Michiel (Adriaenszoon) de Ruyter

Michiel (Adriaenszoon) de Ruyter (1607 - 1676)

Privacy Level: Open (White)
Admiraal Michiel "Bestevaêr" de Ruyter formerly Adriaenszoon
Born in Vlissingen, Zeeland, Nederlandmap
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Husband of — married in Vlissingenmap
Husband of — married in Vlissingenmap
Husband of — married in Vlissingen, Zeeland, Nederlandmap
Descendants descendants
Died in Syracuse, Sicily, Italymap
Profile last modified | Created 4 Dec 2015
This page has been accessed 4,743 times.

Categories: Dutch Roots PPP | Maritieme geschiedenis | Famous Dutch People | Nederlanders uit Zeeland voor 1700.

Nederlanders voor 1700
Michiel (Adriaenszoon) de Ruyter is geboren in Zeeland in 1607
Join: Dutch Roots Project
Discuss: dutch_roots
Vlissingen Zeeland Zeven
Provinciën
Amsterdam

Contents

Biografie

Vlissingen 17e eeuw

Michiel de Ruyter is op 24 maart 1607, om acht uur 's morgens, in Vlissingen geboren. [1] Hij was de zoon van zeeman en later bierdrager Adriaen Michielszoon en Alida Jansdochter. Adriaen is de voornaam van de vader van Michiel en wordt, zijn achternaam Adriaenszoon, naar gebruik uit die tijd. (patroniem)

Michiel begint zijn werkzame leven als “draaiersjongen” aan het touwslagerswiel op de lijnbaan van de gebroeders Cornelis en Adriaen Lampsins in Vlissingen wat hem ongeveer 6 stuivers per dag opleverde. Op 11 jarige leeftijd monstert Michiel aan op “De Haen” van de gebroeders Lampsins en op 3 augustus 1618 maakt hij zijn eerste zeereis als hoogbootsmansjongen. “De Haen” is een bewapende koopvaarder en zijn eerste reis gaat naar de Caraïben en Zuid-Amerika.

Na 1633 noemt hij zich Michiel Adriaenszoon de Ruyter. Michiel kreeg de bijnaam "de Ruyter" toen hij kaperkapitein werd op het schip Graewen Heynst. Met "Ruyten" bedoelde men "ruiten" wat roven betekent, dus de Ruyter betekent in feite de Rover. Daarnaast was de bijnaam van zijn moeder de Ruijter.

Familie

Groepsportret van Michiel de Ruyter en zijn familie. Links zittend Michiel Adriaensz de Ruyter, zijn derde vrouw Anna van Gelder (1614-87) en haar zoon Jan Pauwelsz van Gelder (1647-73). De drie kinderen uit De Ruyters tweede huwelijk zijn staande voorgesteld: uiterst rechts Cornelia (1673-1720) met haar man Jan de Witte (overl. 1683), in het midden Alida (1642-79) en uiterst links met valk Engel (1649-83). De twee kleine dochters van het echtpaar, links Margaretha (1652-88) en rechts Anna (1655-66), spelen met hun neef Cornelis de Witte (1660-1701).

Schilder: Juriaen Jacobsz. Datering 1662 [2]

In 1631 trouwt Michiel de Ruyter met Mayke Velders.[3]
Datzelfde jaar sterft zij bij de bevalling van hun eerste dochter:

Michiel hertrouwt in 1636 met Neeltje Engels.[4]
Kinderen uit dit huwelijk:

In 1652 trouwt hij voor de derde keer, met Anna van Gelder. [5]
Kinderen uit dit huwelijk:

 • Margaretha de Ruyter
  Geboren: 1 december 1652 in Vlissingen.
  Overleden: 22 december 1688 te Amsterdam
 • Anna de Ruyter
  Geboren: 13 september 1655 in Vlissingen.
  Overleden: 4 augustus 1666 in Vlissingen.

Carrière

De Zeven Provinciën

In zijn carrière als zeeman heeft Michiel de Ruyter op diverse schepen gevaren. Voor de gebroeders Lampsins als bootsmansjongen, matroos en van 1633 tot 1635 stuurman op de walvisvaarder "Groene Leeuw". In 1636 werd hij benoemd tot kapitein op het kaperschip 'Graeuwen Heynst'. Daarna vaart hij, in opdracht van de Lampsins, als koopvaarder. Van 1641 tot 1642 dient hij tijdelijk onder admiraal Gijssels. Als Schout-bij-Nacht vaart hij op het tot oorlogsschip verbouwde koopvaardijschip "De Haze". In 1644 koopt Michiel Adriaenszoon De Ruyter een eigen schip. Hij noemt het schip Salamander. Vanaf dat moment vaart hij als zelfstandige kapitein-koopman vooral op West-Indië en Barbarije (Noord-Afrika). Uiteindelijk komt hij in dienst van de Admiraliteit, eerst die van Zeeland, later die van Amsterdam en Rotterdam. Aan het eind van zijn leven was hij in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Na het overlijden, in 1650, van zijn tweede vrouw Neeltje Engels besluit Michiel te stoppen met varen. In 1652 trouwt hij voor de derde keer, met Anna van Gelder.

