Edmund Yates
auDNA DNA descendants

Elsie Bryant
auDNA xDNA DNA descendants

William H. Morton
auDNA xDNA DNA descendants

Eveline A. Brewer
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants
parent bracket parent bracket

Edmund Yates
auDNA xDNA DNA descendants

Amanda Morton
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants
parent bracket

Lilly Yates
mtDNA auDNA xDNA DNA descendants