Norbert De La Sorte
auDNA DNA descendants

Colette Steÿaert
auDNA xDNA DNA descendants

Joannes L. Spruyt
auDNA xDNA DNA descendants

Coleta C. NeckerBroeck
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants
parent bracket parent bracket

Bernard De La Sorte
auDNA xDNA DNA descendants

Joséphine S. Spruyt
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants
parent bracket

Mathilda De La Sorte
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants