Ferdinandus Bol
Privacy Level: Open (White)

Ferdinandus Bol (bef. 1616 - bef. 1680)

Ferdinandus "Ferdinand" Bol
Born before in Dordrecht, Zuid-Holland, Nederlandmap
Husband of — married 21 Oct 1653 in Amsterdam, Noord Holland, Nederlandmap
Husband of — married about 10 Oct 1669 in Amsterdam, Noord Holland, Nederlandmap
Died before in Amsterdam, Noord-Holland, Nederlandmap
Profile last modified | Created 4 Nov 2015
This page has been accessed 3,194 times.
Nederlanders voor 1700
Ferdinandus Bol is geboren in Zuid-Holland in 1616
Join: Dutch Roots Project
Discuss: dutch_roots

Contents

Biography

Dutch Biography

Ferdinandus Bol was een beroemd Nederlands schilder, etser en tekenaar, geboren en gedoopt op 24 Juni , 1616 te Dordrecht. ZIjn ouders waren de heelmeester Balthazar Bol en Tanneken Fernandes. [1]
Doop kind Ferdinandus Bol [1]
Naar alle waarschijnlijkheid , kreeg hij zijn eerste kunstonderwijs van Jacob Gerritsz Cuyp , op dat moment de toonaangevende schilder in Dordrecht . Rond 1635 vertrok Bol , 19 jaar oud , naar Amsterdam, waar hij een leerling van Rembrandt van Rijn werd. Hier ontwikkelde Ferdinand Bol zijn stijl in de geest van Rembrandt . Zijn werk was zo vergelijkbaar met Rembrandts werk, dat veel kunsthistorici werken van Bol als originele Rembrandt labelden. Naast zijn schilderijen , kwam hij ook met zijn etsen heel dicht in de buurt van Rembrandt . Zijn beroemdste en voor hem meest belangrijkste schilderij was :
1649 Ferdinand Bol, Regenten van het Leprozenhuis
[2]
De werken van Ferdinand Bol behoren tot de barok en hij was een van de Oude Hollandse Meesters.
In 1652 kocht hij de 'Amsterdamsche Burgher' rechten en op 24 Januari van dat jaar stond hij officieel geregistreerd als schilder in de Poorterboeken van Amsterdam. [3]


Ferdinand Bol huwde :
 1. Elisabeth Del(l) op 21 oktober 21 1653 in Amsterdam. [4] Elisabeth Dell kwam uit een voorname koopmansfamilie. Ze woonden aan de Fluwelen Burgwal, een van de sjiekste buurten van de stad. Elisabeth stierf op 5 April, 1660 en werd begraven op de tiende in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. [5]
 2. Anna van Erckel op 10 oktober 1669 in Amsterdam. [6]Anna van Erckel was de weduwe van de zeer rijke koopman Erasmus Scharlaken en dit schijnt ook de reden te zijn geweest dat Ferdinand stopte met schilderen. Ze woonden in een groot huis aan de Keizersgracht , hielden paarden en hadden een paardenstal achter het huis in de Kerkstraat.


Kinderen uit het eerste huwelijk  :
 1. Cornelia Bol, 1655-03-17 Nieuwezijds Kapel Hervormd: Cornelia, ouders, twee getuigen oa ene Elbert Dol (broer van Elisabeth?) [7].
 2. Balthasar Bol, 1656-04-28 Hervormd: doop Balthasar zoon Ferdinandus Boll and Elisabeth Del Getuige? .......Dol/Del [8]
 3. Elbert Bol , 1657-10-03 Zuiderkerk Amsterdam Hervormd Baptism Elbert , Elbert (b. 1659- d. 1709) , als advocaat had hij een belangrijke functie in Amsterdam [9]
 4. Balthasar Bol, 1660-03-24 Nieuwezijds Kapel Hervormd Doop Balthasar ouders en 3 getuigen worden genoemd [10].


