current last name en other last name geven geen zoekresultaat

+6 votes
103 views
Als op grond van de doopaantekening een patroniem als LNAB gehanteerd moet worden en de echte achternaam uit documenten anders blijkt te zijn, vul ik die naam in bij Current last name, of, als die al bezet is met bijvoorbeeld de naam van de echtgenoot, bij Other last names. Bij (Maria) Dircx-16 is de LNAB gebaseerd op het patroniem van haar vader. Ik heb haar geen eigen patroniem gegeven omdat ze de naam Dirix/Dircx echt gebruikt. Maria die nergens de naam van haar echtgenoot voert, heeft als echte achternaam Mackelenburg (zie de trouwaantekening).  Die heb ik daarom bij current last name gezet. Nu is het probleem dat die naam niet gevonden wordt als je hem invoert voor een zoekopdracht. Ik weet niet waarom. Wie weet een oplossing?

De naam Mackelenburg wordt in de doopaantekening van al haar kinderen anders gespeld. Ik vraag me af of het nog zinvol is om al die spellingsvarianten in het veld Other last names te zetten. Ik heb namelijk gemerkt dat Wikitree, als ze wel de zoekresultaten geeft, ook spellingsvarianten meeneemt.
WikiTree profile: Maria Mackelenburg
in WikiTree Help by Marianne van Dijk G2G1 (1.8k points)

1 Answer

+6 votes

Je hebt gelijk, Mackelenburg wordt niet gevonden, maar het gekke is dat Mackelenbur* of Mackelen* Maria wel vindt... Maar ma*elenburg weer niet.

Idioot...


You are right, Mackelenburg gives no hits, but hte funny thing is that with Mackelenbur* or Mackelen* Maria is found... But then Ma*elenburg again gives no hits.

Crazy...

by Living Terink G2G6 Pilot (276k points)

Related questions

+5 votes
0 answers
+2 votes
2 answers
69 views asked Apr 24, 2021 in WikiTree Tech by Antonius Potters G2G Crew (320 points)
+6 votes
6 answers
+6 votes
1 answer
+7 votes
1 answer
+3 votes
1 answer
+12 votes
5 answers

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...