Ågren-34 har fått fel foto nämligen hustruns

+3 votes
65 views
Av någon anledning fick jag in fotot av hustrun på mannens sida. Ågren-34.Hittar ingen hjälp om hur jag tar bort det felaktiga fotot. Tacksam för hjälp! Bertil i Lund, Sverige.
WikiTree profile: Johan Ågren
in WikiTree Tech by Bertil Bengtson G2G1 (1.2k points)

(Google translate)

Ågren-34 has got the wrong photo namely Hustruns   For some reason I received the photo of the wife on the man's side. Ågren-34. No help for how to remove the wrong photo. Grateful for help! Bertil in Lund, Sweden.

1 Answer

+3 votes
 
Best answer

Click on the photo. 

Click on edit. Add the profile name of the correct profile. 

Then click on the button to left of Agren-34 and click remove.  Then Save. 

 

Google translate:

Klicka på bilden. Klicka på redigera. Lägg till profilnamnet på rätt profil. Klicka sedan på knappen till vänster om Agren-34 och klicka på Ta bort. Spara sedan.

by Jillaine Smith G2G6 Pilot (764k points)
selected by Gaile Connolly

Related questions

+2 votes
2 answers
90 views asked Oct 25, 2018 in WikiTree Tech by Bertil Bengtson G2G1 (1.2k points)
+2 votes
2 answers
100 views asked Feb 12, 2018 in Genealogy Help by Juha Soini G2G6 Mach 9 (96.7k points)
+4 votes
1 answer
73 views asked Dec 17, 2017 in Genealogy Help by Maggie Andersson G2G6 Pilot (117k points)
+2 votes
1 answer
+26 votes
5 answers
600 views asked Dec 30, 2014 in The Tree House by Lena Svensson G2G6 Mach 4 (49.5k points)
+4 votes
4 answers
76 views asked Sep 16, 2018 in Photos by Duco Wesselman
+6 votes
1 answer

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...