Huwelijks inschrijving Michiel de Ruyter en Anna van Gelder. [5]

In dat jaar breekt de Eerste Engelse Oorlog uit (1652-1654). De Zeeuwse Admiraliteit vraagt Michiel om de oorlogsvloot te komen versterken als kapitein en vice-commandeur. Met tegenzin stemt hij toe en begint aan zijn tweede carrière op zee. In de vele zeeslagen vanaf 1652 speelt Michiel een belangrijke rol. Voor zijn prestaties wordt hij benoemd tot vice-admiraal van de Hollandse vloot.

Nieuwe Waalseiland, Amsterdam

In 1655 verhuist de familie De Ruyter naar Amsterdam, waar het ging wonen op het Nieuwe Waalseiland (tegenwoordig Prins Hendrikkade).

In de daarop volgende jaren geeft Michiel de Ruyter leiding aan verschillende zeeslagen. In de Middellandse Zee tegen Barbarijse kapers, in de Oostzee tegen de Zweden, bij Portugal tegen de Portugezen die in Brazilië land wonnen van de Hollanders en bij de Caraïben, Newfoundland en West-Afrika tegen Engelse kapers en Noord-Afrikaanse zeerovers.

Vierdaagse zeeslag. 11 t/m 14 juni 1666

Op 14 maart 1665 verklaart Engeland opnieuw de oorlog aan de Republiek: de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) breekt uit. Michiel de Ruyter wordt benoemd tot luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland en opperbevelhebber van de staatse vloot. Michiel gaat varen op het nieuwe vlaggenschip De Zeven Provinciën. Michiel wint veel zeeslagen van de Engelsen. Hieruit blijkt zijn strategisch inzicht en de vele jaren ervaring. Één van zijn meest bekende acties in deze oorlog is de Tocht naar Chatham in 1667.

Een nieuwe oorlog, nu met Engeland en Frankrijk, breekt uit in 1672. Om te laten zien hoe belangrijk Michiel is, ontvangt hij in 1673 de hoogste rang in het leger van de Republiek. Hij wordt door Prins Willem III benoemd tot Luitenant-Admiraal-Generaal van Holland en West-Friesland. Weer volgen diverse zeeslagen waar Michiel de Ruyter bij betrokken is.

Michiel de Ruyter, zwaargewond. Baai van Syracuse 1676.

De Vrede van Westminster (1674) betekent het einde van de oorlog met Engeland. De strijd met de Fransen gaat echter gewoon door. Op 29 april 1676 sterft Michiel Adriaenszoon de Ruyter in de Baai van Syracuse aan wondkoorts opgelopen nadat hij door een Franse kanonskogel was getroffen tijdens de Slag bij Agosta. Bij het balsemen van zijn lichaam zijn de organen verwijderd en achtergelaten bij een klein monument nabij de stad. Op dit moment is de precieze locatie niet meer bekend en slechts terug te vinden op een ruwe kaart beschikbaar bij het Nationaal Archief.

Begraafregister Nieuwe Kerk [6]

Overleden: 29 april 1676 in Baai van Syracuse, Sicilië, Italië.
Op 18 maart 1677 werd Michiel de Ruyter begraven in de Nieuwe Kerk. De begrafenis staat opgetekend in het begraafregister van de kerk.[6]

Uitnodiging voor de begrafenis 18 Maart,1677 Amsterdam [7]

Nabranders

Korps Mariniers.

Op voorstel van Michiel de Ruyter is het korps Mariniers opgericht, De eerste soldaten ter zee die overal inzetbaar zijn. Hij dringt er op aan een eigen eenheid mariniers op te leiden nog voor hij admiraal is. Johan de Witt, de raadspensionaris die de leiding heeft in Holland, neemt de suggestie van De Ruyter over en geeft Jozef baron van Ghent opdracht het korps Mariniers op te richten. Van Ghent neemt daar de tijd voor: twee jaar. Spionnen spelen deze informatie door aan de Engelsen die Van Ghent voor zijn.
De Engelse mariniers gelden nu als het oudste korps.

