Vytautas Martinaitis's Contributions to MISIUNAITE Profiles from Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020

Top MISIUNAITE Contributors | Top Surname Contributions of Vytautas Martinaitis | All Contributions of Vytautas Martinaitis

This view includes all tracked changes of Vytautas Martinaitis to profiles with the Last Name at Birth MISIUNAITE from Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020. These may not all be counted as "Surname Contributions." [more information]

show 50 | 100 | 500 per page
  
3 Oct 2020
18:46: Vytautas Martinaitis added Pranciška Franciszka (Kazakevičiūtė) Misiūnienė (bef.1829-bef.1929) as mother for Pranciška (Misiūnaitė) Martinaitienė (1892-1965). [Thank Vytautas for this] 18:43: Vytautas Martinaitis edited the Nicknames and Birth Date for Pranciška (Misiūnaitė) Martinaitienė (1892-1965). (Pakeičiau gimimo metus ir pridėjau Nickname Pranė - pagal MyHeritage by Liudvikas Ragauskis.) [Thank Vytautas for this]
13 Apr 2020
17:58: Vytautas Martinaitis edited the Father for Elvyra (Misiūnaitė) Golub (1912-abt.1997). [Thank Vytautas for this] 17:54: Vytautas Martinaitis added Laima (Paškevičiūtė) Jasiūnienė as child for Marija Misiūnaitė (abt.1910-abt.1970). [Thank Vytautas for this] 17:54: Vytautas Martinaitis added Valentina Paškevičiūtė as child for Marija Misiūnaitė (abt.1910-abt.1970). [Thank Vytautas for this] 17:53: Vytautas Martinaitis added Aleksandra Paškevičiūtė as child for Marija Misiūnaitė (abt.1910-abt.1970). [Thank Vytautas for this] 17:52: Vytautas Martinaitis added Vladas Paškevičius as child for Marija Misiūnaitė (abt.1910-abt.1970). [Thank Vytautas for this] 17:52: Vytautas Martinaitis added Vladas Paškevičius as spouse for Marija Misiūnaitė (abt.1910-abt.1970). [Thank Vytautas for this] 17:49: Vytautas Martinaitis created Marija Misiūnaitė (abt.1910-abt.1970). [Thank Vytautas for this] 15:21: Vytautas Martinaitis created Viktorija Misiūnaitė (abt.1890-abt.1950). [Thank Vytautas for this]
show 50 | 100 | 500 per page