Ροδοκανάκης Genealogy

About 13 Ροδοκανάκηςs.

WikiTree is a community of genealogists growing an increasingly-accurate collaborative family tree that's 100% free for everyone forever. Please join us.

Click here to include advanced tools for Ροδοκανάκης collaboration, genetic genealogy, surname projects, etc.
1797 Χίος, Ελλάς - 24 Feb 1882 photo managed by Δημήτρης Κεσόπουλος last edited 3 May 2021
23 Sep 1749 Χίος, Ελλάς - 08 Jun 1801
04 Dec 1791 Χίος, Ελλάς - 23 Apr 1822
08 Sep 1820 Χίος, Ελλάς - 08 May 1842
25 Jul 1801 Χίος, Ελλάς - 14 Jul 1832
27 Jul 1818 Χίος, Ελλάς - 22 Sep 1882
08 Aug 1789 Χίος, Ελλάς - 31 Jul 1855
1815 Χίος, Ελλάς - 16 May 1891
27 Mar 1845 Marseille, France - 20 Dec 1925
1760 Χίος, Ελλάς - 18 May 1822
14 Aug 1794 Χίος, Ελλάς - 11 Dec 1865
Θεόδωρος Ροδοκανάκης


Sponsored Search
Sponsored Search

Please join us in collaborating on Ροδοκανάκης family trees. We need the help of good genealogists to grow a completely free shared family tree to connect us all.

Genealogy  >  Ροδοκανάκης
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z