     Baptisms 1722 unavailable on zeeuwengezocht,nl
 •     Available on Familysearch
 •     Visually scan, no Daniel, son of Daniel and Adriana found in the years 1819 thru 1825, did find baptism of possible sister Grietje, in January 1721, "Netherlands, Zeeland Province, Church Records, 1527-1907," images, FamilySearch (https : //familysearch.org/pal: /MM9.3.1/TH-1951-31111-22425-2 cc = 2036997: accessed April 5, 2016), Dutch Reformed> Arnemuiden> Baptisms 1593-1627, 1660-1811> image 205 448; Dutch National Archives, The Hague (Netherlands National Archives, The Hague).


Middelburg:

  No DTB's available

Fiches baptisms Walcheren:

 •     On FamilySearch site via zoekakten.nl
 •     Searched, but here also only baptized sister found


Unfortunately Joop, I do not know where else I might be looking.

by Living Terink G2G6 Pilot (300k points)
selected by Joop van Belzen
Jan, bedankt voor het speurwerk. Waarschijnlijk viel Noordmonster onder Middelburg en zijn deze archieven verloren gegaan.

Jan, thank you for research. Probably North monster fell under Middelburg and have lost these archives.

Related questions

+12 votes
1 answer
101 views asked Jan 19, 2016 in The Tree House by Bill Sekel G2G6 Pilot (126k points)
+4 votes
1 answer
126 views asked Dec 3, 2018 in WikiTree Help by Margreet Beers G2G6 Pilot (154k points)
+10 votes
4 answers
+6 votes
1 answer
121 views asked Sep 13, 2021 in Genealogy Help by Remko Stift G2G6 Mach 2 (25.2k points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...