Jakob A. Legler
yDNA auDNA DNA descendants

Katharina E. Unknown
auDNA DNA descendants

Konrad Ichs
auDNA xDNA DNA descendants

Anna M. Unknown
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants
parent bracket parent bracket

Heinrich H. Legler
yDNA auDNA DNA descendants

Elisabeth M. Ichs
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants
parent bracket

Karl Legler
yDNA mtDNA auDNA xDNA DNA descendants