Rond de tijd van zijn dood woonde hij in een huis aan de Herengracht near the Reguliersgracht .
Ferdinandus Bol is begraven te Amsterdam , 24 Juli , 1680 [11]
First Marriage October 21, 1653 Amsterdam[4]
English Biography

Ferdinandus Bol was a famous Dutch painter, etcher and draftsman, he was born and baptized at Dordrecht, June 24, 1616. His parents were the surgeon Balthazar Bol and Tanneken Fernandes. [1]
Baptism child Ferdinandus Bol
In all likelihood, he received his first art education from Jacob Gerritsz Cuyp, at that time the leading painter in Dordrecht. Around 1635, Bol, 19 years of age, went to Amsterdam, where he was an apprentice of Rembrandt van Rijn. Here Ferdinand Bol developed his style in the spirit of Rembrandt. His work was so similar to Rembrandt's work that many art historians labeled work from Bol as original Rembrandt's. Besides his paintings , he came very close in his etchings to Rembrandt as well. His most famous and for him most important painting was :
1649 Ferdinand Bol, Regenten van het Leprozenhuis
[2]
The works of Ferdinand Bol belong to the baroque and he was one of the Old Dutch Masters.
In 1652 he bought the 'Amsterdamsche burgher' rights and on Januari 24 , 1652 he was officially registered as a painter in the 'burgher' or Poorter books of Amsterdam.[3]


Ferdinand Bol married :
 1. Elisabeth Del(l) on October 21, 1653 at Amsterdam. [4] Elisabeth Dell belonged to an important merchant family. They resided at the Fluwelen Burgwal, the most fashionable area of ​​the city. Elisbeth died on April 5, 1660 and was burried the 10th in the Nieuwe Kerk Amsterdam.[5]
 2. Anna van Erckel on October 10, 1669 at Amsterdam.[6] Anna van Erckel was the widow of the very rich merchant Erasmus Scharlaken, and this seems to have been the reason he stopped painting. They were living in a large house at the Keizersgracht and he held horses and owned a horstable at the back of the house in the Kerkstraat.


Children from the first marriage :
 1. Cornelia Bol, 1655-03-17 Nieuwezijds Kapel Hervormd: Cornelia, Parents, two witnesses one Elbert Dol (brother Elisabeth?) [7]
 2. Balthasar Bol, 1656-04-28 Hervormd: baptism Balthazar son of Ferdinandus Boll and Elisabeth Dol Witness? .......Dol [8].
 3. Elbert Bol , 1657-10-03 Zuiderkerk Amsterdam Hervormd Baptism Elbert . Elbert (1659-1709) , as a lawyer held a significant place in the Amsterdam office [9] .
 4. Balthasar Bol, 1660-03-24 Nieuwezijds Kapel Hervormd Baptism of Balthazar parents and 3 witnesses named[10].


At the time of his death he was living in a house at the Herengracht near the Reguliersgracht.
Ferdinandus Bol was buried at Amsterdam, July 24, 1680 [11]
Second marriage October 10, 1669 Amsterdam[6]
German Biography

Ferdinandus Bol war ein berühmter Niederländischer Maler , Radierer und Zeichner, er wurde geboren und getauft in Dordrecht , 24 Juni ,1616 Seine Eltern waren der Chirurg Balthazar Bol und Tanneken Fernandes . [1]
Taufe Kind Ferdinandus Bol
In aller Wahrscheinlichkeit , erhielt er seine erste künstlerische Ausbildung von Jacob Gerritsz Cuyp , damals der führende Maler in Dordrecht. Um 1635 ging Bol , 19 Jahre alt , nach Amsterdam, wo er ein Lehrling von Rembrandt van Rijn war . Hier entwickelte Ferdinand Bol seinen Stil im Geist des Rembrandt . Seine Arbeit war so ähnlich wie die von Rembrandt , das viele Kunsthistoriker Arbeiten von Bol als Original Rembrandts markierten . Neben seiner Malerei , kam er auch mit seinen Radierungen ganz in der Nähe Rembrandts. Seine berühmteste und für ihn wichtigsten Gemälde war :
1649 Ferdinand Bol, Regenten van het Leprozenhuis
[2]
Die Werke von Ferdinand Bol gehören zum Barock und er war einer der alten Holländischen Meister.
Im Jahre 1652 kaufte er die ' Amsterdamsche Bürgerrechte' und am 24 Januar , 1652 wurde er offiziell als Maler in der ' bürgerlichen ' oder Poorter Bücher von Amsterdam eingetragen. [3]