Van Wassenaer Obdam leidde de vloot tegen Zweden en besliste de oorlog in zijn voordeel. Maar dat was vooral te danken, aan zijn rechterhand, Michiel Adriaansz de Ruyter.

Overige informatie

Monument Michiel de Ruyter
Hongarije
Michiel Adriaensz de Ruyter, 1667 [8]

English Biography

Vlissingen in the 17th century

Michiel Adriaenszoon de Ruyter, also known as 'Bestevaêr' (grandfather) was born at Vlissingen, Zeeland, Dutch Republic, 24 March 1607. He was the son of the sailor Adriaen Michielszoon and Alida Jansdr

Origin of the last name: The name Adriaenszoon means he was a son of Adriaen, so Adriaen is the father of Michiel. But after 1633 Michiel calls himself Michiel Adriaenszoon de Ruyter. Michiel was named de Ruyter when he was privateer-captain on the ship the Graewen Heynst (Grey Stallion ) . He didn't think out this name himself but other people named him de Ruyter. The name de Ruyter referred to ruiten (stealing) or robbing , so that's the actual origin of his last name.

Michiel started his working life as a "turner boy" at the rope-bearing wheel on the lane of the brothers Cornelis and Adriaen Lampsins in Vlissingen, which gave him about 6 stivers per day. At the age of 11, Michiel started to "De Haen" from the Lampsins brothers and on August 3, 1618 he made his first voyage as a high-boarder boy. "De Haen" is an armed merchantman and his first trip to the Caribbean and South America.

Michiel de Ruyter sailed on different ships. For the brothers Lampsins as bosun's boy, as a sailor , and from 1633 to 1635, he is mate on the whaler GreenLion. In 1636 he became captain of the privateer 'Graeuwen Heynst ' (Grey Stallion). Later he works , commissioned by the Lampsins, as a merchant . In 1641-1642 he temporarily serves admiral Gijssels , As Rear Admiral , he was captain of the merchant ship 'de Haze' which was converted to warship.

In 1644 Michiel de Ruyter buys his own ship, he calls the ship Salamander. From that moment on he sails as an independent merchant captain, especially on the West Indies and Barbary ( North Africa) . Eventually he enters the service of the Admiralty, first of Zeeland, later of Amsterdam and Rotterdam . At the end of his life he was employed by the Dutch Republic .

Allegiance: Dutch Republic Years of service : 1637–1676

Invitation for the Funeral March 18, 1677 Amsterdam [7]

Michiel died 29 April , 1676 (age 69) Bay of Syracuse, near Sicily and was buried in the Nieuwe Kerk , Amsterdam.

Tomb of Michiel de Ruyter.
Korps Mariniers.

On proposal by Michiel de Ruyter is the Dutch Marine Corps established, The first soldiers at sea that can be used anywhere. He insists a private unit to train Marines even before he was Admiral. Johan de Witt, the Grand Pensionary in charge in Holland, takes over and gives the suggestion of De Ruyter to Joseph baron van Ghent command the Marine Corps. Van Ghent takes his time: two years. Spies bring the news to England that Van Ghent is doing this. The English are using the information and are faster. The English Marines now are the oldest Corps.

Van Wassenaer Obdam leads the fleet against Sweden and decides the war in his favor. But that's mainly due, to his right hand, Michiel Adriaansz de Ruyter.

More to read , watch and listen:

Sources

 • Citaat van index record: Doop Michiel Adriaanszoon.[1], Discutabel/Questionable.
 • Index record:
Doopaantekening
Datering 24-03-1607Date
Plaats VlissingenPlace
Gedoopte Adriaanszoon de Ruijter, Michiel Baptized
Vader Michielszoon, Adn.Father
Moeder Jans, AlidaMother
Archief Gemeentearchief Vlissingen Toegangsnummer: 357Archive
Inventarisnummer387.5673 Doopaantekeningen Hervormde Gemeente Vlissingen, 1585-1808, 1585-1808Inventory number


 • Citaat van index record:
  Ondertrouw Michiel Adriaenszoon de Ruyter en Maetien Velters [3]
 • Index record:
1e Huwelijk, ondertrouw
Datering 15-02-1631Date
Plaats VlissingenPlace
Bruidegom Michiel AdrijaensenGroom
Beroep Varende manProffesion
Bruid Maetien Velters Bride
Archief Hervormde Gemeente Vlissingen; Kerkenraad en Kerkvoogdij Toegangsnummer: 357Archive
Inventarisnummer534, Bladzijde 105Inventory number


