Obivous "Open Arch" is getting most good sources. At least they are working on that. Added docs of Amsterdam.

+7 votes
212 views
Nieuwsbulletin, editie 2018-05

Do you prefer to read this newsletter in English? Yes, please!


 

Amsterdamse historische persoonsgegevens doorzoekbaar

imageSinds kort staan er ruim 18 miljoenAmsterdamse historische persoonsgegevens op Open Archieven. De gegevens zijn afkomstig van het Stadsarchief Amsterdam en omvatten bronnen als de Doop-, Trouw- en Begraafregisters, het bevolkingsregister, notariële archieven, politierapporten, militieregisters, patientenregisters, vreemdelingenregisters.

De gegevens waren al doorzoekbaar via de één van de indexen op de website van Stadsarchief Amsterdam. Open Archieven maakt het doorzoeken van losse indexen nu overbodig. Daarnaast worden de gegevens, waar mogelijk en relevant, voorzien van context, zoals het historisch weer, historische kaarten en links naar andere akten over de persoon (of personen) bij hetzelfde archief of andere archieven. Wanneer er scans zijn dan wordt dit ook getoond, evenals een link naar de voor de bron relevante onderzoekshulp.

 

Plus gemeentearchief Alphen aan den Rijn

imageGemeentearchief Alphen aan den Rijnheeft een eerste set met historische persoonsgegevens ter beschikking gesteld. Het gaat hier om de gegevens van de burgerlijke stand, bevolkingsregister en de DTB van plaatsen als Hazerswoude, Koudekerk, Benthuizen en Alphen aan den Rijn. De gegevens zijn nu eenvoudig doorzoekbaar op Open Archieven!

 

Open Archieven: de grootste door­zoekbare collectie van genealogische archiefdata

Doorzoek de 195 miljoen
historische persoonsvermeldingen

 

Weer extra bidprentjesverzameling

Open Archieven geeft bidprentjescollecties van heemkunde­kringen/verenigingen graag een groter podium door deze doorzoekbaar te maken en te presenteren op Open Archieven.

imageAfgelopen maand is de bidprentjescollectie van Heemkundevereniging Heldentoegevoegd op Open Archieven.

in The Tree House by Astrid Spaargaren G2G6 Pilot (258k points)

3 Answers

+6 votes
 
Best answer
Search the genealogical data of Dutch and Belgian archives
 

 

openarchives
 
Newsletter, edition 2018-5

Searching for ancestors from Amsterdam made easy

imageRecently over 18 million historical persons listings where added to Open Archives. The data is made available by the City Archive of Amsterdam and was derived from among others: baptism / marriage / burial registers, population registers, notarial deed, police registers, militia registers and patient registers.

The records where already made available via one of many indexes you had to search seperate on the Dutch-only website of the City Archive of Amsterdam. Open Archives makes searching multiple indexes a thing of the past, all records can be searched via one query.

Open Archives also provides, where relevant, extra information about the weather, historical maps, links to other records about the same person(s) in the same or other archives. And always nice: a big part of the records are linked to scans of the records.

 

Municipal archive of Alphen aan den Rijn

imageThe municipal archive of Alphen aan den Rijn made available a first, big set of historical person data. Records from the civil registry, population registers and BMD from places like Hazerswoude, Koudekerk, Benthuizen and of course Alphen aan den Rijn.

All of this data is now searchable on Open Archives!

 

Open Archives: the largest searchable collection of Dutch genealogical archive data

Search the 195 million
historical personal listings

 

Another prayer card collection added

Open Archives gives prayer card collections of historical societes a bigger stage by making them searchable and viewable on Open Archives.

imageLast month the prayer card collection from Heemkundevereniging Helden was added to Open Archives.

 

Search the prayer card collections

 

Get a free 10-day Open Archives subscription!

If you register now at Open Archives you can try out all functions of the Open Archives subscription for free for 10 days. Like downloading of records in GEDCOM and PDF, view automatically calculated relationships, and receive notifications when there are new search results for your searches!

Register yourself on Open Archives

 

by Astrid Spaargaren G2G6 Pilot (258k points)
selected by Enoch Stuivenberg
Found a brother of my ggggrandfather already! Both of them moved to A'dam in the 1700's. Didn't know till now..
That  is fantastic Gus. This is what the Dutch Roots Project does here. Help finding good sources and sharing news and knowledge. :)
+5 votes
Ik vind het goede bron om met zoeken te starten, ik heb een abonnement genomen, je betaald eenmalig een bedrag en je kunt dan ook op kinderen gaan zoeken of op de voorouders  of een zoekopdracht plaatsen, is zeer aan te bevelen, goede tip Astrid.

Groetjes Enoch
by Enoch Stuivenberg G2G6 Mach 6 (61.5k points)

Ik zocht en zoek altijd gewoon op Stadsarchief Amsterdam, gratis en zonder irritante pop-ups.

Ik ook hoor Jan. Maar voor onze buitenlandse WT-ers is het toch wel makkelijker zoeken........
+5 votes

C'est Bon Magnifique ! th'xs for the tip .. 

by Stanley Baraboo G2G Astronaut (1.2m points)

Related questions

+6 votes
0 answers
106 views asked Apr 24, 2022 in The Tree House by Mark Weinheimer G2G Astronaut (1.0m points)
+13 votes
2 answers
+14 votes
2 answers
151 views asked Dec 26, 2016 in The Tree House by Living Terink G2G6 Pilot (276k points)
+13 votes
2 answers
221 views asked Dec 25, 2016 in The Tree House by Living Terink G2G6 Pilot (276k points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...