WikiTree Genealogy: IBARRONDO to IBNRAWAHAH

WikiTree is a community of genealogists growing an increasingly-accurate collaborative family tree that's 100% free for everyone forever. Please join us.

This is page 3 of the I surnames in our database, updated Monday morning, May 23, 2022. You can jump directly to any last name by entering it here:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 • IBARRONDO (1 - Itsaso Ibarrondo)
 • IBARRURI (1 - Isidora D Ibárruri)
 • IBARUEN (1 - Lori (Knight) Ibaruen)
 • IBARYVALLS (1 - Vicente Ibar y Valls)
 • IBARZ (1 - Julian Ibarz)
 • IBARZABALILLARRAMENDI (1 - Margarita Ibarzabal Illarramendi)
 • IBASCO (1 - Martin Ibasco)
 • IBAUGH (1 - Elizabeth J (Culbertson) Ibaugh)
 • IBAVEN (1 - Erika I Ibaven)
 • IBB (7/5)
 • IBBAHFOQUATUBBY (3/3)
 • IBBATTSON (1 - Idora (Ibbattson) Butler)
 • IBBEKEN (4/4)
 • IBBERSON (65/47 IBBERSONs)
 • IBBERTSON (3/3)
 • IBBESON (9/7)
 • IBBETSON (129/101 IBBETSONs)
 • IBBETSON-GREGORY (1 - Anonymous Ibbetson - Gregory)
 • IBBETT (28/17)
 • IBBISON (46/42)
 • IBBITISON (1 - Hilda A (Pickard) Ibbitison)
 • IBBITSON (94/70 IBBITSONs)
 • IBBITT (6/5)
 • IBBOT (12/10)
 • IBBOTSON (439/345 IBBOTSONs)
 • IBBOTT (56/41 IBBOTTs)
 • IBBOTTS (1 - Catherine Ibbotts)
 • IBBOTTSON (8/8)
 • IBBS (99/70 IBBSs)
 • IBBSOFBOOTLE (1 - Annie Eleanor Ibbs of Bootle)
 • IBBUTT (1 - Sarah (Ibbutt) Garrett)
 • IBBY (2 - )
 • IBE (11/8)
 • IBEHLON (1 - Agnesa Ibehlon)
 • IBEKWE (1 - Onyinye T Ibekwe)
 • IBEL (15/13)
 • IBELIN (101/77 IBELINs)
 • IBELING (1 - Patricia D (Winterfield) Ibeling)
 • IBELINGS (7/5)
 • IBELL (34/22)
 • IBELLI (3/3)
 • IBELLO (1 - Carolina (Ibello) Rossi)
 • IBELS (10/10)
 • IBELSHAUSER (2 - )
 • IBEN (5/5)
 • IBENDAHL (5/4)
 • IBENDORF (1 - Anna Maria (Ibendorf) Harms)
 • IBENTHALER (7/4)
 • IBER (45/36)
 • IBERCYK (1 - Bayla (Ibercyk) Черниховский)
 • IBERDA (1 - Ewerke Sioerds (Ibaarda) Iberda)
 • IBERG (167/128 IBERGs)
 • IBERMAJEROVA (1 - Josefa (Ibermajerová) Štípková)
 • IBERO (6/5)
 • IBERSON (2 - )
 • IBERT (15/11)
 • IBERTI (1 - Giuseppina Iberti)
 • IBERTSON (8/7)
 • IBES (2 - )
 • IBETTSON (1 - Isabella (Carr) Ibettson)
 • IBEX (13/11)
 • IBEY (25/19)
 • IBGRAVE (2 - )
 • IBHAZE (1 - Michaela Ibhaze)
 • IBI (1 - Anna Maria Ibi)
 • IBIANSKA (1 - Sabina (Ibiańska) Wierzejska)
