Charles Merrilees
auDNA DNA descendants

Charlotte E. Grome
auDNA xDNA DNA descendants

[Grandfather Unknown]
auDNA xDNA

[Grandmother Unknown]
mtDNA auDNA xDNA
parent bracket parent bracket

William P. Grome-Merrilees
auDNA xDNA DNA descendants

Emily E. Stanley
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants
parent bracket

Lina E. Grome-Merrilees
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants