Moet de Belgische naam 'Van Den Bosch' wel of niet met hoofdletters

+10 votes
190 views
Ik heb gelezen dat bij Nederlandse namen de tussenvoegsels 'van'en 'den' nooit met hoofdletters geschreven moeten worden.
Ik kom nu echter in een huwelijksafkondiging de naam Van Den Bosch tegen, dus met hoofdletters. Zij is de moeder van de bruid Joanna Lens.
De huwelijksafkondiging is afkomstig uit het plaatsje Lier, provincie Antwerpen, Koninkrijk der Nederlanden.
[https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6QG3-F3X?mode=g&i=520&wc=QZD2-76Q%3A1007746001%2C1007858101%3Fcc%3D2138481&cc=2138481 huwelijksafkondiging]

Wat is hier juist?

Verder heb ik nog de vraag wat de voornaam van de moeder van de bruid is.
WikiTree profile: Joanna Lens
in Policy and Style by Pierre Goolaerts G2G6 Mach 2 (22.6k points)
retagged by Maggie N.

Volgens mij is de voornaam van de moeder van de bruid Theresia.


I think the first name of the mother of the bride is Theresia.

3 Answers

+7 votes
 
Best answer
Hoe een Belgische achternaam geschreven wordt, hangt af van de manier waarop hij in het bevolkingsregister is vastgelegd. Als de achternaam vastgelegd is als Van der Meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze in België, of de voornaam er nu aan voorafgaat of niet: Patsy Van der Meeren, mevrouw Van der Meeren. Wie in Nederland over een Belg schrijft, volgt bij voorkeur het Belgische hoofdlettergebruik.

Belgische namen krijgen in de praktijk vrijwel altijd twee hoofdletters: Margot De Ridder, Patsy Van der Meeren, Marie De Ruyter-Van Goethem. Er zijn ook vrij veel namen waarin de tussenvoegsels aan de rest van de achternaam vast worden geschreven. De naam heeft dan maar één hoofdletter: Willy Vandersteen, Nadine Vanhee, Marcel Vanthilt.

Normaal gesproken zou het dus Van den Bosch zijn, maar in dit geval , omdat het zo geschreven is in de akte en als het niet alleen verwijst naar de plaats waar ze geboren is, is Van Den Bosch waarschijnlijk prima.

De voornaam van haar moeder is denk ik Beresia ? (Theresia dus ;))

How a Belgian surname is written depends on the way it is recorded in the population register. If the name is recorded as Van der Meeren, this always is the correct spelling in Belgium, if the first the name precedes or not: Patsy Van der Meeren, Mrs Van der Meeren. So capatalization for Belgium is preferred if it is written like that in the record, and correct . So the Belgium naming convention is quite different from the Dutch .

Belgian names are in practice almost always written with two capitals: Margot De Ridder, Patsy Van der Meeren, Marie De Ruyter-Van Goethem. There are also quite a lot of names in which the inserts are firmly written to the rest of the name. The name is then only one case: Willy Vandersteen, Nadine Vanhee, Marcel Vanthilt.

So Van den Bosch probably is the normal correct Belgium spelling (two capitals) for a Belgian person, but in this case it's written as Van Den Bosch so I guess if this is not just a mentioning of the place where she is from, I guess Van Den Bosch is ok to use .

The firstname of her mother looks like it is Beresia ? (It's Theresia ;) )
by Bea Wijma G2G6 Pilot (284k points)
edited by Bea Wijma
Bedankt voor het uitgebreide antwoord Bea.
Na nog eens goed kijken denk ik nu dat er Theresia staat.
Ja, denk ik ook (had ik hierboven al ge'comment')
Ja inderdaad Theresia is een betere vertaling (zonder paleografie komen we niet ver he :P ) bedankt Jan en ach uitgebreid, 't viel wel mee, maar bedacht me dat het voor jou misschien handiger was in 't Nederlands, dus dat er maar aan toegevoegd ook .

Indeed Theresia is a better ''translation'' (without paleography we don't get far eeh :P) Thanks Jan and extensive, it was not that much work, but thought for you in Dutch maybe it was easier , so added that as well .

I found the Marrige acte, and there it is written as Van den Bosch, with only two capitals.
So I have to look further for the baptism record to determine the LNAB. :) 

+3 votes
Translated to English.

Should the Belgian name "Van Den Bosch 'or not capitalized?

I have read that Dutch took the inserts' from 'den' should never be written with capital letters.
However, I now come into a marriage proclamation against the name Van Den Bosch, so capital letters. She is the mother of the bride Joanna Lens.
Banns comes from the town of Lier, Antwerp Province, Kingdom of the Netherlands.
by Frank Gill G2G Astronaut (2.3m points)
+2 votes
Interesting discovery. Another entry on those pages also uses capital letters for the name Van Den Berg.

I wonder if the clerk used capital letters in names to make a clear distinction between prepositions within names and prepositions within ordinary text (for example, "dochter van Willem Lens").
by Ellen Smith G2G Astronaut (1.3m points)
Ellen,

I think you got the context wrong, "dochter van Willem Lens" simply means "daughter of Willem Lens". So no name preposition but just saying her father is named Willem Lens.
That's what I meant, Jan. When the preposition is part of a name, it's capitalized, but when it is simply a preposition in an ordinary sentence (as is the case with "dochter van Willem Lens"), it's not capitalized.
In Belgium Van Den Bosch could then be right because 'Den Bosch' is a city, an alternate name for 's-Hertogenbosch. But there is no city called Den Berg, so according to Bea Wijma 'Van Den Berg' is maybe misspelled.

.

Ellen, you could be right when it was only the case with the preposition Van, but in Belgium it seems to be the case with other prepositions too.
As Bea wrote: Margot De Ridder.

OK Ellen, just thought you read it as a man called 'van Willem Lens'.
It is indeed interesting Ellen, didn't  know a thing about the Belgium naming convention and always thought it maybe was the same as the Dutch, but it's clear it's maybe even more similar to the American convention ? Also the ''pasted'' names, with just one capital at the beginning ) , so learned something totally new as well today :)
Yes Pierre for Van Den Bosch indeed , and great you thought of it, because it is the name of a city I guess this is the exception of the normal Belgium convention rule and the three capitals are correct , and for names like Van den Berg just two capitals would be used .
But this Belgian record book spells that second name Van Den Berg (with capital V and capital D).
Well they say : the way the name is written in the record (s) is the one that's correct, so to make it not too complicated I guess that's also the one we can or should use, after comparing more than one record of course and with the baptism record as most import one used to determine the LNAB .

Related questions

+6 votes
2 answers
+4 votes
2 answers
+5 votes
1 answer
+4 votes
3 answers
+3 votes
1 answer
108 views asked Jun 27, 2021 in The Tree House by Sytze Brouwer G2G6 Mach 1 (19.0k points)
+7 votes
5 answers

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...