Carl Bonde

Carl Jöran Bonde (1757 - 1840)

Privacy Level: Open (White)
Carl Jöran (Carl) Bonde
Born in Fituna, Sorunda, Stockholms län, Sverigemap
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
Husband of — married [location unknown]
Descendants descendants
Died in Nynäs, Bälinge, Södermanland, Sverigemap
Profile last modified | Created 25 Dec 2017
This page has been accessed 178 times.

Categories: Fituna, Sorunda (AB) | Nynäs, Bälinge (D) | House of Bonde | Ätten Bonde | Friherrar | Överstekammarjunkare | Sweden Project | Sweden Project Needs Translation to English.

 
Swedish Flag
Carl Bonde is Swedish.
Join: Sweden Project
Discuss: sweden

Biography

Carl Jöran/Göran Bonde var "stamfar" till den friherrliga ätten nr 20 som återintroduceras 1803.

"Om excellensen Carl Göran B., som 1802 upphöjdes i friherrligt stånd och 1803 adopterades på den sedan 1712 utdöda friherrliga ättegrenen, har blifvit antecknadt:

 »att han var en i alla afseenden utmärkt man, förenande med mycken lärdom och djup kunskap i våra fornhäfder stor skicklighet i hofvets salar och vid de många enskilda och viktiga underhandlingar, som han anförtroddes af Gustaf III, Carl XIII och Gustaf IV Adolf». "

Han var son till kaptenen Jöns Alexander Bonde (adelsläkt nr: 11) och friherrinnan Ulrika Eleonora Rosenhane, f. 1739 d. 1762. 22 juli 1757 föddes "barnet Carl Jöran, fadren Capitain ??? Baron Jöns Bonde och modren hustru friherrinnan Ulrica Eleonora Rosenhane[1] i/på Fituna i Sorunda.

Hans mor avlider 1762 och det verkar som han växer upp med sin faster Ingeborg Bonde, f. 1715 som medlem av hushållet. [2] [3] [4]

Han började sin militära bana vid 16 års ålder 1773 som "underkonduktör vid fortifikationen" och avancerade till "Öfverste och GeneralAdjutant hos Konungen 1792".

Gift 1784-10-22 med Agneta Sofia Hildebrand, de fick två söner och två döttrar.

Knut Henric, f. 1785
Carl, f. 1786
Sophia Ulrica, f. 1787. Gift 1815-07-23 på Nynäs med överste och generaldjutanten Johan August Anckarsvärd, f. 1783.
Charlotta, f. 1789. Gifte 1: 1806 på Follnäs med greve Gustaf Trolle-Bonde af Björnö, N:o 41, till Säfvestaholm, f. 1773, skiljda åt 1809. Gifte 2: 1810 på Bystad med sin systers svåger, överste och generaldjutanten greve Carl Henric Anckarsvärd, f. 1782.

1794
ÖfversteKammarjunkare. Riddare af Svärds-Orden

1799
Kommendör af Nordstjerne-Orden

1802
Friherre (adopt. 1803 på den 1712 utgångna friherrl. ätten Bondes nummer, N:o 20)

1811
Riddare af Konung Carl XIII:s Orden

1818
En af Rikets Herrar

1822
Seraphimerriddare

Han avlider av bröstsjukdom vid 83 års ålder på Nynäs i Södermanland d. 24 okt. 1840. Begraven 3 november i Sorunda kyrka. "En af Rikets Herrar, Öfverste Kammar Junkaren, Riddaren och Commendeuren af Kongl. Majts. Orden, Konungens Högst Betrodde Man, Hans Excellens Högvälborne Friherre Carl Bonde från Nynäs"[5] [6]


Sources

  1. Sorunda (AB) CI:3 (1739-1761) Bild 119 (AID: v90236.b119, NAD: SE/SSA/1565)
  2. Sorunda (AB) AI:3b (1759-1768) Bild 77 / sid 73 (AID: v90181.b77.s73, NAD: SE/SSA/1565)
  3. Sorunda (AB) AI:4b (1769-1778) Bild 90 / sid 83 (AID: v90183.b90.s83, NAD: SE/SSA/1565)
  4. Sorunda (AB) AI:5b (1779-1789) Bild 82 / sid 77 (AID: v90185.b82.s77, NAD: SE/SSA/1565)
  5. Bälinge (D) C:5 (1836-1860) Bild 97 / sid 214 (AID: v54642.b97.s214, NAD: SE/ULA/10150)
  6. Bälinge (D) AI:9 (1839-1844) Bild 100 / sid 94 (AID: v54624.b100.s94, NAD: SE/ULA/10150)

Se även:

Wikipedia
För levnadsbeskrivningar: Svenska Millionärer. Minnen och anteckningar.
Digitalt museum, Porträtt Carl Göran Bonde
Wikipedia om Fituna
Nynäs slott
En av rikets herrar


More Genealogy ToolsSponsored Search
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Carl's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 1
Carl Göran Bonde
Carl Göran Bonde

Collaboration

Carl is 22 degrees from Caryl Ruckert, 20 degrees from Harriet Stowe and 15 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.

B  >  Bonde  >  Carl Jöran Bonde