Ferdinand Bol heiratete :
 1. Elisabeth Del ( l) am 21. Oktober 1653 in Amsterdam.[4] Elisabeth Dell gehörte zu einem wichtigen Kaufmannsfamilie. Sie lebten in der Fluwelen Burgwal die angesagtesten Viertel der Stadt. Elisbeth starb am 5. April 1660 und wurde der 10. begraben in der Neue Kirche (Nieuwe Kerk) in Amsterdam.[5]
 2. Anna van Erckel am 10. Oktober 1669 in Amsterdam.[6] Anna van Erckel war die Witwe des sehr reichen Kaufmannes Erasmus Scharlaken, und dies scheint der Grund gewesen zu sein, warum er aufgehört hat mit der Malerei . Sie lebten in einem großen Haus an der Keizersgracht und er hielt Pferde und besaß ein Pferdestall an der Rückseite des Hauses in der Kerkstraat .


Kinder aus der ersten Ehe :
 1. Cornelia Bol , 1655.03.17 Nieuwezijds Kapelle Presbyterianer: Cornelia , Eltern, zwei Zeugen einer Elbert Dol ( Bruder Elisabeth ? )[7]
 2. Balthasar Bol , 1656.04.28 reformierten : Taufe Balthazar Sohn oder Ferdi Boll und Elisabeth Dol Witness ? ....... Dol [8].
 3. Elbert Bol , 1657.10.03 Zuiderkerk Reformierten Taufe Elbert . Elbert (1659-1709) , als Anwalt hielt einen bedeutenden Platz in der Amsterdamer Büro [9].
 4. Balthasar Bol , 1660.03.24 Nieuwezijds Kapelle Reformierten Taufe Balthasar Eltern und drei Zeugen benannt[10].


Zum Zeitpunkt seines Todes lebte er in einem Haus an der Herengracht in der Nähe des Reguliersgracht .
Ferdinandus Bol wurde begraben in Amsterdam, 24. Juli, 1680 [11]
More to read and watch:


