John Davis
yDNA auDNA DNA descendants

Martha Jones
auDNA DNA descendants

[Grandfather Unknown]
auDNA xDNA

[Grandmother Unknown]
mtDNA auDNA xDNA
parent bracket parent bracket

William H. Davis
yDNA auDNA DNA descendants

Amie E. Hatch
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants
parent bracket

Earl V. Davis
yDNA mtDNA auDNA xDNA DNA descendants