Vytautas Martinaitis's Contribution Feed

Here are Vytautas Martinaitis's 1792 contributions. Help

Would you like to thank Vytautas for helping with our mission to connect the human family on one tree? Click thank-you links by any particularly valuable contributions below. If Vytautas made helpful contributions to his own family history award him a Family Star. If Vytautas has helped you or someone else, award him a Generous Genealogist Star. If Vytautas has made many valuable contributions to the WikiTree community, beyond his own family history, award him a Community Star.

  
show 50 | 100 | 500 per page | show paired items
13 Jul 2021
20:33: Vytautas Martinaitis added [Living Unknown] as spouse of Jonas Zykus. [Thank Vytautas for this] 20:33: Vytautas Martinaitis created [Living Unknown] as spouse of Jonas Zykus. [Thank Vytautas for this]
11 Apr 2021
20:45: Vytautas Martinaitis edited the Nicknames, Birth Date and Status Indicators for [Living Gorczyca]. [Thank Vytautas for this] 19:38: Vytautas Martinaitis added [Living Kokalski] as father for Roman Kazimierz Kokalski (1957-2020). [Thank Vytautas for this] 19:38: Vytautas Martinaitis created [Living Kokalski]. [Thank Vytautas for this] 19:37: Vytautas Martinaitis edited the Middle Name, Birth Date, Birth Place and Status Indicators for Roman Kazimierz Kokalski (1957-2020). [Thank Vytautas for this] 19:36: Vytautas Martinaitis added Roman Kazimierz Kokalski (1957-2020) as father for [Living Unknown]. [Thank Vytautas for this] 19:36: Vytautas Martinaitis added [Living Unknown] as child for Roman Kazimierz Kokalski (1957-2020). [Thank Vytautas for this] 19:35: Vytautas Martinaitis edited the data for [Living Unknown]. [Thank Vytautas for this] 19:33: Vytautas Martinaitis edited the data for [Living Juchno]. [Thank Vytautas for this] 19:26: Vytautas Martinaitis added Franciszek Unknown (abt.1910-) as father for [Living Unknown]. [Thank Vytautas for this] 19:26: Vytautas Martinaitis created Franciszek Unknown (abt.1910-). [Thank Vytautas for this] 19:25: Vytautas Martinaitis edited the Biography, Birth Date, Birth Place and Status Indicators for [Living Unknown]. [Thank Vytautas for this] 19:20: Vytautas Martinaitis edited the Biography, Birth Date, Birth Place and Status Indicators for Janusz Juchno (1930-2020). [Thank Vytautas for this] 19:18: Vytautas Martinaitis edited the First Name, Preferred Name, Birth Date and Status Indicators for Jan Juchno (abt.1905-). [Thank Vytautas for this]
4 Apr 2021
20:48: Vytautas Martinaitis edited the Death Date and Status Indicators for Janusz Juchno (1930-2020). [Thank Vytautas for this] 20:48: Vytautas Martinaitis added Roman Kazimierz Kokalski (1957-2020) as spouse for [Living Juchno]. [Thank Vytautas for this] 20:48: Vytautas Martinaitis created Roman Kazimierz Kokalski (1957-2020). [Thank Vytautas for this] 20:46: Vytautas Martinaitis edited the Current Last Name, Preferred Name, Birth Date and Status Indicators for [Living Juchno]. [Thank Vytautas for this]
27 Mar 2021
08:57: Vytautas Martinaitis edited the Status Indicators for Leonard Borejszo (1926-1976). [Thank Vytautas for this]
21 Mar 2021
20:29: Vytautas Martinaitis edited the Current Last Name for [Living Archipova]. [Thank Vytautas for this]
17 Mar 2021
20:22: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Renata Martinaitytė (1976-1980). [Thank Vytautas for this]
7 Feb 2021
19:18: Vytautas Martinaitis edited the Current Last Name for [Living Unknown]. [Thank Vytautas for this] 19:18: Vytautas Martinaitis added [Living Unknown] as spouse for [Living Narvilas]. [Thank Vytautas for this] 19:18: Vytautas Martinaitis created [Living Unknown]. [Thank Vytautas for this] 18:31: Vytautas Martinaitis added [Living Narvilaitė] as child for [Living Narvilas]. [Thank Vytautas for this] 18:31: Vytautas Martinaitis created [Living Narvilaitė]. [Thank Vytautas for this]
2 Feb 2021
21:47: Vytautas Martinaitis edited the Status Indicators for Władysław Downarowicz (1885-1966). [Thank Vytautas for this] 21:34: Vytautas Martinaitis edited the Status Indicators for Leonard Borejszo (1926-1976). [Thank Vytautas for this] 21:34: Vytautas Martinaitis edited the Death Date for Leonard Borejszo (1926-1976). (radau nuotrauką su jo kapu. ten matosi mirties data. tik neaišku ar 11 mėn. ar II mėn. (15'II-1976)) [Thank Vytautas for this]
24 Jan 2021