 • IBIBERG (1 - Helge i Biberg)
 • IBIETARIOSECO (1 - Luisa Ibieta Rioseco)
 • IBING (3/3)
 • IBINGER (8/7)
 • IBINK (1 - Jantjen Gelmers Ibink)
 • IBIS (2 - )
 • IBISCH (2 - )
 • IBISH (1 - Johannah B (Pluntke) Ibish)
 • IBISON (83/59 IBISONs)
 • IBISTER (4/3)
 • IBITOYE (1 - Ayodeji Ibitoye)
 • IBITZ (1 - Terez Ibitz)
 • IBJAARME (1 - Jens Kettilsson i Bjaarme)
 • IBJURBOLE (1 - Karl Andersson i Bjurböle)
 • IBKOWSKA (1 - Maria (Ibkowska) Lipińska)
 • IBKRAUT (1 - Lüdia (Rosenberg) Ißkraut)
 • IBL (5/4)
 • IBLE (77/62 IBLEs)
 • IBLED (2 - )
 • IBLER (8/7)
 • IBLING (1 - Carolina (Ibling) Smith)
 • IBLINGS (4 - )
 • IBNABD (1 - Hujr ibn Abd)
 • IBNABD-MANAF (3/3)
 • IBNABDAL-DAR (1 - Uthman ibn Abd al-Dar)
 • IBNABDAL-MUTTALIB (11/10)
 • IBNABDAL-UZZA (2 - )
 • IBNABDALLAH (5/4)
 • IBNABDMANAF (2 - )
 • IBNABDSHAMS (1 - Habib ibn Abd Shams)
 • IBNABDULLAH (3/3)
 • IBNABDULSHAMS (1 - Umayyah A ibn Abdul Shams)
 • IBNABIBAKR (2 - )
 • IBNABIDIRAR (1 - Al-Harith ibn Abi Dirar)
 • IBNABIQUHAFAH (1 - Abu Bakr A ibn Abi Quhafah)
 • IBNABITALIB (1 - Ali (ibn Abu Talib) ibn Abi Talib)
 • IBNABIWAQQAS (1 - Sa'd ibn Abi Waqqas)
 • IBNABU-MUSA (1 - Uthman ibn Abu-Musa)
 • IBNABUTALIB (1 - Ali ('Syed') ibn Abū Ṭālib)
 • IBNADI (2 - )
 • IBNADIY (1 - Ghanm ibn Adiy)
 • IBNAFFAN (1 - Uthman (ibn Affan al-Umayyah) ibn Affan)
 • IBNAFFANAL-UMAYYAH (1 - Uthman (ibn Affan al-Umayyah) ibn Affan)
 • IBNAFSA (1 - Milkan ibn Afsa)
 • IBNAIDH (2 - )
 • IBNAISH (1 - Utwarah ibn Aish)
 • IBNAL-BAKIR (1 - Wahib ibn al-Bakir)
 • IBNAL-HANAFIYYAH (1 - Muhammad ibn al-Hanafiyyah)
 • IBNAL-HARITH (8/8)
 • IBNAL-KHATTAB (2 - )
 • IBNAL-UMAYYAH (2 - )
 • IBNALI (4/3)
 • IBNALWALID (1 - يزيد الثالث الناقص (بن الوليد) ibn al Walid)
 • IBNAMIR (7/6)
 • IBNAMIRAH (1 - Amirah ibn Amirah)
 • IBNAMR (3/3)
 • IBNAN-NADR (1 - Mālik ibn an-Nadr)
 • IBNAN-NAJJAR (3/3)
 • IBNASAD (2 - )
 • IBNAWF (1 - Hamalah ibn Awf)
 • IBNAWIJ (1 - Ubayd ibn Awij)
 • IBNBAKR (1 - Muawiyah ibn Bakr)
 • IBNBUHTHAH (1 - Thaalabah ibn Buhthah)
 • IBNDABBAH (1 - Uhayb ibn Dabbah)
 • IBNDHAKWAN (1 - Falij ibn Dhakwan)
 • IBNDINAR (1 - Harithah ibn Dinar)
 • IBNEABDULMUTALLIB (1 - Abu Talib ibne Abdul Mutallib)
 • IBNFALIJ (1 - Hilal ibn Falij)
 • IBNFIHR (3 - )
 • IBNFORTUN (1 - Muza (ibn FORTÚN) Fortún)
 • IBNGHALIB (3/3)
 • IBNGHANM (3/3)
