In welk veld komt het patroniem?

+5 votes
106 views
Veel Friese voorouders gebruikten vóór 1811 het patroniem als achternaam. Zo werd in 1760 Gerrit Ailjes geboren. Dat is ook de naam die genoteerd staat in het doopboek bij de geboorte van zoon Wessel in 1800. Gerrit Ailjes nam op 1 februari 1812 de familienaam Van Tuinen aan. En in zijn overlijdensakte in 1813 heet de man Gerrit Ailjes van Tuinen.

In welk veld zet ik het patroniem?  in LNAB? In welk veld zet ik de familienaam Van Tuinen? In Current (Last name at death)?
in Genealogy Help by Niek Boevé G2G6 Pilot (190k points)

1 Answer

+2 votes

The short answer: Yes, for a person born before a family name was adopted a patronymic is an appropriate "last name at birth", and if they later adopted a family name it would generally be the current last name (unless they also took another name, by marriage for example)

http://www.wikitree.com/wiki/Project:Dutch_Roots/Nederlandse_Naamconventie

Note the paragraph:"Geen projectie terug"

Google Translation/Google Vertaling:

Het korte antwoord: Ja, voor een persoon geboren voor een familie naam werd aangenomen een familienaam is een geschikte "achternaam bij de geboorte ', en als ze later een familienaam aangenomen dat het over het algemeen de huidige laatste naam zijn (tenzij ze nam ook een andere naam, door het huwelijk bijvoorbeeld)

 

by Rob Ton G2G6 Pilot (293k points)
Nice Rob! Mags

Related questions

+3 votes
1 answer
97 views asked Mar 27, 2023 in Genealogy Help by Eesger Toering G2G Crew (840 points)
+1 vote
1 answer
+4 votes
3 answers
166 views asked Jan 23, 2018 in Genealogy Help by Roelof Scholtens G2G5 (5.8k points)
+9 votes
0 answers
+2 votes
0 answers
+4 votes
0 answers
+3 votes
1 answer

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...