Du Plessis register - HVSA

+4 votes
204 views

Goeie dag

Die Hugenote Vereniging is besig om die du Plessis Familieregister saam te stel. Enige bydraes, hetsy familieregisters, familie staaltjies en familiefoto's is baie welkom. Stuur as na jakok99@gmail.com

By voorbaat dankie

 

Andrew Kok

Voorsitter

in Genealogy Help by

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
0 answers
41 views asked Dec 5, 2022 in Genealogy Help by Kay Steenekamp G2G2 (2.1k points)
+1 vote
2 answers
+3 votes
1 answer
+3 votes
1 answer
116 views asked May 10, 2016 in The Tree House by Ansie de Beer G2G Rookie (220 points)
+4 votes
2 answers
+3 votes
0 answers

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...