Vytautas Martinaitis's Contributions to ZYKUTE Profiles from Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020

Top ZYKUTE Contributors | Top Surname Contributions of Vytautas Martinaitis | All Contributions of Vytautas Martinaitis

This view includes all tracked changes of Vytautas Martinaitis to profiles with the Last Name at Birth ZYKUTE from Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020. These may not all be counted as "Surname Contributions." [more information]

show 50 | 100 | 500 per page
  
25 Oct 2020
08:16: Vytautas Martinaitis edited the Nicknames for Marytė (Zykutė) Balčiūnienė (1900-2005). [Thank Vytautas for this] 08:16: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Marytė (Zykutė) Balčiūnienė (1900-2005). [Thank Vytautas for this] 08:16: Vytautas Martinaitis edited the First Name for Marytė (Zykutė) Balčiūnienė (1900-2005). (Juozas Zykus savo juodraštyje dėl žemės atgavimo nurodo oficialų vardą "Marytė") [Thank Vytautas for this]
16 Sep 2020
18:39: Vytautas Martinaitis edited the Biography for Elena (Zykutė) Narvilienė. [Thank Vytautas for this] 18:38: Vytautas Martinaitis edited the Birth Date, Death Date, Death Place and Status Indicators for Elena (Zykutė) Narvilienė. [Thank Vytautas for this]
15 Apr 2020
19:13: Vytautas Martinaitis added [Living Balčiūnaitė] as child for Marytė (Zykutė) Balčiūnienė (1900-2005). [Thank Vytautas for this] 19:12: Vytautas Martinaitis added [Living Balčiūnas] as child for Marytė (Zykutė) Balčiūnienė (1900-2005). [Thank Vytautas for this] 18:40: Vytautas Martinaitis added Adelė (Aliukevičiūtė) Zykienė (1892-1979) as mother for Elena (Zykutė) Narvilienė. [Thank Vytautas for this] 18:40: Vytautas Martinaitis added Adelė (Aliukevičiūtė) Zykienė (1892-1979) as mother for Onutė Zykutė (abt.1922-1985). [Thank Vytautas for this] 18:40: Vytautas Martinaitis added Adelė (Aliukevičiūtė) Zykienė (1892-1979) as mother for Pranė (Zykutė) Sinkevičienė (1919-abt.2005). [Thank Vytautas for this] 18:39: Vytautas Martinaitis added Adelė (Aliukevičiūtė) Zykienė (1892-1979) as mother for Unknown Zykutė (abt.1918-abt.1930). [Thank Vytautas for this] 18:39: Vytautas Martinaitis edited the data for Marytė (Zykutė) Balčiūnienė (1900-2005). (Merged Zykaitė-127 into Zykutė-3: i entered Zykaite-127 by mistake. this is the same person.) [Thank Vytautas for this]
show 50 | 100 | 500 per page