 • Citaat van index record
  Ondertrouw Michiel Adriaenszoon de Ruyter en Neeltje Ingels [4]
 • Index record:
2e Huwelijk, ondertrouw
Datering 14-06-1636Date
Plaats VlissingenPlace
Bruidegom Michiel, AdriaenssenGroom
Beroep Varende manProffesion
Bruid Neeltje IngelsBride
Archief Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente Vlissingen, 1635-1648, Toegangsnr. 357Archive
Inventarisnummer534, Bladzijde 17 vsInventory number


 • Citaat van index record
  Huwelijk Michiel Adriaenszoon de Ruyter en Anna van Gelder [5]
 • Index record:
3e Huwelijk
Ondertrouw datum 23-12-1651Banns Date
Trouwdatum 8-1-1652Wedding Date
Plaats VlissingenPlace
Bruidegom Michiel, Adriaensen de RuijterGroom
Weduwnaar van: Neeltje IngelsWidower of:
Bruid Annetie van GelderBride
Weduwe van Jan PauelsenWidow of
Getuige L.W. Burgerm. Corn. Lampsins, bekendeWitness
Getuige H.W.grietie Coerts, moederWitness
Archief Nederlands hervormd Vlissingen
Lidmaten 1593-1633
Archive
InventarisnummerIndex,...4-1811Inventory number


 • Citaat van index record Begrafenis [6] [7]
 • Index record:
Begrafenis
Ingeschrevene [de] Ruijter, Michiel AdriaanszRegistered
Datum begrafenis18-03-1677burial date
BegraafplaatsNieuwe Kerk en Engelse KerkBuried at
BronverwijzingDTB 1056, p.131 en p.132 Source reference
Begraafregisters voor 1811NL-SAA-11144957 Burial registers before 1811

 1. 1.0 1.1 Doop Michiel Adriaenszoon de Ruyter
  Source: Archieven.nl, Doop Michiel Adriaanszoon de Ruijter, 24-03-1607
 2. Geschilderd door Juriaen Jacobsz in 1662, Rijksmuseum Amsterdam.
 3. 3.0 3.1 Ondertrouw Michiel Adriaenszoon de Ruyter en Maetien Velters
  Source: Archieven.nl, Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente Vlissingen, 1625-1635 1e huwelijk
 4. 4.0 4.1 Ondertrouw Michiel Adriaenszoon de Ruyter en Neeltje Ingels
  Source: Archieven.nl,Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente Vlissingen, 1635-1648 2e huwelijk
 5. 5.0 5.1 5.2 Huwelijk Michiel Adriaenszoon de Ruyter en Anna van Gelder
  Source: Familysearch.org , Huwelijk Michiel de Ruyter en Anna van Gelder
 6. 6.0 6.1 6.2 Begraven in Amsterdam, Archieven.nl. Stadsarchief Amsterdam, Begraafregister Amsterdam, opgehaald 4 December 2015
 7. 7.0 7.1 7.2 Bron: Rijksmuseum online Rijksmuseum online
 8. Geschilderd door Ferdinand Bol in 1667 Zeeuws Maritiem Museum Vlissingen, Collectie Provincie Zeeland, Ruyteriana Stichting


More Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:DNA
No known carriers of Michiel's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 2
Michiel Adriaensz de Ruyter
Michiel Adriaensz de Ruyter

Michiel de Ruyter Image 3
Michiel de Ruyter Image 3

Collaboration

On 2 Jul 2017 at 00:50 GMT Astrid (Schellenberger) Spaargaren wrote:

Added link to his connection to the family Lampsins, Cornelis son who married into the Coymans (Geleyn Lampsins & Aletta Coymans ) family Lampsins&deRuyter-http://streekarchiefijsselmonde.nl : Michiel begint zijn werkzame leven als “draaiersjongen” aan het touwslagerswiel op de lijnbaan van de gebroeders Cornelis en Adriaen Lampsins in Vlissingen wat hem ongeveer 6 stuivers per dag opleverde. Op 11 jarige leeftijd monstert Michiel aan op “De Haen” van de gebroeders Lampsins en op 3 augustus 1618 maakt hij zijn eerste zeereis als hoogbootsmansjongen. “De Haen” is een bewapende koopvaarder en zijn eerste reis gaat naar de Caraïben en Zuid-Amerika.

Volgens een Engelse bron werkt hij in de jaren 20 van de 17e eeuw ongeveer 7 jaar in Dublin. Voor de gebroeders Lampsins trad hij op als handelsagent.

In 1633 monstert Michiel aan op het schip ‘De Groene Leeuw’ van schipper Jochem Jansen etc..Michiel is 30 degrees from Robin Helstrom, 33 degrees from Katy Jurado and 20 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

A  >  Adriaenszoon  |  D  >  de Ruyter  >  Michiel (Adriaenszoon) de Ruyter