no image

Balthasar Bol (abt. 1575 - 1641)

Privacy Level: Open (White)
Mr Balthasar "Balte , Baltazar" Bol aka Boll
Born about in Nederlandmap
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Descendants descendants
Died in Dordrecht, Zuid Holand, Nederlandmap
Profile last modified 15 Nov 2017 | Created 4 Nov 2015
This page has been accessed 270 times.
Nederlanders
Balthasar Bol Is gerelateerd aan Nederland.
Join: Dutch Roots Project
Discuss: dutch_roots

Biography

Ferdinand Bols vader kocht in 1606 een huis in de Hofstraat te Dordrecht. Ferdinand is waarschijnlijk in dat huis geboren: [1], f. 121v: op 16 febr. 1606 verkoopt Dinge Jacobsdr. aan mr. Balthen [Bol] chirurgijn een huis in de Hofstraat, staande tussen het huis van Vincent Jansz. Stopper en dat van Jan Jacobsz. knoopmaker. Waarborg voor verkoopster: Anthonis Thonisz. den Elinck.[2]

Aantekeningen in de verschillende belastingscohieren laten zien dat Balthasar Bol gedurende een aantal jaren te Dordrecht in hetzelfde huis in de Hofstraat woonde en dat hij chirurgijn was van beroep. Al in het cohier van het Haardstedegeld over 1606 , wordt vermeld : Mr. Balten sirurgein in de Hofstraat. Hij was toen aangeslagen voor drie haardsteden tot IIII £ X /?. In de cohieren der verpandingen over 1619 en 26 wordt hij aangeslagen voor 7 £, in dat voor den sooste penning over 1627 tot 10 £ en weder in dat voor de verponding over 1633 voor XI £ VII 6 p., terwijl hij in dat voor den 200sten penning over 1638 opnieuw voor X £ wordt aangeslagen. Vanaf 1626 wordt hij steeds Mr. Balthasar Bol genoemd. [3]

Balthasar Bol, meester-chirurgijn, overleden te Dordrecht in september 1641, en Tanneken Bols, overleden te Dordrecht na 5 juli 1641[4]

Extract uit het testament van: Mr. Balthasar Bol, „chirurgijn, en Tanneke Fernandes echteman en wijf , gepasseert den 5 Juli 1641 voor den Notaris George Everart Mourijck te Dordrecht, bevat weinig bijzonders. Zij begeeren : of de lancst levende van hun beijde niet en sal werden gecompelleert int maeken van eenigen staet off inventaris alsoo de eerst stervende de lancst levende de selve wel expresselijh remitteren mede niet begerende dat de heere Weesmeester oft ijmand anders haer met deszelfs boedel sullen moijen, alsoo sij deselve behoudens haer eerwaer digheit, uijt haere naer te laeten boedel sijn secluderende. Zij benoemen verder de langst levende van hen tot voogd of voogdesse over de minderjarige kint oft kinderen die zij lieden souden mogen comen naer te laten. [5]

Sources

  • Source 2: Aantekeningen omtrent eenige Dordrechtse Schilders door G.H. Veth part V Ferdinandus Bol Oud Holland
  1. ORA Dordrecht inv. 1584 (nieuw)
  2. Quote From source 1
  3. Quote from Source 2
  4. Source 1
  5. Quote from source 2 part of the joined will


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Balthasar your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Balthasar's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Balthasar is 36 degrees from Cari Starosta, 33 degrees from Marie-Antoinette d'Autriche and 33 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.

B  >  Bol  >  Balthasar Bol

Categories: Nederlanders | Dutch Roots Project Needs More Records