[Grandfather Unknown]
auDNA

[Grandmother Unknown]
auDNA xDNA

Ludvig S. Jensen
auDNA xDNA DNA descendants

Karen K. Nielsen
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants
parent bracket parent bracket

Ludvig A. Abildgård
auDNA xDNA DNA descendants

Ane H. Jensen
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants
parent bracket

Pige Abildgård
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants