Verschil tussen 'bouwman' en 'landbouwer' (Dutch)

+4 votes
68 views
(I'm asking this question in Dutch because it relates to words from the Dutch language.)

In mijn familie komen veel boeren uit Noord-Brabant voor. Zij worden soms aangeduid als bouwman/bouwlieden en soms als landbouwer. Het meest specifieke wat ik kan vinden over het beroep bouwman, is dat het een boer op schrale zandgrond is, maar het grootste deel van Noord-Brabant was voor er kunstmest was, allemaal schrale zandgrond. Deze definitie gaat dus ook op voor de landbouwers.

Wat is het verschil tussen beide beroepen? Ik heb drie ideeën. Denk ik in de goede richting?

1) Een bouwman is een kleine boer die alleen voor zijn eigen gezin voedsel produceert en een landbouwer is een grotere boer die ook voedsel voor anderen produceert en dus echt onderdeel van de economie is.

2) Een bouwman is een keuterboer die moet bijklussen om rond te komen en een landbouwer is fulltime boer.

3) Bouwman is een ouder woord voor boer, dat in de loop der tijd als denigrerend werd beschouwd en langzaamaan vervangen werd door het neutralere landbouwer.
in Genealogy Help by Koen van Hoof G2G4 (4.1k points)

2 Answers

+6 votes
 
Best answer

Je zou kunnen afgaan op hetgeen synoniemen.net daarover te melden heeft, of misschien meer specifiek het Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 150.

by Jan Terink G2G6 Pilot (179k points)
selected by Joop van Belzen
Bedankt voor de suggestie!

Vooral het boek uit 1821 wijst op landbouwer = akkerbouwer en bouwman = boer in het algemeen (akkerbouwers en veetelers).
Bouwman is niet bedoeld dan als of akkerbouwer of veeteler.  Het is dan bedoeld als gemengd bedrijf.
Bedankt!

Dus:

- Bouwman: boer met gemengd bedrijf

- Landbouwer: akkerbouwer

From Synoniemen.net:

Boer of landman (dialectisch bouwman) geeft te kennen, dat iemand door den landbouw zijn bestaan vindt;

In ieder geval lijken boer en bouwman synoniemen te zijn en landbouwer was dan alleen een akkerbouwer, geen veeteler. De bronnen lijken inconsistent over of een bouwman akkerbouwer én veeteler of akkerbouwer óf veeteler is.
+8 votes
Sorry I answer in English, but my producing of Dutch isn't yet well enough to express my thoughts.

About 2: If the bouwman is only a "second-job" farmer, there should be somewhere also mentioned another job. (I have in my German family people who are listed as "miners" and "farmers".)

About 3: Is there somewhere in the internet available a Dutch dictionary that was edited like 150 years ago? If so, did you have a look for the entry of bouwman and/or landbouwer? That could give you an idea if one word disappeared or changed its meaning.
by Jelena Eckstädt G2G6 Pilot (344k points)
Thanks!

2) I've never seen a second job mentioned next to 'bouwman'. Although I haven't seen a second job on any Dutch certificate. So maybe it's Dutch practice to only list the primary job.

3) Good suggestion!

Related questions

+6 votes
3 answers
+5 votes
0 answers
+5 votes
1 answer
+5 votes
1 answer
+4 votes
1 answer
+9 votes
0 answers
77 views asked Oct 19, 2018 in Genealogy Help by Anonymous Rocca G2G6 Mach 4 (47.3k points)
+7 votes
3 answers
+7 votes
2 answers

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...