Hulp met WD Basson en MMJ Du Preez asb.

+1 vote
199 views

Ek is 'n beginner mbt my familie register se samestelling. As iemand my asb kan help.

Ek is opsoek na vader en moeders van my oupa en ouma.

Die enigste inligting wat ek tans het oor hulle is vanaf hulle huweliks sertifikaat wat ek wel in my besit het.

Beskikbare inligting tans:

Oupa

Willem Diederick Basson .

Gebore ongeveer 1911 - vermoedelik Pretoria Transvaal

Getroud met MMJ Du Preez op 28 Sept 1935 NG Kerk Kroonstad

Oorlede ongeveer en begrawe te Pretoria 1979

Ouma

Maria Magaretha Jacoba (Du Preez) Basson (weer getroud as Stoltz)

Gebore - 08 Sept 1917 - vermoedlik Kroonstad distrik

Getroud met WD Basson op 28 Sept 1935 NG Kerk Kroonstad

Oorlede op 19 Des 1980 en begrawe te Strand (Wes Kaap)

As enige iemand my moontlik kan help of raad kan gee waar en hoe ek die inligting kan bekom sal dit gaaf wees.

WD Basson

 

in Genealogy Help by Didi Basson G2G Rookie (230 points)
retagged by Keith Hathaway

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Question translated  through Google Translate from Afrikaans to English:

I am a beginner with regard to my family registry composition. If anyone can help me please.
 
I'm looking for father and mother of my grandparents.
 
The only information that I have about them is from their marriage certificate that I have in my possession.
 
Information currently available:
 
Grandpa
 
Willem Diederick Basson.
 
Born about 1911, presumably Pretoria Transvaal
 
Married with MMJ Du Preez on 28 Sept 1935 DR Kroonstad
 
Died about 1979 and buried at Pretoria
 
Grandma
 
Mary Magaretha Francois Du Preez Basson (remarried Stoltz)
 
Born 08 Sept 1917 - vermoedlik Kroonstad district
 
Married WD Basson on 28 Sept 1935 DR Kroonstad
 
Died on 19 Dec 1980 and buried Strand (Western Cape)
 
If anyone might help me or give advice where and how I can obtain the information it will be nice.
 
WD Basson
by Frank Gill G2G Astronaut (2.2m points)
selected by Didi Basson

Related questions

+2 votes
2 answers
69 views asked Dec 24, 2020 in Genealogy Help by Raymond Diederiks G2G Rookie (220 points)
+1 vote
3 answers
67 views asked Jun 12, 2019 in Genealogy Help by Joey Uys G2G Rookie (160 points)
+4 votes
1 answer
+3 votes
1 answer
+3 votes
2 answers
115 views asked May 5, 2015 in Genealogy Help by Jaco Bekker G2G2 (2.7k points)
+1 vote
1 answer
37 views asked Nov 18, 2020 in Genealogy Help by Frederik Willem Johannes Britz G2G2 (2.1k points)
+5 votes
1 answer
50 views asked Feb 12, 2013 in Genealogy Help by anonymous

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...