 • IBNGUTTAS (1 - Farris ibn GUTTAS)
 • IBNHABIB (2 - )
 • IBNHABTAR (1 - Amr ibn Habtar)
 • IBNHAKAMAL-UMAYYAH (1 - Marwan ibn Hakam al-Umayyah)
 • IBNHAMALAH (1 - Sayal ibn Hamalah)
 • IBNHARAM (1 - Zaura ibn Haram)
 • IBNHARITHA (1 - Abd al-Ashhal ibn Haritha)
 • IBNHASAN (2 - )
 • IBNHASHIM (2 - )
 • IBNHAWAZIN (1 - Bakr ibn Hawazin)
 • IBNHIDM (1 - Jundab ibn Hidm)
 • IBNHILAL (1 - Murrah ibn Hilal)
 • IBNHISHAM (1 - Amr ibn Hisham)
 • IBNHUBSHIYAH (1 - Hulayl (ibn Hubsiyyah) ibn Hubshiyah)
 • IBNHUBSIYYAH (1 - Hulayl (ibn Hubsiyyah) ibn Hubshiyah)
 • IBNHUJR (1 - Rawahah ibn Hujr)
 • IBNHUSAYN (2 - )
 • IBNIAL-MARHUMSULTANAHMAD (1 - Sri Paduka Tuanku Sultan al-Haj Musa al-Khalid al-Mahadiah Mu’azzam Shah ibni al-Marhum Sultan Ahmad)
 • IBNIDRIS (4/4)
 • IBNIKRIMAH (1 - Mansur ibn Ikrimah)
 • IBNILYAS (3/3)
 • IBNIMRAN (2 - )
 • IBNISULTANABDULJALILRAHMATSHAH (1 - Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah ibni Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah)
 • IBNJADHIMAH (1 - Malik ibn Jadhimah)
 • IBNJUNDAB (2 - )
 • IBNKAB (4/3)
 • IBNKHIDASH (1 - Labid ibn Khidash)
 • IBNKHUZAYMAH (1 - Kinānah ibn Khuzaymah)
 • IBNKILAB (2 - )
 • IBNKINANAH (1 - An-Nadr ibn Kinānah)
 • IBNKULAYB (1 - Janab ibn Kulayb)
 • IBNKURAYZ (1 - Amir ibn Kurayz)
 • IBNLABID (1 - Zayd ibn Labid)
 • IBNLUAYY (3 - )
 • IBNMAIS (3/3)
 • IBNMAKHZUM (2 - )
 • IBNMALIK (5/4)
 • IBNMANSUR (2 - )
 • IBNMARWAN (1 - Abd al-Malik ibn Marwan)
 • IBNMAZIN (1 - Thalabah ibn Mazin)
 • IBNMILKAN (1 - Buwai ibn Milkan)
 • IBNMUAWIYAH (1 - Sasaah ibn Muawiyah)
 • IBNMUDAR (1 - Ilyas ibn Mudar)
 • IBNMUDRIKAH (1 - Khuzaymah ibn Mudrikah)
 • IBNMUGHIRAH (2 - )
 • IBNMUHAMMAD (5/4)
 • IBNMUNABBIH (1 - Al-Asham ibn Munabbih)
 • IBNMUNQIDH (2 - )
 • IBNMURRAH (2 - )
 • IBNMUZA (1 - Muza (ibn MUZA) Muza)
 • IBNNAISSA (1 - Uthman (Unknown) ibn Naissa)
 • IBNNAWFAL (1 - Al-Harith ibn Nawfal)
 • IBNNIZAR (1 - Sayyar ibn Nizar)
 • IBNNUFAYL (1 - Al-Khattab ibn Nufayl)
 • IBNNUSAIR (1 - Musa ibn Nusair)
 • IBNQAYS (1 - Zam'a ibn Qays)
 • IBNQURUT (1 - Abd Allah ibn Qurut)
 • IBNQUSAI (4/3)
 • IBNQUSAYY (1 - Abd al-Dār (ibn Qusayy) ibn Quṣai)
 • IBNQUSAYYAH (1 - Malik ibn Qusayyah)
 • IBNRABIAH (2 - )
 • IBNRAWAHAH (1 - Hidm ibn Rawahah)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z