How translate "aangifte" in a birth- or death record

+8 votes
190 views
Pieter Kwaak, geen bloedverwant, doet begin oktober 1857 aangifte van het overlijden van Bouwdina Weije, dochter of Kornelia Weije. Hoewel doorgehaald, zou uit de geboorteakte uit april 1857 opgemaakt kunnen worden dat Pieter Kwaak ook de vader van de kind is. Temeer omdat Pieter eind oktober 1857 huwt met moeder Kornelia. Hoe maak ik hier een duidelijk verhaal van in de biografie van (waarschijnlijke) vader en moeder. En hoe wordt het doen van aangifte vab geboorte- en overlijden op de juiste manier vertaald?
in Genealogy Help by Niek Boevé G2G6 Pilot (194k points)

2 Answers

+3 votes

aangift in Dutch is  

declaration

 in English

Peter Croak , no kinsman , does early October 1857 declaration of the death of Construction Weije Dinah , daughter of Kornelia Weije . Although removed , could be seen from the birth in April 1857 Pieter Ribbit also the father of the child . Especially since the end of October 1857 Pieter marries mother Kornelia . How to make a clear story here in the biography of ( probable ) father and mother . And how is it doing declaration VAB birth and death properly translated ?

by Frank Gill G2G Astronaut (2.6m points)
Thank you for your answer. I'm sorry, but the names you used are not correct. The name of the man who does the declaration and probable father is Pieter Kwaak (during his life in the USA called Peter Kwaak) and the name of the mother is Kornelia (Cornelia) Weije (van Weijen). The name of the child is Bouwdina.
Als je een computerprogramma gebruikt om te Vertalen moet je er op letten dat je namen en dergelijke niet mee vertaald..

If you use a computer program to translate, make sure that names are not translated.
+3 votes

In de officiële geboorteakte uit 1858, staat Pieter Kwaak als vader vermeld. Heb de link via www.archieven.nl in het profiel geplakt. Hier kun je gelijk de Transcriptie lezen. Zie geen overlijdensakte o.i.d.

Denk dat je het als een normale Geboorte/Overlijden kunt invullen.  Bijzonderheden kun je altijd in het verhaal van de biografie opnemen.

by Joop van Belzen G2G6 Pilot (149k points)
edited by Joop van Belzen
Thank you Joop. I created a profile of the infant girl: [[Weije-1|Bouwdina Weije]].

Related questions

+4 votes
1 answer
129 views asked Dec 3, 2018 in WikiTree Help by Private Beers G2G6 Pilot (158k points)
+6 votes
1 answer
105 views asked Aug 31, 2021 in Genealogy Help by Amanda Baas G2G6 Mach 1 (10.6k points)
+9 votes
2 answers
+4 votes
1 answer
+4 votes
1 answer
94 views asked Dec 24, 2016 in Genealogy Help by Carol Biddiss G2G4 (4.4k points)
+6 votes
2 answers
+8 votes
8 answers
+5 votes
1 answer
200 views asked Mar 21, 2020 in Genealogy Help by Sarah Spence G2G Crew (940 points)
+6 votes
1 answer
380 views asked Oct 11, 2016 in Genealogy Help by Joan Hollander G2G6 Mach 3 (32.4k points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...