Sources

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Doop (Baptism)
  Doopinschrijving Ferdinandus, 1616.06.01
  Datering 1616.06.01Date
  Doopplaats DordrechtPlace
  Kind FerdinandusChild
  Vader Balthasar BolFather
  Moeder Tanneken BolsMother
  Archief11 Doop-, trouw- en begraafboeken van DordrechtArchive
  Inventarisnummer 1-7Inventory number
  • Afbeelding van doopinschrijving: "Netherlands, Zuid-Holland Province, Church Records, 1076-1916," images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31115-9867-89?cc=2037907 : accessed 1 December 2015), Nederlands Hervormde > Dordrecht > Dopen 1574-1641 > image 400 of 661; Rijksarchiefdienst Nederlands, Zuid-Holland (Netherlands National Archives, Zuid-Holland).
 2. 2.0 2.1 2.2 Hart Amsterdam Museum Hart Amsterdam museum edited
 3. 3.0 3.1 3.2 Poorter ('Burgher')
  inschrijvingsdatum24-01-1652Registered
  naamBoll, FerdinandusName
  beroepSchilder (painter)Occupation
  plaats in bronDordrechtPlace in source
  plaatsDordrechtPlace
  bronverwijzingArchief 5033, inv.nr.2, p.504Source reference
  Archief van de Burgemeesters poorterboeken('burgher' books)Archives of the mayors
  Poorterboeken voor 1655 NL-SAA-30554460'burgher' books before 1655
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Eerste huwelijk (First marriage)
  inschrijvingsdatum02-10-1653registered
  naam bruidegomBoll, Ferdinandusgroom
  naam bruidDell, Lisbethbride
  bronverwijzingDTB 472, p.51source reference
  opmerkingenHuwelijksintekeningen van de KERK.comments
  Ondertrouwregister NL-SAA-26414530register of proclamations
  • Afbeelding van inschrijving ondertrouw: "Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1523-1948," images, FamilySearch : accessed 30 November 2015 First marriage Familysearch record, Nederlands Hervormde > Amsterdam > Huwelijksaangiften, Trouwen 1653-1654 > image 216 of 385; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
 5. 5.0 5.1 5.2 Begrafenis (Burial) Elijsabet Del
  ingeschreveneDel, Elijsabetregistered
  datum begrafenis10-04-1660burial date
  begraafplaatsNieuwe Kerk en Engelse Kerkburied at
  bronverwijzingDTB 1055, p.116vo en p.117source reference
  Begraafregisters voor 1811 NL-SAA-9210817burial registers before 1811
  • Afbeelding van inschrijving begrafenis: "Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1523-1948," images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31160-13567-19?cc=2037985 : accessed 2 December 2015), Nederlands Hervormde > Amsterdam > Begraven 1652-1679 > image 59 of 196; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 Tweede huwelijk (Second marriage)
  inschrijvingsdatum 10-10-1669registered
  naam bruidegom Bol, Ferdinandusgroom
  naam eerdere vrouw Del, Elisabethprior spouse
  naam bruid [van] Erckel, Annabride
  naam eerdere man Scharlaken, Erasmüsprior husband
  bronverwijzing DTB 494, p.140source reference
  opmerkingen Huwelijksintekeningen van de KERK.comments
  Ondertrouwregister NL-SAA-26414460register of proclamations
  • Afbeelding van inschrijving ondertrouw: "Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1523-1948," images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31149-16403-69?cc=2037985 : accessed 2 December 2015), Nederlands Hervormde > Amsterdam > Huwelijksaangiften, Trouwen 1668-1670 > image 318 of 485; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
 7. 7.0 7.1 7.2 Doop (Baptism) Cornelia
  kind , Corneliachild
  doopdatum 17-03-1655baptism date
  kerk Nieuwezijds Kapelchurch
  godsdienst Hervormdreligion
  vader Bol, Ferdinandusfather
  moeder Del, Elisabethmother
  bronverwijzing DTB 65, p.139source reference
  Doopregister NL-SAA-24388736 baptism register
  • Afbeelding van doopinschrijving: "Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1523-1948," images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31143-16327-70?cc=2037985 : accessed 2 December 2015), Nederlands Hervormde > Amsterdam > Dopen 1644-1677 > image 71 of 294; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
 8. 8.0 8.1 8.2 Doop (Baptism) Balthaser, 1656
  kind , Balthaserchild
  doopdatum 28-04-1656baptism date
  kerk Oude Kerkchurch
  godsdienst Hervormdreligion
  vader Bolle, Ferdinandusfather
  moeder Del, Elisabetmother
  bronverwijzing DTB 9, p.148source reference
  • Afbeelding van doopinschrijving: "Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1523-1948," images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31144-1340-7?cc=2037985 : accessed 2 December 2015), Nederlands Hervormde > Amsterdam > Dopen 1634-1667 > image 444 of 607; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
 9. 9.0 9.1 9.2 Doop (Baptism) Elbert
  kind , Elbertchild
  doopdatum 03-10-1657baptism date
  kerk Zuiderkerkchurch
  godsdienst Hervormdreligion
  vader Bol, Fardenandusfather
  moeder Del, Elijsabetmother
  bronverwijzing DTB 94, p.317source reference
  Doopregister NL-SAA-24510193baptism register
  • Afbeelding van doopinschrijving: "Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1523-1948," images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31159-2393-22?cc=2037985 : accessed 2 December 2015), Nederlands Hervormde > Amsterdam > Dopen 1641-1661 > image 347 of 570; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
 10. 10.0 10.1 10.2 Doop (Baptism) Balthasar, 1660
  kind , Balthasar
  doopdatum 24-03-1660
  kerk Nieuwezijds Kapel
  godsdienst Hervormd
  vader Boll, Ferdinandus
  moeder Del, Elisabeth
  bronverwijzing DTB 65, p.184
  Doopregister NL-SAA-24361659
  • Afbeelding van doopinschrijving: "Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1523-1948," images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31143-16339-10?cc=2037985 : accessed 2 December 2015), Nederlands Hervormde > Amsterdam > Dopen 1644-1677 > image 94 of 294; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
 11. 11.0 11.1 11.2 Begrafenis (Burial) Ferdinandus Bol
  • Afbeelding van inschrijving begrafenis: "Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1523-1948," images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31160-505-70?cc=2037985 : accessed 30 November 2015), Nederlands Hervormde > Amsterdam > Begraven 1611-1715 > image 459 of 671; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).


More Genealogy ToolsSponsored Search
Comments: 3

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
:D Who achieved the wonder on the source numbers:) That looks soooooo much better!
Looking great Jan !
posted by Bea (Timmerman) Wijma

Ferdinandus is 31 degrees from Cecil B. DeMille, 40 degrees from Rosalie Neve and 33 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.