Hulp voor amateurgenealoog uit België

+7 votes
165 views
Zekere drempelvrees om mijn gedcom in te voeren uit:
https://www.myheritage.nl/site-311385361/van-elslander

Bronnen zijn meestal parochieregisters uit "Database Akten West-Vlaanderen" http://www.vrijwilligersrab.be/
Uit de registratie van ongeveer elke Van Elslander in Kortemark, heb ik mijn voorouders tot 1650 kunnen terugvinden.

1. Moet ik duizenden keren opnieuw deze bronvermelding opnieuw invoeren?
2. De pastoor nam het niet zo nauw met de schrijfwijzen: in het zelfde gezin komt de achternaam soms wel op 4 verschillende schrijfwijzen voor.
Vormt dit geen probleem voor de invoer van de persoon (= het profiel?)
in The Tree House by
edited

2 Answers

+4 votes
 
Best answer
Hallo Yvon,

In het algemeen is het moeilijk te voorspellen wat precies het resultaat is van het importeren van een GEDCOM. Om ernstige teleurstelling te voorkomen is het verstandig te beginnen met een kleine GEDCOM, zodat je het resultaat kan evalueren en bekend raakt met het proces. Een poging jouw vragen expliciet te beantwoorden:

1. Bronvermeldingen zoals opgenomen in de GEDCOM zullen bij het importeren in de profielen meegenomen worden. Het duizenden keren invoeren van bronvermeldingen is dus alleen nodig als deze in de GEDCOM ontbreken.

2. Naamsvarianten kunnen in Wikitree opgenomen worden in het veld "Other Last Name(s)".

Aarzel niet om meer vragen te stellen als je daar behoefte aan hebt. Wikitree is vol met behulpzame vrijwilligers!
by Living Terink G2G6 Pilot (276k points)
selected by Bea Wijma
Beste Jan

Ik ben tevreden over de snelle hulp. Is het de bedoeling hiervoor een score (punten?) te geven?
Ik denk dat bij vele profielen de bronvermelding niet staat (voor mij betekent dat default "Database Akten West-Vlaanderen". Kan dit dan alsnog met een soort sneltoets ingevoerd worden?
Hoe moet ik een gedcom verkleinen / splitsen? Hoe klein? En hoe naderhand de rest "eraan plakken"?
(ik ben nog niet met pensioen en kan dus niet onbeperkt tijd investeren...)
Beste Yvon,

Nee hoor, een score geven is niet nodig, jouw tevredenheid is genoeg.

Nee, een sneltoets om massaal wijzigingen aan te brengen bestaat niet in Wikitree. Zou ook moeilijk zijn omdat we hier maar 1 (wereldwijde) stamboom hebben. Dus op welk deel daarvan zou de sneltoets dan moeten werken? Bovendien voegt een algemene bronverwijzing zoals "Database Akten West-Vlaanderen" wel iets toe, maar beter zou zijn een verwijzing naar het betreffende record in die database.

Ik neem aan dat MyHeritage de mogelijkheid heeft om een GEDCOM te maken vanuit een bepaald profiel voor die persoon en de nakomelingen daarvan. Dan kun je bijvoorbeeld een profiel kiezen met hooguit 100 nakomelingen.

Ik vrees te moeten afhaken.

Ik heb van de bijna 3000 personen in mijn stamboom een selectie gemaakt: alle descendenten van Petrus Elstlander °1645 (met partner) en zo kwam ik tot ruim 400 personen. Voor minder personen hoeft het voor mij niet meer.

Bijkomend probleem: bij het maken van deze gedcom van descendanten van Petrus (in MyHeritage), bleken alle namen + voornamen te verdwijnen???

Noteer dat ik geen bezwaar heb mijn grote (werkende) gedcom van bijna 3000 personen ter controle op te sturen.

Spijtig dat er kennelijk iets niet goed gaat met het maken van een GEDCOM van een selectie. Je zou het probleem aan de helpdesk van MyHeritage kunnen voorleggen.

Ik zou kunnen kijken of ik met mijn stamboomprogramma Gramps van jouw grote werkende GEDCOM wel een goede selectie kan maken. Daarvoor zou je mij die GEDCOM moeten sturen. Als je dat wil kun je mij op mijn profiel [send private message] kunnen doen. Dan kan ik je op jouw email-adres antwoorden zodat jij mijn email-adres ook kent en de GEDCON daar als bijlage naartoe kunt sturen.
+2 votes
Help for amateur genealogist from Belgium
Some initial hesitation to enter my GEDCOM file from :
https://www.myheritage.nl/site-311385361/van-elslander

Sources are usually parish registers "Database Akten West Flanders " http://www.vrijwilligersrab.be/
The records about each Van Elslander in Kortemark , I have my parents can find to 1650 .

1. Do I have thousands of these source times to re-enter again?
2. The pastor did not take it so closely with the spelling : in the same family surname is sometimes 4 different ways of writing .
This poses no problem for the import of the person ( = profile ? )
dutch -roots
by Frank Gill G2G Astronaut (2.3m points)

Related questions

+8 votes
2 answers
118 views asked Jan 2, 2021 in Genealogy Help by W. Donders G2G2 (2.7k points)
+2 votes
1 answer
+7 votes
3 answers
+5 votes
2 answers
+6 votes
1 answer
102 views asked May 20, 2021 in The Tree House by Eef van Hout G2G6 Pilot (159k points)
+7 votes
3 answers
+4 votes
3 answers
+8 votes
16 answers

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...