Making more profiles of one family on the same form for add a new person.

+3 votes
139 views
Goedemorgen,

Is het mogelijk dat op het formulier waarin je een nieuw profiel maakt de volgende mogelijkheden worden toegevoegd:

* indien bekend de naam van de partner met de benodigde gegevens om partnerprofiel tegelijkertijd aan te maken, waaronder ook het vermelden van de       huwelijksdatum
* de namen van kinderen met de benodigde gegevens om ook een profiel tegelijk voor de kind(eren) aan te maken
* Idem voor broers en zussen
* In alle door deze invulacties ontstane profielen de gegevens in elkaars profiel-templates op de juiste plek zetten.

Als dit door een ict-er mogelijk gemaakt wordt, zal er zeer veel tijdwinst opleveren bij het maken van profielen.

Wat uiteindelijk resteert is controle en toevoegen van meer bronnen, ontbrekende gegevens, enz.
Een verder is dat er uniformiteit zal ontstaan in de opbouw en weergave van de profielen.

Good morning.

Is it possible that the following options are added to the form in which you create a new profile:

* if known the name of the partner with the necessary data to create a partner profile at the same time, including mentioning the wedding date
* the names of children with the necessary information to also create a profile for the child (ren) at the same time
* Same for brothers and sisters
* Put the data in each other's profile templates in the right place in all profiles created by these invacciations.

If this is made possible by an ICT member, there will be a lot of time saving when creating profiles.

What ultimately remains is checking and adding more sources, missing data, etc.
Another thing is that there will be uniformity in the structure and representation of the profiles.
WikiTree profile: Roelof Scholtens
in WikiTree Tech by Roelof Scholtens G2G5 (5.6k points)
With the new privacy laws under which wikitree must now operate, duplicates (of living persons) are no longer easy to find. They would now come up as "unlisted"

I also think you are wanting to be too restrictive. If we are required to include all if these details then the creation of new profiles would grind to a halt because not all of this information is available.

1 Answer

+3 votes
If that type of functionality were to be offered then it would also need to include a search for duplicates before making the addition of the other family members. I think it could make the profile creation process rather cumbersome.
by Lynda Crackett G2G6 Pilot (632k points)
With the addition of the button search for duplicates I find it a very good addition. My proposal is meant when more information is known about a profile.
And using it is of course optional. It seems to me uncluttered all at the same time you have on the screen. And is't it wonderful when data on marriage and children, and possibly more information on these profiles that are already specified in the template of one partner, that is placed directly over the other partners template? I think it will be more clear. And it saves a lot of time.
Perhaps first a pilot to practice, to experience how it functions. Removing the mistakes and imperfections from it and then .....

Nederlands/Dutch:

Met de toevoeging van de knop zoeken naar duplicaten vind ik een zeer goede aanvulling. Mijn voorstel is bedoeld voor wanneer er meer gegevens bekend zijn rondom een profiel.
En gebruik maken ervan is natuurlijk facultatief. Het lijkt me juist overzichtelijk alles tegelijkertijd voor je te hebben. En is het niet fantastisch wanneer de gegevens over huwelijk en kinderen en eventueel meer informatie betreffende deze profielen die al vermeld worden in de template van de ene partner, dat dat dan direct geplaatst wordt bij de andere partner. Ik denk dat het juist overzichtelijker wordt. En het spaart je een heleboel tijd.
Misschien eerst een pilot om te oefenen, te ervaren hoe het functioneert. De fouten en onvolkomenheden opsporen en er uit halen en dan.....
I can see that there would be benefits for those who are experienced at using Wikitree and understand the need to avoid creating duplicate profiles, but I think it would increase the risk of new users creating duplicates as they are eager to get started and may not yet understand the implications of just adding everyone from their own family.
I understand the fear. I assume that you are very experienced with WikiTree and knows where it can go wrong. Perhaps it is possible to connect only information from partners when the partners are known and when there are sources.
This filling in of the profile of the other partner seems to me practical and time-saving.

 

Ik ga ervan uit dat je zeer ervaren bent met WikiTree. Misschien is het mogelijk alleen informatie van partners te verbinden wanneer de partners bekend zijn en wanneer er bronnen zijn.
Dit invullen van het profiel van de andere partner lijkt me praktisch en tijdbesparend.

Related questions

+13 votes
0 answers
+3 votes
2 answers
264 views asked Jun 16, 2018 in WikiTree Tech by Anonymous Snyder G2G6 Mach 2 (24.0k points)
+51 votes
10 answers
+20 votes
2 answers
144 views asked Sep 7, 2021 in The Tree House by Cindy Cooper G2G6 Pilot (201k points)
+33 votes
7 answers
336 views asked Sep 11, 2014 in The Tree House by Chris Whitten G2G Astronaut (1.3m points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...