Tekst in oud Nederlands: wie kan dit lezen?

+5 votes
153 views

Kan iemand de tekst lezen in de scan van de huwelijksregistratie van Derck Mertens van der Vreborg en Renske Elias. Ik denk dat er ook ouders worden vermeld. Zie https://www.wikitree.com/wiki/Van_der_Vreborg-1

Can someone read the text in the scan of the marriage registration of Derck Mertens van der Vreborg and Renske Elias. I think parents are also mentioned. See https://www.wikitree.com/wiki/Van_der_Vreborg-1

WikiTree profile: Derck Mertenss van der Vreborg
in Genealogy Help by Roelof Scholtens G2G5 (5.6k points)

1 Answer

+4 votes
 
Best answer

Hallo Roelof,

Dit is wat ik er op dit moment van kan maken. Ik heb erg veel moeite met de hoofdletters (de XX-en) en er zijn twee woorden waar ik erg onzeker over ben.

Derck was een militair, en niet aanwezig bij de huwelijksaankondiging. In zijn plaats treedt zijn oom op, en in plaats van de bruid een vaandrig. De ouders worden dus niet genoemd.

Hier is informatie over zijn commandant.: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus_Coenders_van_Helpen

Hopelijk kunnen anderen de rest lezen!

-----

This is how I currently read the text. I find the capitals still very difficult to decipher (the XX-es), and there are two other words that I am really uncertain about.

Derck was in the military. His parents are not mentioned. He is represented by his uncle, and his bride by an officer (vaandrig).

Here is some information about his commander: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus_Coenders_van_Helpen

Hopefully others will be able to read the rest.

Mester Derck Mertenss van der Vreborch Chirurgijn

van den XX unt manhafften (=dappere) hopman Willen Coenders

commandeur op den Tort (???) Renske Eliasdogter

van Lewarden beide absent daeruver de XX Thomes (???)

van den Berghe Faendrig under E.G. als voormann

over de Bruit ende Johan Willems lademaecker 

als oom over de Brudegoom caveerden XX    

by Petra Goedegebuure G2G4 (4.6k points)
selected by Joop van Belzen
First 2 red marks should read "E.E." which usually is an abbreviation for "Edele, Eerzame, or Erentfeste".

See: https://tresoarharlingen.files.wordpress.com/2017/11/afkortingen-in-het-oude-schrift.pdf

"Eerwaarde" seems not applicable here, that was mostly used for people with a university degree in law or religion.
So looking at this entry again I read it as:

Per Vohtman d[en] 21 may 1620

Mester Derck Mertenss. van der Vreborch Chirurgijn
van den E.E. unt manhafften hopman Willen Coentes
commandeur op den Coert [met] Renske Elias dochter
van Lewarden beide absent daeruver de E.E. Thomes
van den Berghe Faendrig under S.G. als voermann
over de Bruit ende Johan Willems. lademaecker
als oem over de Brudegoom caveerden is.

XX lijkt op een dubbele S, afkorting voor de schutterij of iets dergelijks? 

Hier een link naar Paleografiecursus, misschien staat daar nog iets wat van nut kan zijn.

Las de oplossing van Jos nadat ik mijn comment had gepost. E.E lijkt mij inderdaad de juiste en meest logische verklaring.
Geweldig. Ik ben erg blij met jullie bijdragen voor het vertalen van de tekst. En nog een stel tips op de koop toe.
Hartelijk dank Jos! Je lezingen hebben mij een stap verder gebracht bij het leren lezen van oude handschriften.

Related questions

+2 votes
0 answers
54 views asked Sep 8, 2021 in Genealogy Help by Sytze Brouwer G2G6 Mach 1 (18.9k points)
+3 votes
2 answers
104 views asked May 13, 2020 in Genealogy Help by Sytze Brouwer G2G6 Mach 1 (18.9k points)
+7 votes
3 answers
+8 votes
1 answer
+4 votes
1 answer
144 views asked Jan 20, 2021 in Genealogy Help by Joan Hollander G2G6 Mach 2 (21.5k points)
+2 votes
1 answer
+8 votes
2 answers
104 views asked Jan 2, 2021 in Genealogy Help by W. Donders G2G2 (2.7k points)

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...