Józef Gotti

Józef Gabriel Gotti (1781 - 1846)

Privacy Level: Open (White)
Józef Gabriel Gotti
Born in Warszawa, Mazowieckie, Polskamap
Ancestors ancestors
Husband of — married in Oliwa, Gdańskmap
Descendants descendants
Died in Leśna, Lubań, Dolnośląskie, Polskamap
Profile last modified | Created 30 Dec 2017
This page has been accessed 108 times.

Biography

Józef was born in 1781. Po ojcu odziedziczył kamienicę rm hip. 439 na Krakowskim Przedmieściu (nr pol. 63). 1813 poślubił Elżbietę Reyer w Sopocie, 1818 potwierdzono małżeństwo w Warszawie:

Warszawa cyrkuł 7 1818 nr 161 M Józef Gotti Maria Reyer str1.jpg
Warszawa cyrkuł 7 1818 nr 161 M Józef Gotti Maria Reyer str2.jpg

1820 jeden z założycieli Resursy Kupieckiej

1820: Sędzia Trybunału Handlowego w Warszawie

1808-1833 Fabryka kart Kraiowa. He owned a playing cards manufacture in Warsaw with his business partner, and brother-in-law Filip Baumann. The firm was called "Baumann and Gotti".

1821 objął skład wina w pałacu Hrabiego Chodkiewicz przy Miodowej 484

1826 według Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego Józef Gotti - hurtownik

1829 według Przewodnika Warszawskiego sędzia Trybunału Handlowego Województwa Mazowieckiego 1829 Rówież według Przewodnika Warszawskiego Właściciel Fabryki Wina Szampańskiego

1833 rozwiązanie spółki Gotti Baumann - jedynym właścicielem zostaje Baumann.

Właściciel kamienicy nr hip 439 - Krakowskie Przedmieście 59 od 1797 (taryfa - właściciel)-1832 na pewno w 1852 właściciel Paweł Kozierski

Umarł He passed away in 1846.

Gazeta Codzienna 1846 nr 29 Nekrolog Józef Gotti.jpg
Kurier Warszawski 1846 nr 30 Nekrolog Józef Gotti.jpg

I know he had a daughter and the daughter had children, which is known from his obituary. :

Dawniej wieś Baworowa (Beerberg) obecnie jest częścią Leśnej pow.Lubań,woj.dolnośląskie

http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl/o-szlakach/szlak-dolnoslaskich-zamkow-i-palacow/opis-glownych-obiektow-na-szlaku/lesna-baworowo-palac-wraz-z-parkiem-palacowym/

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=http://www.heimatarchiv-lauban.de/bis-1945-der-kreis-lauban-seine-st%25C3%25A4dte-und-gemeinden/004-beerberg/&prev=search

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Lauban&prev=search

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=http://www.familienkunde.at/Landkarten_Ortsnamensindex.htm&prev=search

Looking for information

Now I want to find the daughter, the husband and descendants, if they exist.

