Giuseppe Abbatiello
yDNA auDNA DNA descendants

Mariatonia Di Nuzzo
auDNA DNA descendants

Michele A. D'Addio
auDNA xDNA DNA descendants

Anna Carfora
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants
parent bracket parent bracket

Salvatore A. Abbatiello Sr.
yDNA auDNA DNA descendants

Catherine D'Addio
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants
parent bracket

Salvatore A. Abatiello Jr
yDNA mtDNA auDNA xDNA DNA descendants