18:59: Vytautas Martinaitis edited the Death Date and Status Indicators for Jonas Zykus. (Kada tiksliai mirė - nežinau, bet palaidotas December 30, 1997 (turiu tos datos nuotraukas)) [Thank Vytautas for this]
23 Jan 2021
09:51: Vytautas Martinaitis edited the Status Indicators for [Living Narvilas]. [Thank Vytautas for this] 09:50: Vytautas Martinaitis edited the Biography and Birth Date for [Living Narvilas]. [Thank Vytautas for this] 09:50: Vytautas Martinaitis edited the Birth Date for Pranas Narvilas. [Thank Vytautas for this] 09:50: Vytautas Martinaitis edited the Birth Date and Status Indicators for Birutė Narvilaitė. [Thank Vytautas for this] 09:49: Vytautas Martinaitis added Pranas Narvilas (abt.1890-) as father for Pranas Narvilas (1921-abt.2010). [Thank Vytautas for this] 09:49: Vytautas Martinaitis created Pranas Narvilas (abt.1890-). [Thank Vytautas for this] 09:47: Vytautas Martinaitis edited the Birth Date and Status Indicators for Pranas Narvilas (1921-abt.2010). [Thank Vytautas for this] 09:45: Vytautas Martinaitis edited the Marriage Data for Elena (Zykutė) Narvilienė. [Thank Vytautas for this] 09:44: Vytautas Martinaitis edited the Birth Place for Elena (Zykutė) Narvilienė. [Thank Vytautas for this] 09:42: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Elena (Zykutė) Narvilienė. [Thank Vytautas for this]
18 Jan 2021
15:29: Vytautas Martinaitis edited the Marriage Data for Regina (Downarowiczówna) Vaščiūnienė (1915-2007). [Thank Vytautas for this]
23 Dec 2020
09:21: Vytautas Martinaitis edited the First Name and Preferred Name for Liudwika Stankiewicz. [Thank Vytautas for this]
25 Oct 2020
08:16: Vytautas Martinaitis edited the Nicknames for Marytė (Zykutė) Balčiūnienė (1900-2005). [Thank Vytautas for this] 08:16: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Marytė (Zykutė) Balčiūnienė (1900-2005). [Thank Vytautas for this] 08:16: Vytautas Martinaitis edited the First Name for Marytė (Zykutė) Balčiūnienė (1900-2005). (Juozas Zykus savo juodraštyje dėl žemės atgavimo nurodo oficialų vardą "Marytė") [Thank Vytautas for this]
3 Oct 2020
18:46: Vytautas Martinaitis added Pranciška Franciszka (Kazakevičiūtė) Misiūnienė (bef.1829-bef.1929) as spouse for Petras Misiūnas (abt.1829-abt.1929). (Connected spouses while adding mother) [Thank Vytautas for this] 18:46: Vytautas Martinaitis added Pranciška Franciszka (Kazakevičiūtė) Misiūnienė (bef.1829-bef.1929) as mother for Pranciška (Misiūnaitė) Martinaitienė (1892-1965). [Thank Vytautas for this] 18:46: Vytautas Martinaitis created Pranciška Franciszka (Kazakevičiūtė) Misiūnienė (bef.1829-bef.1929). [Thank Vytautas for this] 18:43: Vytautas Martinaitis edited the Nicknames and Birth Date for Pranciška (Misiūnaitė) Martinaitienė (1892-1965). (Pakeičiau gimimo metus ir pridėjau Nickname Pranė - pagal MyHeritage by Liudvikas Ragauskis.) [Thank Vytautas for this]
26 Sep 2020
12:56: Vytautas Martinaitis edited the Death Date for Marja (Downarowicz) Borejszowa (1889-1941). [Thank Vytautas for this]
16 Sep 2020
18:39: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Elena (Zykutė) Narvilienė. [Thank Vytautas for this] 18:38: Vytautas Martinaitis edited the Birth Date, Death Date, Death Place and Status Indicators for Elena (Zykutė) Narvilienė. [Thank Vytautas for this]
16 May 2020
18:23: Vytautas Martinaitis edited the data for Antanas Zykus (abt.1903-abt.1973). [Thank Vytautas for this] 18:23: Vytautas Martinaitis added Jovita Unknown as mother for [Living Zykaitė]. [Thank Vytautas for this] 18:23: Vytautas Martinaitis edited the data for Antanas Zykus (abt.1903-abt.1973). [Thank Vytautas for this] 18:23: Vytautas Martinaitis added Jovita Unknown as mother for [Living Zykus]. [Thank Vytautas for this] 18:23: Vytautas Martinaitis edited the data for Antanas Zykus (abt.1903-abt.1973). [Thank Vytautas for this] 18:23: Vytautas Martinaitis added Jovita Unknown as mother for [Living Zykaitė]. [Thank Vytautas for this] 18:03: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Jovita Unknown. [Thank Vytautas for this] 18:02: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Jovita Unknown. [Thank Vytautas for this] 18:01: Vytautas Martinaitis added Jovita Unknown as spouse for Antanas Zykus (abt.1903-abt.1973). [Thank Vytautas for this] 18:01: Vytautas Martinaitis created Jovita Unknown. [Thank Vytautas for this]
