Is er een "standaard" notatie voor akten van de Nederlandse Burgelijke Stand en de DTB

+4 votes
152 views
Het valt me op dat in de "sources" de akten van de Nederlandse Burgelijke Stand op diverse manieren worden aangeduidt. Met WieWasWie verwijzing; met het archief (bijv Tresoar) erbij; met een URL (bijv naar FamilySearch).

Is er een "Wikitree"-standaard notatie voor deze bron en hoe is dat met bronnen als een Doop-, Trouw- of Begraafboek?
in Genealogy Help by Niek Boevé G2G6 Pilot (195k points)

1 Answer

+2 votes

(Translations by Google//Vertalingen door Google)

Bottom line up front: Any citation is better than no citation.

Bottom line upfront: Elke citaat is beter dan geen bronvermelding.

There is not currently one standard of citations on Wikitree - many recommend Evidence Explained (EE) because it is one of the few that deals specifically with typical genealogical sources.

Er is momenteel een standaard citaties op Wikitree - vele raden Evidence Explained (EE), want het is een van de weinige die zich specifiek bezighoudt met typische genealogische bronnen.

I personally use a variety of styles depending how 'fast' I am working and whether or not I manage the profile (profiles I manage I intend to come back and expand an abbreviated citation, whereas profiles managed by others I might not look at again so I make fuller citations).

Persoonlijk gebruik ik een verscheidenheid van stijlen afhankelijk van hoe 'snel' Ik ben en of ik het profiel (profielen lukt Ik ben van plan om terug te komen en een verkorte citaat uit te breiden, terwijl profielen beheerd door anderen te beheren dat ik misschien niet opnieuw te bekijken, zodat ik maak voller citaties).

An example of a 'fuller' citation (with English) might be:

Een voorbeeld van een 'voller' citation (met Engels) zou kunnen zijn:

Alblasserdam Nederlands Hervormde Kerk (Zuid-Holland, Nederlands), "Dopen 1688-1812 Trouwen 1693-1815 Begraven 1762-1820 Overlijden 1762-1843", Baptism of Cornelia [Marijnus Spruijt], 6 Feb 1755; consulted through "Netherlands, Zuid-Holland Province, Church Records, 1076-1916," images, FamilySearch (https://familysearch.org : accessed 12 March 2016), image 163; imaged from FHL microfilm 117203.

At the other extreme a highly abbreviated citation I might use would be:

Aan de andere kant een sterk verkorte citaat Ik zou kunnen gebruiken zou zijn:

Gelders Archief: 0207-2103, 1878, akte 7 (link)

How I treat sites that aggregate records from many archives, such as WieWasWie or Archieven.nl varies. Sometimes I will use the information on WieWasWie to find the record at an archive or on FamilySearch. In other cases I might simply cite the record like this:

Hoe behandel ik sites die gegevens aggregeren van vele archieven, zoals WieWasWie of Archieven.nl varieert. Soms zal ik de informatie op WieWasWie om het record te vinden in een archief of op FamilySearch. In andere gevallen zou ik gewoon noemen het record als volgt uit:

Amsterdam, 1853, reg 11, fol 40v (WieWasWie)

In both of the abbreviated versions I try to include enough information that someone could find a copy of the record even if the link becomes broken.

In beide van de verkorte versies probeer ik genoeg informatie dat er iemand een kopie van het record kon vinden, zelfs als de verbinding wordt verbroken bevatten.

by Rob Ton G2G6 Pilot (296k points)

Related questions

+8 votes
1 answer
+4 votes
1 answer
94 views asked Jan 18, 2016 in The Tree House by Erik Oosterwal G2G6 Mach 5 (54.5k points)
+1 vote
2 answers
+1 vote
0 answers
+9 votes
16 answers
+2 votes
1 answer
146 views asked Jan 31, 2022 in Genealogy Help by Wim Knooihuizen G2G Rookie (280 points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...