no image
Privacy Level: Open (White)

Pieter (Atzes) Nicolai (1686 - 1769)

Pieter Nicolai formerly Atzes aka Atzonis, Atses, Nicolay
Born in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederlandmap
Ancestors ancestors
Husband of — married 19 May 1715 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederlandmap
Descendants descendants
Died in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederlandmap
Profile last modified | Created 4 Apr 2016
This page has been accessed 260 times.
Nederlanders voor 1700
Pieter (Atzes) Nicolai is geboren in Friesland in 1686
Join: Dutch Roots Project
Discuss: dutch_roots

Contents

Biography

Pieter Atzes (Atzonis) Nicolai, zoon van Atzo Nicolai en Tetie Goytzens, geb/ged. Droegeham, 07-11-1686/14-11-1686, huisman, overl/begr. aldaar, 23-01-1769/ 31-01-1769. Pieter Atzes is in 1728 gebruiker van stem 7 te Drogeham. Eigenaar daarvan is de Patroon van Drogeham. [1] In 1744 bestaat het gezin van Pijtter Atses te Drogeham uit 6 personen, 2-0-0 [2]. Pieter Atzes wordt in 1749 aangeslagen voor: 46-13-0. Hij is een welgesteld boer te Drogeham. Zijn gezin bestaat uit 5 volwassenen en 1 kind. [3]. Andrieske is overleden, 92 jaar, op de boerderij van haar zoon Sytse in 'Het Leeg' in 1786. [4] Pieter Atzes is in 1749 een gegoede boer te Drogeham, woonde circa 50 jaar op de kerkplaats naast de Skieppedrift tussen Lytsewei en Boskwei.[5]

Birth-Baptism

inschrijving doop Aktedatum: 14-11-1686 Plaats: Drogeham/Harkema Opeinde
Bijzonderheden: De dopeling is 7 dagen
Dopeling Pieter
Vader Atzo Nicolai (predikant) [6]

Marriage

Gehuwd op zondag 19-05-1715 in de Hervormde gemeente van Drogeham, Harkema Opeinde met Andrieske Andries, dochter van Andries Bokes en Houkje Martens, geboren Bouwekleaster (1694, overleden 'Het Leeg', 1786.

Marriagecertificate

Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham Harkema Opeinde
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 19-05-1715
Plaats: Drogeham
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Pieter Atzonis wonende te Drogeham
Bruid: Andrieske Andries wonende te Buweklooster [7]

Children

Children From this marriage/ Uit dit huwelijk:
 1. Atzo Pieters Nicolai, gedoopt Droegeham, 07-06-1716. Gehuwd op 25-04-1762 te Droegeham met Antje Binnes, afkomstig van Droegeham. In 1744 staat Atze Pijtters te Drogeham alleen te boek, 1-0-0 (Volkstelling 1744 Achtkarspelen).
 2. Tettie Pieters Nicolai, gedoopt Droegeham, 04.06.1719.
 3. Andries Pieters Nicolai, gedoopt Droegeham, 15.03.1722.
 4. Taede Pieters Nicolai, gedoopt Droegeham, 26.11.1724, overleden Rinsumageest 1799. Gehuwd met Saakje Lucas Cramer, gedoopt Rinsumageest, 30-04-1719, overleden na 1784. Dochter van Lucas Johannes Cramer en Ytje Jans. Kinderen: Pieter, Maaike, Ytje.
 5. Maaijke Pieters Nicolai.
 6. Gooitzen Pieters Nicolai, gedoopt Droegeham, 15-10-1730, boer, overleden aldaar, 08-1800. Gehuwd op 22-05-1774 te Droegeham met Trijntje Alberts Alma, geboren Droegeham, 12-05-1745, overleden Harkema-Opein, 01-01-1834. Dochter van Albert Jans en Antje Jans. Kinderen: Pieter, Antje, Andries, Maaike, Andrieske, Houkje.
 7. Houkje Pieters Nicolai, gedoopt Droegeham, 09-07-1733, overleden aldaar, 22-12-1775. Gehuwd 1) op 14-10-1753 te Droegeham met Symen Waatzes, gedoopt De Kooten, 22-12-1727, koopman en diaken te Droegeham, overleden aldaar, 06-06-1769, begraven aldaar, 12-06-1769. Zoon van Waatze Halbes en Nieske Gerrits Posthumus. Kinderen: Waatze, Waatze, Pieter, Maaike. Gehuwd 2) op 10-03-1771 te Droegeham met Romke Pieters Sipkema, gedoopt Twyzel, 28-12-1740, koopman en ontvanger, lid van de grietenij van Achtkarspelen, in de Franse tijd patriot, woonde te Droegeham en Twyzel, overleden aldaar, 27-08-1820. Zoon van Pieter Sipkes en Emke Romkes. Kinderen: Emke, Andries.
 8. Sytse Pieters Nicolai, gedoopt Droegeham, 07-04-1737, boer op stem 1 te Harkema later te Huzum, overleden 1790. Gehuwd 1) voor 1766 met Wytske Alberts. Gehuwd 2) op 20-08-1775 te Droegeham met, Trijntje Gosses, afkomstig van Huzum.

