Julio Beniamini
Privacy Level: Open (White)

Julio Cesaro Augusto Beniamini (1873)

Julio Cesaro Augusto Beniamini
Born in Rome, Italymap
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
[spouse(s) unknown]
[children unknown]
Died [date unknown] [location unknown]
Problems/Questions Profile manager: Ethan Lima private message [send private message]
Profile last modified | Created 24 Sep 2009
This page has been accessed 598 times.


He was mentioned in several Swedish Police Reports in 1904.

"Italienske undersåten, f. betjenten Julio Cesaro Augusto Beniamini, född i December månad 1873 i Rom och hemmahörande derstädes, har d. 20/2 häktats i Stockholm för stöld och lösdrifveri; enl. medd. af stadsf. Stendahl i Stockholm." [1]

"I n:o 26 B2 d.å. omn. italienske undersåten Julio Cesaro Augusto Beniamini blef 9/3 d.å. af Stockholms R.R. försatt på fri fot, enär han emot sitt enständiga nekande, ehuru synnerligen besvärande omständigheter mot honom, förekommit, icke kunde till ansvar fällas; och fick han därefter på egen bekostnad afresa från riket. Medd. af stadsf. Stendahl i Stockholm." [2]

"I n:o 150 A1 d.å. under n:o 3 efterlyste person, som, enligt meddelande i n:o 151, uppgifvit sig heta Ostega Fernandez, har konstaterats vara i n:o 155 C1 d.å. sist omn. italienske undersåten Julio Cesaro Augusto Beniamini, född i dec. 1873 i Rom (se bilderna här ofvan). Han är 1,726 meter lång, starkt byggd, med svart hår och numera ganska stora mustascher, hvilka göra honom i hög grad olik ofvanstående porträtt utan skägg, bruna ögon, rak näsa, hög panna, ovalt ansikte och följande särskilda kännetecken, nämligen: ett ovalt ärr snedt under och cirka 1 dm från högra bröstvårtan, ett litet lodrätt ärr vid vänstra ögats utsida, ett omkring 1 cm långt ärr invid högra öronsnibben samt ett omkring 3 cm långt ärr i vänstra tumgreppet och bär numera på vänstra handens ringfinger en smal rundtom faconerad silfverring. Beniamini alias Ostega Fernandez torde jämte sina förutnämnda okända medbrottslingar efterspanas och häktas samt telegrafunderrättelser därom sändas till stadsfiskal Stendahl i Stockholm, som begärt efterlysningen." [3]

See also Romeo Beniamini and Egisto Bocconi!

References

  1. Polisunderrättelser 1904:26:B2
  2. Polisunderrättelser 1904:155:C1
  3. Polisunderrättelser 1904:156:A1
Is Julio your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Julio's ancestors' DNA have taken a DNA test. Have you taken a test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

B  >  Beniamini  >  Julio Cesaro Augusto Beniamini

Categories: Italians in Sweden