Hoekom het hierdie Botma 'n H en nie die broers nie

+8 votes
267 views
Ek was onder die indruk dat die h ingefasseer is om en by rondom die 2de Anglo boereoorlog?  As u gebore is en geregistreer is met die h in u van, is dit heeltemal korrek om dit so te skryf, maar ons voorvaders het nie uit Nederland aangekom met die h in Botma nie, nie sover ek kan agterkom nie.  Kan ons asb seker maak dat ons hierdie oorspronklike vanne korrek spel asb.
WikiTree profile: Anna Maria Smit
in Genealogy Help by

2 Answers

+3 votes
Hallo Catherine, is jy waarskynlik reg. Hierdie profiel is ingevoer uit Ancestry en is nog nie gewerk sedert. As jy 'n goeie getuienis dan moet jy eers kontak die bestuurder van die profiel. Miskien het jy sal in staat wees om 'n ooreenkoms met hom te kom. Verskoon asb die slegte Afrikaans!
by Living Hampson G2G6 Pilot (115k points)
+4 votes
Hi Catherine

As jy oplet na die profiel van http://www.wikitree.com/wiki/Botma-36 sal jy sien dat daar 'n doop rekord vir hom aangebring is, wat aandui die spelling is BOTMA. Die Cape of Good Hope projek werk daaraan om alle spellings van persone se vanne te baseer wat in die doopregister aangeteken is.

Die ander vanne sal verander word, indien nodig, sodra daar rekords gevind kan word wat die korrekte spelling aandui.

Groete

 

Esmé
by Esmé van der Westhuizen G2G6 Pilot (152k points)
Hello Esme. Baie dankie vir jou terugvoer. In meeste gevalle het die WikiTree lede gehou by die oorspronklike NAB en wat die rekords aandui, bv, doodregisters, sterfkennisse, testamente, ens. Ek kan net namens die Botmas praat, want my navorsing gaan oor die betrokke van. Soos ek voorheen genoem het, dit blyk dat die naamsverandering na die 2de Anglo Boereoorlog begin het. Ek sien al meer die h insluip in vroeer name, soos gedurende die 18de eeu. Die Botmas vanuit Nederland was sonder 'n h en ipv soek na bewyse dat daar nie 'n h in Botma is nie, moet diesulkes eerder bewys waar dokumentasie aandui dat daar 'n h in Botma is. In die merste geskrifte kom die h in die vroee Botma NIE voor nie. Die wat beweer daar is 'n h, moet dus dokumentasie bring wat wel wys daar kom 'n h voor. 20

Catherine Du Toit, CPC, CGIC,=20
Coding Consultant
Ek stem saam met jou redenasie, maar ongelukkig is sommige van die profiele lank gelede al opgelaai - sover terug as 2011

Meeste van daardie lede is nie meer aktief nie so dit sal moeilik wees om hulle bronne te bekom.
Nee maar dit is nie 'n aanvaarbare verskoning nie.  En let wel, dit is beslis nie teenjou gemik nie.  Waar is die sagteware geleerdes, daar moet 'n manier wees om by hierdie "ongebruikte" onaktiewe profiele uit te kom.  Die rede hoekom ons almal by WikiTree aangesluit het, is sodat daar net een profiel per persoon kan wees.  Ons probeer ons bes om elke profiel so korrek as moontlik vir die nageslag op te stel.  As daar lede is wat seders 2011 laas 'n aktiewe rol speel in die navorsing en instandhouding van 'n profiel, dan moet daar maar 'n plan gemaak word.  Dit maak 'n spektakel van die van ons wat werklik probeer om so korrek moontlik ons navorsing te doen en ons voorsate te vereer.

 

Asb, dis nie op jou gemik nie, maar skuif die antwoord na die betrokke plek waar die regte mense dit kan lees.

Catherine du Toit, nee BOTMA
Hi Cathrine

This is the right place for the "right" people to read it, so I suggest that you repost your question in English then everyone will be able to understand your problem.

Catherine, Esmé is reg. Ons gaan uit van dooprekords as standaard en alle variasies van die spelling soos gebruik in die lewe van daai een indiwidu word ge-aka of in die current-name veld ondergebring. As daar 'n "h" of nie 'n "h" in die dooprekord staan nie, bepaal die dooprekord. Dit is om te voorkom dat standardisatie van name die notasie van oorspronklike spelling en ook verder histories ondersoek, teenwerk. There are many example siblings getting different spellings, such as Johannes (Coutie) Coetzee (1688 - aft. 1727).

Related questions

+6 votes
2 answers
+5 votes
2 answers
+3 votes
1 answer
+3 votes
2 answers
106 views asked Nov 6, 2014 in Genealogy Help by Stoffel Bothma G2G Crew (820 points)
+5 votes
0 answers
260 views asked May 28, 2014 in Genealogy Help by Stefan Steyn G2G Crew (650 points)
+1 vote
2 answers
+2 votes
0 answers
273 views asked Feb 13, 2014 in Genealogy Help by Mettie Kruger G2G Rookie (190 points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...