Translation from handwritten Polish to English

+5 votes
1.4k views

Chana Gitla (or Gilda) Goldfarb was born in Miedzyrzec Podlaski, Siedlce Gubernia, Królestwo Polskie, in 1857. Can anyone translate, or even just transcribe, her birth record from Polish? It's act 197 on the left.

You can click this image to see the full-sized original.

WikiTree profile: Chana Sznejderman
in Genealogy Help by Karen Lowe G2G6 Pilot (153k points)
retagged by Karen Lowe

Hi Karen, you might ask one of these language volunteers.

Polish Maggie N I am American.I'm not a native speaker but willing to help translate genealogical records.
Polish Mike Choroszewski I am English, I can read and speak Polish, although not fluent I would be happy to help.
Great idea! I'll leave profile comments for them. I flipped your answer to a comment since I like the questions to appear in "unanswered" until they get the translation. Hope that's okay!

1 Answer

+3 votes

N 197.
Chany Gitli Goldfarb.
Działo się w Miescie Międzyrzecu dnia Dwunastego wrzesnia Tysiąc Ośmset Piędziesiątego Siodmego roku, o godzinie Dziewiątey rano Stawił się Starozakonny Szmul Arya Goldfarb, wyrobnik lat trzydzieśći maiący w Międzyrzecu zamieszkały, w obecnośći Swiadków Gerszona Frywax lat Szesdziesiąt Jeden i Wolfa Fajerman lat Czterdzieśći maiących, obydwóch Szkólników w Międzyrzecu zamieszkałych, i okazał nam dziecie płci żenskiey urodzone tu w Międzyrzecu dnia wczorayszego o godzińie pierwszey z południa z małzonki Jego Sylki lat Dwadziescia Cztery maiącey, Któremu przy Ceremonii nadane zostało Imie Chana Gitla. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom przeczytany i przez nich podpisany został.
Szmul Arya Goldfarb
Wolf Fajerman
Gerszon Frywax

[...]

Nr 197.
of Chana Gitla Goldfarb.
It happened in the town of Międzyrzec on the day 12th of September of 1857 year at nine o'clock in the morning. Appeared a Jew Szmul Arya Goldfarb, a laborer, 30 years old, in Międzyrzec inhabited, in the presence of witnesses Gerszon Frywax, 61 years, and Wolf Fajerman, 40 years old, both melameds in Międzyrzec inhabited, and he showed us an infant of the female sex, born here in Międzyrzec yesterday at one o'clock in the afternoon from his wife Sylka, 24 years old, who at the ceremony was given the name Chana Gitla. This act to the declarant and the witnesses was read and by them signed.
Szmul Arya Goldfarb
Wolf Fajerman
Gerszon Frywax
[unreadable]

 

by Stanisław Sroka G2G Rookie (10 points)
edited by Stanisław Sroka
Stanislaw, this is so helpful! Thank you so very much. - Karen

Related questions

+2 votes
1 answer
+4 votes
1 answer
+3 votes
1 answer
+3 votes
2 answers
166 views asked Mar 2, 2021 in Genealogy Help by S Rottenberg G2G Rookie (240 points)
+6 votes
1 answer
+2 votes
1 answer
+2 votes
1 answer
158 views asked Apr 11 in Genealogy Help by Laura Bartnik G2G Crew (800 points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...