Sources

  • in 1829 he is cited as owner of a champagne wine factowy:
Przewodnik Warszawski 1829 Fabryka Wina Szampańskiego Gotti
  • Marriage record, numerous documents, obituary
  • Marriage record 161/1818 Warszawa (VII)
  • 161. Roku Tysiąc Ośmset Ośmnastego, dnia Siedmnastego miesiąca Pazdziernika, o godzinie Dziewiątéy z rana, przed Nami Umrzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Siudméy Miasta Warszawy, w Powiecie Warszawskim, w Wojewodztwie Mazowieckiem stawił się JWPan Jozef Gotti, kupiec, urodzony w Warszawie, lat Trzydzieści Siedm wieku swego liczący, przy ulicy Krakowskie Przedmieście, pod Numerem Czterysta Trzydzieści Dziewięć zamieszkały, Felicyana Gotti niegdyś Urzędnika skarbowego, zeszłego już Oyca, i JWPani Gertrudy z Makarowiczów Gotti przy familii swoiéy w domu zwyż rzeczonym mieszkaiącéy matki Syn. Stawiła się także Jmość Pani Marya Elzbieta z Reyerów Gotti, rodem z Gdańska, w roku Trzydziestym ieden wieku swego będąca, w domu zwyż rzeczonym zamieszkała, Krystyana Reyer, niegdyś kupca w Gdansku, zeszłego już Oyca, i JWPani Maryi Elzbiety z domu Manske Reyerowéy, tu w Warszawie przy krewnych swoich w Pałacu pod Numerem Tysiąc Dziewięćset Siedmdziesiąt, przy ulicy Gwardyi zwanéy, mieszkaiącey Matki Corka. Stawaiący wymienieni, żadaią od Nas, abyśmy, stosownie do Prawa Cywilnego, a mianowicie Działu Drugiego Paragrafu Sto Siedemdziesiąt Pierwszego, połączenie się ich związkiem małżenskim, ktore w dniu Dwudziestym czwartym miesiąca Pazdziernika roku Tysiąc Ośmset Trzynastego w kościele Xięży Cystersów w mieyscu Oliwa zwanem przy Gdansku leżącym nastąpiło, do Akt Stanu Cywilnego Gminy Naszéy zapisali. My Urzędnik Stanu Cywilnego, przychylaiąc się do żądania stawaiących, złożone Nam przez Nich swiadectwo połączenia się Małżeńskiego, z xiąg zwyż rzeczonego kościoła parafialnego wydane, w ięzyku łacinskim napisane, co do słowa w ięzyku naszym Polskim, w Xięgę Stanu Cywilnego Gminy naszéy wpisuiemy, iak następuie, to iest: "Roku Tysiąc Ośmset Trzynastego, dnia Dwudziestego miesiąca Pazdziernika, ia niżéy na podpisie wyrażony, po odbytych trzech Zapowiedziach, gdy żadna przeszkoda nie nastąpiła, połączyłem związkiem Małżeńskim Wielmożnego Jozefa Gotti z JMość Panną Maryą Elzbietą Reier, w przytomności Panów Teodora Fryderyka Kniewel i Henryka Rudolfa Ratzki, Medycyny i Chyrurgii Doktorów, w kosciele klasztoru Oliwskiego Xięży Cystersów; ktore to świadectwo własnoręcznym podpisem, przy wycisnieniu urzędowéy pieczęci parafialnéy stwierdzam. Dan w Oliwie, Roku Tysiąc Ośmset Trzynastego dnia Dwudziestego Piątego miesiąca Pazdziernika /:przyłożono pieczęć i podpisano:/ Jan Bluhm Przeor i Proboszcz Oliwski". Po wpisaniu świadectwa tego w przytomności Wielmożnego Antoniego Makarowicza, Vicekonsula Jego Cesarsko Krolewsko Mosci w Gdansku, Orderu Swiętego Stanisława Klassy Trzeciey Kawalera, lat Czterdzieści Pięć maiącego, przy ulicy Krakowskie Przedmiescie pod Numerem Trzysta Ośmdziesiąt Dziewięć mieszkaiącego - Wielmoznego Henryka Velthusen, Kupca hurtowego, lat Trzydzieści Pięć maiącego, przy ulicy Danielowiczowskiéy pod Numerem Szescset Szesnascie mieszkaiącego - JWPana Fryderyka Muench, Buhaltera handlowego, lat Trzydziesci Dziewięć maiącego, przy ulicy Krakowskie Przedmiescie, pod Numerem Czterysta Trzydziesci Dziewięć mieszkaiącego, oraz Urodzonego Jakoba Ołowskiego, Pisarza, lat Dwadzieścia Ośm maiącego, przy ulicy Wierzbowey, pod Numerem Szescset Dwanaście mieszkaiącego. akt ninieyszy po przeczytaniu onegoż stawaiący Małzonkowie i Swiadkowie przytomni wraz z Nami podpisali. Ludwik Kujawski USC. Juzef Gotti Antoni Makarowicz Marie Elisabeth Gotti Henryk Velthusen Frydrik Münch Jakob Ołowski
  • Kurier Warszawski, 1846 Nr 30
  • Dnia 9 b.m. i r. po długich cierpieniach zszedł z tego swiata w Szląsku, ś.p. Józef Gotti, pozostawiwszy w nieutulonym żalu Żonę, Córkę, Zięcia i dwoie Wnuków, którzy zawiadamiaiąc wszystkich Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, proszą o westchnienie.


More Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Józef's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests and no close relatives have taken a 23andMe, AncestryDNA, or Family Tree DNA "Family Finder" test.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 6
Warszawa Cyrkuł VII 1819 nr 607 Z Gertruda Gotti
Warszawa Cyrkuł VII 1819 nr 607 Z Gertruda Gotti

Przewodnik Warszawski 1829 Fabryka Wina Szampańskiego Gotti
Przewodnik Warszawski 1829 Fabryka Wina Szampańskiego Gotti

Warszawa cyrkuł 7 1818 nr 161 M Józef Gotti Maria Reyer str1.jpg
Warszawa cyrkuł 7 1818 nr 161 M Józef Gotti Maria Reyer str1.jpg

Warszawa cyrkuł 7 1818 nr 161 M Józef Gotti Maria Reyer str2.jpg
Warszawa cyrkuł 7 1818 nr 161 M Józef Gotti Maria Reyer str2.jpg

Gazeta Codzienna 1846 nr 29 Nekrolog Józef Gotti.jpg
Gazeta Codzienna 1846 nr 29 Nekrolog Józef Gotti.jpg

view all


Collaboration

Józef is 38 degrees from Robin Helstrom, 36 degrees from Katy Jurado and 15 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

G  >  Gotti  >  Józef Gabriel Gotti