3 May 2020
15:38: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Feliks Downarowicz (1883-abt.1884). [Thank Vytautas for this] 15:38: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Władysław Downarowicz (1885-1966). [Thank Vytautas for this] 15:38: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Władysław Downarowicz (1885-1966). [Thank Vytautas for this] 15:37: Vytautas Martinaitis edited the Biography and Birth Date for Władysław Downarowicz (1885-1966). [Thank Vytautas for this] 14:25: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Feliks Downarowicz (1883-abt.1884). [Thank Vytautas for this] 14:25: Vytautas Martinaitis edited the Biography and Birth Date for Feliks Downarowicz (1883-abt.1884). [Thank Vytautas for this] 13:56: Vytautas Martinaitis added Feliks Downarowicz (1883-abt.1884) as sibling for Władysław Downarowicz (1885-1966). [Thank Vytautas for this] 13:56: Vytautas Martinaitis created Feliks Downarowicz (1883-abt.1884). [Thank Vytautas for this]
22 Apr 2020
05:23: Vytautas Martinaitis edited the data for Lev Golub (1915-1997). (Merged Golub-48 into Golub-33: Clear duplicate.) [Thank Vytautas for this] 05:23: Vytautas Martinaitis edited the data for Lev Golub (1915-1997). (Merged Golub-48 into Golub-33) [Thank Vytautas for this]
18 Apr 2020
14:33: Vytautas Martinaitis proposed a merge of Lev Golub (1915-1997) and Lev Golub (1915-1997). [Thank Vytautas for this] 14:33: Vytautas Martinaitis proposed a merge of Lev Golub (1915-1997) and Lev Golub (1915-1997). [Thank Vytautas for this] 14:31: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Lev Golub (1915-1997). [Thank Vytautas for this] 14:31: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Lev Golub (1915-1997). [Thank Vytautas for this] 14:30: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Lev Golub (1915-1997). [Thank Vytautas for this] 14:27: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Aleksandra Paškevičiūtė. [Thank Vytautas for this] 14:27: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Aleksandra Paškevičiūtė. [Thank Vytautas for this] 14:25: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Valentina Paškevičiūtė. [Thank Vytautas for this] 14:20: Vytautas Martinaitis edited the Biography for [Living Konovalova]. [Thank Vytautas for this] 14:19: Vytautas Martinaitis edited the First Name, Preferred Name and Status Indicators for [Living Konovalova]. (Fixing typos.) [Thank Vytautas for this] 14:15: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Fiodor Donskoy (1906-1931). [Thank Vytautas for this] 11:16: Vytautas Martinaitis edited the Biography for [Living Kovalevich]. [Thank Vytautas for this] 11:15: Vytautas Martinaitis edited the Biography for [Living Kovalevich]. [Thank Vytautas for this] 11:11: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Mark Kovalevich (1900-1981). [Thank Vytautas for this] 11:08: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Stanislava (Martinaitytė) Donskaya (1906-1983). [Thank Vytautas for this] 11:08: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Stanislava (Martinaitytė) Donskaya (1906-1983). [Thank Vytautas for this] 10:58: Vytautas Martinaitis edited a memory from Vytautas Martinaitis about Nadežda Unknown. [Thank Vytautas for this] 10:58: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Nadežda Unknown. [Thank Vytautas for this]
15 Apr 2020
19:14: Vytautas Martinaitis edited the Biography and Nicknames for [Living Balčiūnas]. [Thank Vytautas for this] 19:13: Vytautas Martinaitis added [Living Balčiūnaitė] as child for Marytė (Zykutė) Balčiūnienė (1900-2005). [Thank Vytautas for this] 19:13: Vytautas Martinaitis created [Living Balčiūnaitė]. [Thank Vytautas for this] 19:12: Vytautas Martinaitis added [Living Balčiūnas] as child for Marytė (Zykutė) Balčiūnienė (1900-2005). [Thank Vytautas for this] 19:12: Vytautas Martinaitis created [Living Balčiūnas]. [Thank Vytautas for this] 18:56: Vytautas Martinaitis edited the Biography, Birth Date and Status Indicators for [Living Archipova]. [Thank Vytautas for this] 18:56: Vytautas Martinaitis added [Living Archipova] as child for [Living Zykaitė]. [Thank Vytautas for this] 18:56: Vytautas Martinaitis created [Living Archipova]. [Thank Vytautas for this] 18:54: Vytautas Martinaitis added [Living Archipova] as child for [Living Zykaitė]. [Thank Vytautas for this]