Death

 • overl/begr.Drogeham, 23-01-1769/ 31-01-1769.

Deathcertificate

register van overledenen Drogeham en Harkema Opeinde
Bron: DTB Begraven
Soort registratie: DTB inschrijving begraven
Aktedatum: 23-01-1769
Overledene: Pyter Atzes Nicolai 83 jaar oud, overleden - te Drogeham [8]

Churchmember

Lidmatenregister Herv. Gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 23-01-1769
Plaats: Achtkarspelen
Bijzonderheden: Op 23 januari 1769 overleden te Drogeham; oud 82 jaar.
Op 31 januari 1769 begraven
Lidmaat: Pijter Atses Nicolai (huisman) [9]

Sources

 1. Stemkohieren 1728
 2. Volkstelling 1744 Achtkarspelen
 3. Tresoar: Quotisatie 1749, Achtkarspelen, fol. 69
 4. bron: PBF: S. Nicolai Pzn.: Onze voorouders hun leven en tijd Deel II, blz. 3, 489
 5. bron: Gen. Jierboek 2000, blz. 53
 6. Alle Friezen Birth 7 November 1686 Bronvermelding Doopboek Herv. gem. Drogeham en Harkema Opeinde, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 16, aktenummer 280 Gemeente: Achtkarspelen Periode: 1663-1772
 7. Source: Alle Friezen Bronvermelding Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham Harkema Opeinde, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 18, aktenummer 655 Gemeente: Achtkarspelen Periode: 1623-1772 Marriagecertificate Pieter Atzonius en Andrieske Andries
 8. Source: Alle Friezen Bronvermelding register van overledenen Drogeham en Harkema Opeinde, archiefnummer 28, Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Tresoar, inventarisnummer 20, aktenummer 120 Gemeente: Achtkarspelen Periode: 1750-1780 Deathcertificate Pyter Atzes Nicolai
 9. Source: Alle Friezen Bronvermelding Lidmatenregister Herv. Gemeente Drogeham en Harkema Opeinde, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 21, aktenummer 889 Gemeente: Achtkarspelen Periode: 1684-1755 Churchmember 1769

Acknowledgments

 • Thank you to Bea Wijma-Timmerman for creating Nicolai-59 on 24 Oct 13. Click the Changes tab for the details on contributions by Bea and others.


More Genealogy ToolsSponsored Search
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA Connections
It may be possible to confirm family relationships with Pieter by comparing test results with other carriers of his Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA. However, there are no known yDNA or mtDNA test-takers in his direct paternal or maternal line. It is likely that these autosomal DNA test-takers will share some percentage (beta) of DNA with Pieter:

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments: 2

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Bedankt Enoch en je mag rustig de datums veranderen of dingen en vooral bronnen natuurlijk toevoegen hoor. ;)

Groetjes en en fijn weekend !

Bea

posted by Bea (Timmerman) Wijma
Hoi Bea, volgens mij was Pieter Atzes Nicolai 7 november 1686 geboren en 14 november 1686 gedoopt.

Zie Doopakte Doop Pieter Atzes Groetjes Enoch

posted by Enoch Stuivenberg

A  >  Atzes  |  N  >  Nicolai  >  Pieter (Atzes) Nicolai

Categories: Dutch Roots PPP | Nederlanders uit Friesland voor 1700 | Dutch Roots Project Needs More Records