no image
Privacy Level: Open (White)

Kjerstin (Appelbom) Andersdotter (abt. 1608 - abt. 1691)

Kjerstin Andersdotter formerly Appelbom
Born about in Nylöse stad, Sverigemap
Ancestors ancestors
Wife of — married 14 Feb 1628 [location unknown]
Wife of — married 29 Jun 1632 [location unknown]
Mother of
Died about in Uppsala, Sverigemap
Profile last modified | Created 13 May 2015
This page has been accessed 110 times.

Biography

Kjerstin Andersdotter, f. 1608 i Nylöse stad, död 1691 i Uppsala, blef första gången 1628 gift med kungl, hofpredikanten Aron Zynthius, d. 1631, andra gången 1632 med juris doktorn och juris romani professorn i Uppsala sedermera assessorn i Svea hofrätt Daniel Nicolai Sidenius, d. 1666.[1]


Ätten har gemensamt ursprung med Igelström, Fägerstierna och Strömfelt och skall härstamma från en Bengt Haraldsson, född i Nylödöse och som uppges 1529 ha lämnat Sverige på grund av bibehållandet av sin katolska tro. Hans ättling ska ha varit Bengt Harladsson till Syrte och Söderby som var sekreterare på Älvsborgs fästning. Dennes hustru var enligt Anreps ättartavlor Ragnild Svensdotter vars far enligt samma källa skulle ha varit adelsman under Johan III:s tid och vars mor skulle ha fört en lind i sitt vapen. Deras ene son adlades Igelström, och deras andra son var Anders Haraldsson som var häradshövding i Hölebo härad och var gift med Carin Andersdotter Hök af Partela vars mor tillhörde ätten Kärling. Anders Harladsson fick år 1645 förnyelse på sina förfäders adelskap och introducerades på nummer 325. Dottern Kjerstin var först gift med hovpredikanten Aron Zynthius och sedan med Daniel Sidenius, dottern Carin med Johan Stiernhöök och stammoder till ätten Stiernhöök, dottern Ellika blev stammoder till ätten Lindhielm, och dottern Brita till Appelberg. Sonen Mårten stupade i Franken 1647. Ätten fortlevde på svärdssidan med hovrådet Harald Appelbom, landshövding Anders Appelbom, majoren Johan Appelbom, och ryttmästaren Samuel Appelbom. Hovrådet Harald Appelbom var diplomat i England och Nederländerna, och stod på mycket god fot med Karl II av England. Hans hustru var Susanna Roglau från Holland. Deras ätt fortgick inte på svärdssidan i Sverige. Hans bror landshövding Anders Appelbom var gift två gånger och fick två barn, bara i första äktenskapet med borgmästaredottern Malin Gyntesdotter från Stockholm. Dottern Ingrid var gift med Hieronymus Lindeberg som arkebuserades 1677 för att han överlämnade Landskrona slott till danskarna. Sonen Anders Appelbom d.y. var registrator i kansliet och ska ha avlidit utomlands. Till hustru hade den senare en dotter till Daniel Behmer i dennes första äktenskap. De senare fick en son, Harald Appelbom, hovrättsassessor och gift med Barbara Magdalena Ehrenhielm vars mor var en Gyldenbring, med vilken han fick flera barn som avled späda, en dotter gift Ehrenhielm, och sonen Harald Appelbom som var kansliråd och gift första gången med en Gyldenbring, med vilken han fick två barn som avled späda. Därmed utgick äldsta grenen av ätten. Den ovan nämnde majoren Johan Appelbom var först gift med en tyska, Anna Pröbstein, och andra gången Brita Crusebjörn vars mor var en Skytte af Sätra. Den näst äldste sonen i första äktenskapet, Anders Appelbom, var amiral och upphöjdes år 1719 till friherre samt introducerades på nummer 164. Till hustru hade han Brita Christina Clerck, dotter till Hans Clerck och vars mor var en Bure. Deras enda dotter gifte sig med en friherre Lagerfelt, och deras söner avled barnlösa varigenom den friherreliga ätten slocknade med Anders Appelbom själv. Den adliga ätten fortlevde med ättlingar till majoren Johan Appelberg och hans bror ryttmästaren Samuel Appelberg. Den seanre av dessa var gift med arrendatorn av Nora bergslag och Linde bergslag, Andreas Dress från Skottland och dennes holländska hustru Elisabeth Schaeij. De fick dottern Elisabeth, gift med en ofrälse löjtnant, och sonen Anders, gift Löfling. Källa: Wikipedia Adliga ätten Appelbom Ingress Släkten härstammar från Västergötland, tidigast lokaliserad till Älvsborg och Lödöse genom borgaren i Älvsborg Bengt Haraldsson (död ca 1550), som uppges varit broder till den siste katolske skarabiskopen Magnus Haraldi. Hans son var tullskrivaren i Lödöse Harald Bengtsson (död före 1587). Dennes son, kommissarien hos Drottning Kristina Anders Haraldsson (1576-1649), adlades 1645 28/7 i Stockholm av Drottning Kristina med namnet Apelbohm, och introducerades 1647 2/3 under nuvarande nr 325. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. En sonson till Anders Haraldsson Appelbom, amiralen Anders Appelbom (1652-1721), upphöjdes i friherrligt värdighet 1719 18/6 på Karlberg av Drottning Ulrika Eleonora, och introducerades 1720 under nr 164, men slöt han själv sin ätt på svärdssidan 1721 22/5. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Fägerstierna nr 887, adliga ätten Igelström nr 320 och ätterna Strömfelt.

Vapenbeskrivning . . . Ett äpleträ medh tre grenar och tre äplen på den ena och fyra grenar sampt fyra äplen på den andra sijdhan medh sin fulkomlighe färga uti ett blått fiäll. Åfvan på fiället een öpen hielm, der opå een grön äplegreen medh sin blommor emillan tvänne vingar ståendes, tree guule stiernor mitt på hvarie vinge uti ett blått fiäll, den ena öfre delen på den högre vingen gåhl och den andre delen sölfverfärgat, den öfre delen på den vänstra vingen sölfverfergat och den nedre dehlen gåhl, aldeles som be:te vapn här medh sine fulkomlige färger afmålat står. . . . Källa: Riddarhuset

Registrerat brev hos SVAR: Avsändare: Appelbom, Kerstin, Gift med Sidenius, Dan. Nicol., juris professor. Mottagare: de la Gardie, Magnus Gabriel f. 1622 d. 1686, Friherre, greve, ambassadör, riksråd, krigsråd, assessor, häradshövding, rikskansler, generalguvernör, överstemarskalk, president i kammarkollegium, riksdrots. År och antal: 1680 (1) Anmärkning: 1680 november Uppsala. Sorterat under Sidenius. Arkiv: de la Gardieska samlingen. Magnus Gabriel de la Gardies samling. (RA/720222.006) Volym: E 1553 Information om register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

Sources

  1. Kultur- och personhistoriska anteckningar / Första delen
  • Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898

Ernst Henrikssons antavla Runeberg Runeberg - Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän Paul Olsson Wikipedia Vikpedia Jan EureniusMore Genealogy ToolsSponsored Search
Is Kjerstin your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Kjerstin's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

A  >  Appelbom  |  A  >  Andersdotter  >  Kjerstin (Appelbom) Andersdotter